LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Vienas prestiziškiausių Europos teisės žurnalų paskelbė LTI mokslininkės Agnės Limantės publikaciją

[:lt]

Naujausiame Jungtinėje Karalystėje leidžiamo žurnalo JCMS: Journal of Common Market Studies numeryje paskelbtas LTI mokslininės Agnės Limantės straipsnis “Recent Developments in the Acte Clair Case Law of the EU Court of Justice: Towards a more Flexible Approach” (liet. Naujausios tendencijos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylose aiškinant acte clair: lankstesnio požiūrio kryptimi). Šis žurnalas – vienas geriausiai vertinamų teisės žurnalų Europoje, kurio citavimo indeksas (impact factor) 1.83, o pats žurnalas skelbiamas ne vienoje svarbioje bazėje.

Straipsnyje analizuojama prejudicinių kreipimųsi kontekste itin aktuali acte clair doktrina, ją tiriant neseniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimtų sprendimų Ferreira da Silva and X ir van Dijk bylose kontekste. Autorė apžvelgia ankstesnę Teismo praktiką aiškinant acte clair, tuomet kritiškai vertina Ferreira da Silva and X ir van Dijk sprendimus. Mokslininkė teigia, kad garsiojoje Cilfit byloje pateikti kriterijai, nors dažnai cituojami doktrinoje ir teismų sprendimuose, niekuomet nebuvo nuosekliai ir griežtai naudojami Teisingumo Teismo praktikoje ir vis labiau linkstama prie lankstesnio požiūrio.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12434/full

[:]