LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Kviečiame į tarptautinės privatinės šeimos teisės mokymus

[:lt]

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas įgyvendina Europos Sąjungos iš dalies finansuojamą projektą „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (angl. E-training on EU Family Property Regimes, EU-FamPro) ir kviečia dalyvauti nemokamuose tarptautinės privatinės šeimos teisės nuotoliniuose mokymuose.

 

Dėl padidėjusio ES piliečių judumo ir augančio tarpvalstybinių porų skaičiaus ES praktikuojantys teisininkai kaip niekada anksčiau susiduria su klausimais, susijusiais su Europos šeimos ir paveldėjimo teise. Visgi suteikti teisines konsultacijas ar priimti sprendimus tokiais klausimais gali būti sudėtinga, ypač atsižvelgiant į daugybę ES tarptautinės privatinės teisės reglamentų šioje srityje.

Siekdami palengvinti praktikuojančių teisininkų darbą, projekto EU-FamPro tyrėjai parengė nuotolinius mokymus apie ES tarptautinių porų turto teisinius režimus. Mokymuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas klausimams, susijusiems su sutuoktinių turto teisiniais režimais, registruotų partnerysčių turtinėmis pasekmėmis ir jų sąveika su paveldėjimo klausimais.

Penkias savaites (2022 m. balandžio 4 d. – 2022 m. gegužės 9 d.) tik internetu vyksiantys mokymai skirti teisėjams, advokatams, notarams, mediatoriams, norintiems pagilinti žinias apie ES Reglamentą dėl sutuoktinių turto teisinių režimų (1103/2016) ir Reglamentą dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių (1104/2016). Mokymai suskirstyti į 5 temas, kurias sudaro vaizdo pamokos, paskaitų konspektai, straipsnių komentarai, konceptualūs žemėlapiai, bylų santraukos, interviu su praktikais, tiesioginiai internetiniai seminarai ir kt.

Mokymai yra nemokami ir skirti Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos ir Slovėnijos teisininkams.

Išsamią informaciją apie e. mokymus rasite pridėtame lankstinuke.

 

Maloniai kviečiame nuo 2022 m. sausio 24 d. iki 2022 m. kovo 25 d. registruotis paspaudus šią nuorodą. Esant dideliam susidomėjimui, pirmenybė bus teikiama anksčiau užsiregistravusiems asmenims.

Daugiau informacijos anglų kalba el. p. elearning@unicam.it.

 

Prisijunkite prie mūsų ir padėkite mums sukurti tarptautinį ES šeimos ir paveldėjimo teisės profesionalų tinklą!

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) 2014–2020 m. programą, sutarties Nr. 101008404–JUST-AG-2020/JUST-JTRA-EJTR-AG-2020.

[:en]

Due to increased mobility of EU citizens and a growing number of cross-border couples in the EU, the legal practitioners are confronted with issues related to European family and succession law more than ever before. Providing useful legal counsel or making decisions in such matters may, however, prove to be demanding, considering the numerous EU private international law regulations in the field.

To facilitate the work of legal practitioners, the researchers of the EU-FamPro project designed an E-Training on EU Family Property Regimes, which is dedicated to cross-border cases concerning matrimonial property regimes, property consequences of registered partnerships and their interplay with succession matters.

The course, which will take place exclusively online for 5 weeks (4 April 2022 – 9 May 2022) is aimed at judges, attorneys, notaries, mediators and other legal professionals, who wish to extend their knowledge regarding the EU Matrimonial Property Regulation and the Regulation on the property consequences of registered partnerships. It is divided into 5 units, which include video lessons, lecture notes, article-by-article commentary, conceptual maps, case summaries, interviews with practitioners, live webinars and more. The course is free of charge and opened to legal professionals from Italy, Spain, Croatia, Slovenian and Lithuania.

Detailed information about the e-training may be found in the attached leaflet.

The registration will open on 24 January 2022 and close on 25 March 2022. Please fill in the form available at the following link.

Additional questions are welcomed at elearning@unicam.it.

Join us and help us build an international network of legal professionals in the field of EU family and succession law!

[:]