Dr. Audrius Bitinas

Pareigos:

Mokslo darbuotojas.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Socialinės apsaugos teisė, darbo teisė, advokatūros teisė.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Bitinas A. (2022), Improving the Financial Situation of the Elderly: Towards Better Pension Coverage in the Baltic States. In Limantė, A., Pūrienė- Andrikienė (ed.). Legal protection of vulnerable groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: trends and perspectives. Springer Cham.

Bitinas A. (2021), The Development of Occupational Pension Markets in the European Union and in Lithuania: Regulation and Challenges. In Ledoux C., Shire K., van Hooren F. (ed.). The Dynamics of Welfare Markets: private Pensions and Domestic /Care Services in Europe. Palgrave Macmillan (under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG). DOI: 10.1007/978-3-030-56623-4291-315.

Bitinas, A., Fiori, A. (2020), Framework for introducing a second-pillar pension system in Azerbaijan. // Journal of International business and economics, 2020, No. 2, vol.20, IABE (USA) (anglų kalba).

Bitinas A. et al. (2020), Socialinės apsaugos teisė (vadovėlis). // Vilniaus universiteto leidykla.

Bitinas A., Hiilamo H., Chân N. (2020), Extending pension coverage in Cambodia: The governance and investment challenges of the Social Security Investment Fund // International Social security review, Vol. 73, No. 4.

Bitinas A. et al. (2019), Advokatūros teisė (sud. I. Vėgėlė; recenzuota mokslo studija). // Kriventa.

Bitinas A. (2019), Social security investments for the sustainability of the future pension guarantees // EU Socieux + Technical reports collection, 2019, No. 2, Brussels.

Bitinas A. (2018), Modern pension system in Azerbaijan: challenges and reforms // Law, 2018, vol. 107, Vilnius University.

 

Projektinė mokslo veikla:

2015-2016, „Eftheia BVBA“ ekspertas ES finansuojamame projekte VC2015/0006 „ES nedarbo išmokų sistema“ (Belgija).

2016 birželis, Europos tarybos ekspertas projekte „Nepriklausoma, kokybiška ir etiška teisininko veikla“ (Sakartvelas).

 

Užsakomieji tyrimai:

2014-2015, Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo ir valstybės lėšomis (sutarties Nr. APS-220000-234), projekto vadovas – T. Davulis.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, Konferencija „Tvarūs veiksmai siekiant nutraukti smurtą dėl lyties“ (organizatorius Azijos plėtros bankas), dalyvavimas panelinėje diskusijoje, 2022 m. gruodžio 6 d., Tbilisis, Sakartvelas.

2022, Prezentacija apie nedarbo socialinį draudimą ES ir pasiūlymai, 2022 m. spalio 4 d., Tbilisis, Sakartvelas, Pabėgėlių reikalų, darbo, sveikatos ir socialinių reikalų ministerija.

2022, Konferencija „Karo pabėgėliai Europos gerovės valstybėse: ar turime iš ko mokytis?“ (organizuota Vilniaus universiteto Teisės fakulteto), Pranešimas “Socialinės apsaugos taikymo problematika karo pabėgėliams”, 2022 m. balandžio 29 d., Vilnius, Lietuva.

2021, Konferencija “Socialinio draudimo ribos” (organizuota Vilniaus universiteto Teisės fakulteto), Vilnius, 2021 m. spalio 14 d. Pranešimas “Socialinio draudimo ateitis”.

2021, Tarptautinė konferencija ,,Tolesnis Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas. Minimalus darbo užmokestis, sustiprinta jaunimo garantija” (organizuota profesinės sąjungos “Solidarumas”), pranešimas „Europos socialinių teisių ramstis ir jo įgyvendinimas Lietuvoje”, 2021 m. spalio 14 d., Vilnius, Lietuva.

2021, Tarptautinis seminaras „Sakartvelo socialinės apsaugos kodekso rengimas“ (organizuota Prancūzijos Plėtros Agentūros AFD ir Sakartvelo Pabėgelių iš okupuotų teritorijų, sveikatos, socialinių reikalų ir darbo ministerijos), pranešimas apie socialinės apsaugos kodekso modelį, 2021 m. rugsėjo 14 d., Tbilisis, Sakartvelas.

2021, Tarptautinis seminaras „Sakartvelo socialinės apsaugos kodeksas“ (organizuota Prancūzijos Plėtros Agentūros AFD, Sakartvelo parlamento ir Sakartvelo Pabėgelių iš okupuotų teritorijų, sveikatos, socialinių reikalų ir darbo ministerijos), pranešimas apie socialinio draudimo finansavimo modelius Europoje., 2021 m. liepos 21 d., Tbilisi, Sakartvelas.

2019, Seminaras „Neįgaliųjų darbo rinkos priemonių plėtra Kirgizijoje“ (organizuota Kirgizijos Darbo ir socialinės plėtros ministerijos ir nevyriausybinės organizacijos „Ravenstvo“), 2019 m. lapkričio 15 d., Bišekas, Kirgizija.

2019, Konferencija „Socialinio draudimo investicijos Kambodžoje“ (organizuota Nacionalinės socialinės apsaugos tarybos ir GiZ institucijos), pranešimas „Socialinio draudimo investicijų analizė Kambodžoje ir ES praktika“, 2019 m. liepos 19 d., Kambodža, Pnompenis.

2019, Tarptautinė konferencija „Socialinės apsaugos sistemų Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione įtrauktis: ekspertų grupės susitikimas“ (organizuota Jungtinių Tautų organizacijos), prezentacija apie pensijų sistemos tvarumą ir investicinę politiką, 2019 m. balandžio 11–12 d., Bankokas, Tailandas.

2018, Tarptautinė konferencija „Profesinių sąjungų vaidmuo įgyvendinant Azerbaidžano Respublikos valstybinę programą ir veiksmų planą neformalios ekonomikos sektoriuje”, (organizuota Tarptautinės darbo organizacijos ir Azerbaidžano profesinių sąjungų), prezentacija anglų kalba „Kova su neformalia ekonomika Lietuvoje ir parama Azerbaidžanui“, 2018 m. spalio 18 d., Baku, Azerbaidžanas.

2018, Tarptautinė konferencija „Tarptautinės darbo organizacijos rekomendacija Nr. 205 ir jos įgyvendinimo praktiniai aspektai, skirti profesinių sąjungų vadovams“, (organizuota Tarptautinės darbo organizacijos), pristatymas rusų kalba „Strateginių pensijų sistemos reformų įgyvendinimas Azerbaidžane“, 2018 m. rugsėjo 19 d., Baku, Azerbaidžanas.

 

Akademinės išvykos:

2017 birželio 10-13, Stažuotė Prancūzijos Nanto (Nantes) universiteto Teisės fakultete pagal Erasmus+ programą.

2015 birželio 10-13, Stažuotė Prancūzijos Grenoblio Pierre-Mendès-France universiteto (Université Pierre-Mendès-France) Teisės fakultete pagal Erasmus+ programą.

2013 spalis, Stažuotė Japonijos Kanagawa Universiteto (Yokohama, Japonija) Ekonomikos fakultete.

2012 gruodis, Stažuotė Prancūzijos Paul Cezanne Aix-Marseille III universiteto (Université Paul Cézanne Aix-Marseille III) Teisės fakultete.

2012 lapkričio 15-16, Konferencija „Laisvas darbuotojų judėjimas“ Maltoje, organizuotoje Radboud Universiteto.

2012 sausis-vasaris, Stažuotė Japonijos Kanagawa Universiteto (Yokohama, Japonija) Ekonomikos fakultete.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos advokatūra.