LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

DARBUOTOJO PAREIGA SAUGOTI KOMERCINES PASLAPTIS IR KITĄ KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ: GRĖSMĖ LAISVEI PASIRINKTI DARBĄ? (98)

Autorius: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ, Ramūnas BIRŠTONAS
Temos kategorija: Įmonių teisė

Straipsnyje analizuojama, kaip Lietuvos teisiniame reguliavime ir teismų praktikoje yra suderinama darbuotojo pareiga saugoti komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją su darbuotojo laisve pasirinkti darbą.