LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Artūras Tereškinas

Dr. Artūras Tereškinas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, PRISTA projekto vadovas

 

Darbo institute pradžia – nuo 2019-07-01.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Kultūrinė kriminologija, kalėjimų tyrimai, kritinė kriminologija, lyčių studijos, emocijų sociologija.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Vaičiūnienė R., Jalili Idrissi A., Tereškinas A. (2022), Carceral collectivism and incarcerated women’s experiences in Lithuania and Latvia. In Isla Masson, Natalie Booth, eds., The Routledge Handbook of Women’s Experiences of Criminal Justice. London: Routledge.

Tereškinas A., Vaičiūnienė R., Jarutienė L. (2022), Gender and Sentencing in Lithuania: More Mercy for Women? Laws, 11(5), 70. MDPI AG.

Теrеškinas A., Kārkliņa A., Rodiņa A. (2022), Between Injustice and Legal Change: The Situation of LGBTQ+ People in Latvia and Lithuania. In Agnė Limantė and Dovilė Pūraitė-Andrikienė, eds., Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: Trends and Perspectives. Cham: Springer, p. 387-409.

Tereškinas A. (2022), Emotional Capital and Its Uses in Lithuanian Middle-Class Fathers’ Narratives. Social Sciences, 11(6), 261. MDPI AG.

Nikartas S., Tereškinas A. (2022), Women’s pains of punishment: Experiences of female offenders serving community sentences in Lithuania. Probation Journal, 69(1), p. 66–85.

Tereškinas A. (2021), Lithuanian Working-class Parenting Styles: Normalizing Concerted Cultivation. Studies of Transition States and Societies 13(2), p. 39-50.

Tereškinas A., Vaičiūnienė R., Nikartas S., Jarutienė L. (2021), Moterys Lietuvos baudžiamojo teisingumo sistemoje: nuo baudimo praktikų iki baudimo patirčių (monografija). Vilnius: LSMC Teisės institutas. ISBN 978-9986-34-377-6.

Nikartas S., Paliauka J., Tereškinas A. (2021), Policininkas ar socialinis darbuotojas? Probacijos pareigūnų profesinių vaidmenų tyrimas. Filosofija. Sociologija, t. 32, nr. 2, p. 126-132.

Bučaitė-Vilkė J., Tereškinas A. (2021), Key lessons from the seven COHSMO countries: Lithuania. Cohesion on the ground: perspectives and experiences / Redagavo Maja Neergaard, Rikke Skovgaard Nielsen. Aalborg: Aalborg University, p. 103-119.

Maslauskaitė A., Tereškinas A. (2020), Quality of non-resident father-child relationships: between “caring for” and “caring about” // Divorce in Europe: new insights in trends, causes and consequences of relation break-ups / Redagavo Dimitri Mortelmans. Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783030258375, p. 291-311.

Tereškinas A., Maslauskaitė A. (2018), Undoing fatherhood: postdivorce fathering practices in Lithuania // NORMA: international journal for masculinity studies. London: Routledge, Taylor and Francis Group. ISSN 1890-2138. Vol. 14, iss. 1, p. 18-34.

Tereškinas A. (2018), Postsocialist gender failures: men in the economies of recognition // Gendering postsocialism: old legacies and new hierarchies / Redagavo Yulia Gradskova, Ildikó Asztalos. London: Routledge, p. 88-104. ISBN 9781315100258.

 

Projektinė mokslo veikla:

2021-2023, „Religion and Gender Equality: Baltic and NordicDevelopments“ (ReliGen). Sutarties Nr. – S-BMT-21-4 (LT08-2LMT-K-01-036). 734 375,00 EUR. Tyrėjas.

2019-2021, Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys, LMT, P-MIP-19-454. 145 724,00 EUR. Projekto vadovas.

2019-2021, „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“. Projekto Nr. – 09.3.3-LMT-K-712-01-0020. 564 064,48 EUR. Tyrėjas.

2017-2021, Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of economic growth and democratic capacity (COSHMO) H2020-REV-INEQUAL-2016. 3 748 335,00 EUR. Tyrėjas.

The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach. COST Action CA18123. Nacionalinis koordinatorius.

2015-2018, Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. 930 000,00 EUR. Tyrėjas.

 

Kita akademinė veikla:

2010 – iki dabar ­– profesorius, Sociologijos katedra Socialinių mokslų fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

2016 – iki dabar – EK H2020 ir Marie Sklodowska-Curie programos ekspertas.

2010 – iki dabar – Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.

2009 – iki dabar – Europos mokslo fono (ESF) ekspertas.

2019 – 2022 – Lietuvos mokslo premijų komiteto narys (Lietuvos mokslų akademija).

 

Konferencijų organizavimas:

2021, Tarptautinė konferencija „Family, Class, and Inequalities in Central and Eastern Europe“, Vytauto Didžiojo universitetas, 2021 m. spalio 28-29 d.

2021, Tarptautinė konferencija „A Just Punishment for Women? Punitive Practices and Female Offenders‘ Experiences“, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 2021 m. birželio 23 d.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2021, Nikartas S., Tereškinas, A. Reasonable girls you visit for a check-in”: women offenders’ attitudes towards probation officers. Pranešimas 20-ojoje metinėje Europos kriminologų asociacijos konferencijoje „Criminology in Time of Pandemic“. 2021 m. rugsėjo 8-10 d., Online.

2021, Tereškinas A. Emotions make Lithuanian fathers: emotional capital and its practical uses in fathering. Konferencija „Family, Class, and Inequalities in Central and Eastern Europe“, 2021 m. spalio 28-29 d., Vytauto Didžiojo universitetas.

2021, Tereškinas A. Lithuanian Working-class Parenting Styles: Normalizing Concerted Cultivation. Pranešimas konferencijoje 15th ESA conference 2021 „Sociological Knowledges for Alternative Futures”, 2021 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 3 d., Barselona.

2021, Tereškinas A. Emotional work and emotional rules in Panevėžys correctional facility, Lithuania. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „A Just Punishment for Women? Punitive Practices and Female Offenders‘ Experiences“, 2021 m. birželio 23 d., Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas.

2019, Tereškinas A., Dryžaitė I. From Working- to Middle-class Children: Parenting Values and Class Dispositions in Lithuania. Pranešimas konferencijoje 13th Conference on Baltic Studies in Europe (CBSE 2019): Baltic Solidarity, 2019 m. birželio 26-29 d., Gdanskas.

2018, Tereškinas A. Precarious Sexualities, Alternative Intimacies in Postsocialist Lithuania. Konferencija „Postsocialist Revolutions of Intimacy: Sexuality, Rights and Backlash”, 2018 m. spalio 1-2 d., Center for Baltic and East European Studies, Södertörn University and the Nordic Museum Stockholm.

2018, Tereškinas A. Postsocialist Gender Failures: Men in the Economies of Recognition. Konferencija „Regimes and Societies in Conflict: Eastern Europe and Russia since 1956“, 2018 m. rugsėjo 13-14 d., Upsala.

 

Akademinės išvykos:

2019, Stokholmo universitetas, Švedija. Vizituojantis mokslininkas.

2012, Helsinkio universitetas. Kviestinis vizitas Kone draugijoje.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

2021, Europos kriminologų draugijos narys.

2015-2021, Europos sociologų asociacijos narys.

2019-2023, COST tyrimų tinklas CA18123; The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach.

2021-2024, COST tyrimų tinklas CA19103 LGBTI+ Social and Economic (in)equalities.

 

Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose:

„Kriminologijos studijos” (Vilniaus universitetas).

„Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas” (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010-2022).

„Lyčių studijos ir tyrimai” (Vilniaus universitetas).

Žurnalo „Norma: International Journal for Masculinity Studies” patariamosios redakcinės kolegijos narys.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2022, Tereškinas A. ÜBER PREKÄRE KÖRPER.

2021-2022, LRT tinklalaidės „72 atspalviai” vedėjas.

2020, Tereškinas A., Danusevičius A. Bjaurūs jausmai. Esė ir piešiniai. Vilnius: Idėjos ir komunikacija.

2021, Tereškinas A., Crosse R. Running with Scissors: Between Damage and Discomfort.

2021, Tereškinas A. On the Economy of Disappointment.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2015 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą Kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų tyrimai (2000– 2014 m.).