Deimantė Rimkutė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Pareigos:

Jaunesnioji mokslo darbuotoja.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Privatinė teisė (civilinė atsakomybė, dirbtinis intelektas).

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Rimkutė D.,  Povylius K. (2021). “Civil and criminal liability for damage caused by self–driving cars”, Vilnius University Open Series, p. 182-210. doi: 10.15388/TMP.2021.10.

 

Projektinė mokslo veikla:

2020-2021, Specialistė Lietuvos teisės institute įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos projektą „Dirbtinis intelektas ir civilinė atsakomybė“. Projektas finansuojamas įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“. Biudžetas: 2 964,98 eur.

 

Kita akademinė veikla:

Nuo 2022 m. Doktorantė. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės katedra. Dirbtinio intelekto naudojimu padarytos žalos atlyginimas.

 

Konferencijų organizavimas:

2022, Zoom, Tarptautinė konferencija „Veido atpažinimas šiuolaikinėje valstybėje” (2022 09 15), organizatorė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2021, „Dirbtinis intelektas ir civilinė atsakomybė“. Lietuvos mokslo tarybos studentų konferencijoje 2021-05-11, Vilnius, Lietuva.

 

Akademinės išvykos:

2021 rugsėjis – 2022 vasaris, Gento universitetas, Teisės ir kriminologijos fakultetas. Erasmus mainų studentė.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2021, Straipsnis svetainėje teise.pro: Dirbtinis intelektas ir civilinė atsakomybė, 2021-05-09.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2022, Magistro darbas „Dirbtinis intelektas ir civilinė atsakomybė: medicinos diagnostikos atvejis“ užėmė 1 vietą šiuose konkursuose: (1) geriausias magistro darbas verslo teisės srityje (Vilniaus universiteto Teisės fakultetas); (2) geriausias 2022 metų teisės magistro darbas (Lietuvos aukščiausiasis teismas); (3) geriausias magistro darbas kategorijoje Visuomeniniai iššūkiai naujųjų technologijų amžiuje (VU Tech hub).