LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Kovai su prekyba žmonėmis reikalinga sistema

[:lt]

Kovojant su prekyba žmonėmis reikalingi trys komponentai – prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės subjektų sistema, veiklos kontrolės ir koordinavimo sistemos bei specialios prevencijos ir kontrolės programos.

Tokią poziciją apskirtojo stalo diskusijoje išdėstė Lietuvos teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus tyrėjas dr. doc. Igoris Bazylevas. Jis renginyje pristatė mokslo studiją „Prekyba žmonėmis ir sisteminis požiūris kaip problemos sprendimas“. Diskusijoje Dr. I. Bazylevas atkreipė dėmesį į tai, kad prevencija ir kontrolės strategija turi būti grindžiama sisteminiu požiūriu.

Apskritojo stalo diskusija „Prekyba žmonėmis: naujos formos ir teisėsaugos vaidmuo ginant nukentėjusio interesus“ vyko suorganizuota Lietuvos apeliacinio teismo. Joje dalyvavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Lietuvos apygardų teismų, Policijos departamento, Generalinės prokuratūros, Lietuvos Advokatūros ir Lietuvos Caritas atstovai. Diskusiją moderavo Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valentinas. Diskusijos metu buvo akcentuojami du klausimai – prekybos žmonėmis naujų formų atsiradimai bei liudytojų ir nukentėjusių apsaugos problemos.

[:]