LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TEISINGOS BAUSMĖS BEIEŠKANT: ŠVELNESNĖS BAUSMĖS SKYRIMAS UŽ NETEISĖTĄ DISPONAVIMĄ DIDELIU AR LABAI DIDELIU NARKOTINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIU (99)

Autorius: Darius Pranka
Temos kategorija: Bausmių vykdymo teisė

Tyrime analizuojama teisingumo principo įtaka bausmės skyrimui už nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu dideliu ar labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu, padarymą.