LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Įgyvendintas jau penktas ES „Dvynių“ programos projektas

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas (toliau – Institutas) kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus universitetu ir Europos socialinio fondo agentūra bei jaunesniaisiais partneriais iš Austrijos – Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutu – baigė įgyvendinti 17 mėnesių trukusį Europos Sąjungos (toliau – ES) pagal „Dvynių“ (angl. Twinning) programą finansuojamą projektą „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugumą ir paramą smurto šeimoje aukoms“.

Jo metu Lietuvos ir Austrijos institucijų ekspertai, remdamiesi sėkminga Europos Sąjungos šalių praktika bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, su Azerbaidžano kolegomis pasidalijo gerąja patirtimi, kaip:

  • stiprinti Azerbaidžano valstybinių bei vietos lygmens institucijų kompetencijas ir tarpžinybinio bendradarbiavimo mechanizmus;
  • teikti pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms;
  • parengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją apie smurto keliamus neigiamus padarinius pačiai visuomenei.

Nors projektas vyko pandemijos sąlygomis, buvo parengtos šešios mokymų programos ir suorganizuoti specialūs mokymai net 680 socialinių darbuotojų, psichologų, mokytojų, teisėjų, policijos, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos atstovų.

2022 m. sausio 12 d. Baku (Azerbaidžanas) vyko projekto baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo Instituto mokslininkai prof. Rokas Uscila ir dr. Simonas Nikartas. Susirinkusius projekto partnerių ir Azerbaidžano smurto prevencijos srityje veikiančių institucijų atstovus sveikino Lietuvos ambasadorius Egidijus Navikas, Austrijos ambasadorius Alexander’is Bayerl’is bei Europos Sąjungos delegacijos vadovas, ambasadorius Peter’is Michalko. Pastarasis sakė: „Smurto prieš moteris pasitaiko visur, saugios vietos nėra kartais net namuose. Į moteris yra kėsinamasi tiek namuose, tiek darbo vietose, mokyklose ir universitetuose, gatvėje ir vis dažniau internete, naudojant kibernetinį smurtą ir neapykantą kurstančią kalbą. ES yra įsipareigojusi užkirsti kelią, atvirai atmesti ir smerkti visus smurto prieš moteris ir vaikus aktus bei dalytis geriausiomis patirtimis, stiprinant saugumą ir paramą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.“

Europos Komisijos finansuojama ES „Dvynių“ programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas ir pagal ES reikalavimus suderinti savo teisės aktus.