LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Rūta Vaičiūnienė

Dr. Rūta Vaičiūnienė

Vyriausioji mokslo darbuotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, PRISTA projekto vyresnioji mokslo darbuotoja
(+370 5) 2497591

 

Darbo institute pradžia – nuo 2015-12-01.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Įkalinimo sociologija, nuteistųjų elgesio korekcija ir resocializacija, lyčių sociologija ir smurtas artimoje aplinkoje, kritinė kriminologija, nepilnamečių justicija.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Michalovič, I., Vaičiūnienė, R. Justickaja, S., Viršilas, V. (2022), Challenges to an Individualized Approach Toward Batterers Intervention Programs in the Context of Coordinated Community Response to the Intimate Partner Violence in Lithuania, Journal of Family Violence. DOI: 10.1007/s10896-022-00467-6/

Vaičiūnienė, R., Arta Idrissi, Artūras Tereškinas (2022), „Gender-specific strategies of adaptation to imprisonment in a Lithuanian women’s correctional facility“. The Routledge Handbook of Women‘s Experiences of Criminal Justice, ed. Issla Mason and Natalie Booth. New York: Routledge.

Michailovič, I., Justickaja, S., Vaičiūnienė, R., Banach-Gutierrez, J. (2022), Domestic Violence Against Women in Lithuania and Poland: Seeking Adequate Protection of Victims. Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Redagavo Agnė Limantė, Dovilė Pūraitė-Andrikienė. Cham: Springer Cham, 2022. p. 409. (European Union and its Neighbours in a Globalized World, ISSN 2524-8928, eISSN 2524-8936 ; 8). ISBN 9783031069970. eISBN 9783031069987. DOI: 10.1007/978-3-031-06998-7.

Tereškinas, A., Vaičiūnienė, R., Jarutienė, L. (2022), Gender and Sentencing in Lithuania: More Mercy for Women? // Laws: 2022, 11, 5, p. 1-15. MDPI AG. ISSN 2075-471X. eISSN 2075-471X. DOI: 10.3390/laws11050070.

Limantė, A., Vaičiūnienė, R., Apolevič, J. (2022), Child-Friendly Legal Aid and Individual Assessment of Children in Conflict with the Law: Building the Basis for Effective Participation // International journal of environmental research and public health: A Further Look at Risk Behaviors in Adolescents: An Update on Assessment Instruments, Explanation Models, and Interventions Focused on Individual and Environmental Risk/Protective Factors : 2022, 19, 1, p. 1-17. MDPI. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph19010017.

Michailovič, I., Justickaja, S., Vaičiūnienė, R., Viršilas, V. (2021), Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtavusiais asmenimis plėtros perspektyvos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 2021. p. 116. ISBN 9786099623955. eISBN 9786099623962.

Tereškinas, A., Vaičiūnienė, R., Nikartas, S., Jarutienė, L. (2021), Moterys Lietuvos baudžiamojo teisingumo sistemoje: nuo baudimo praktikų iki bausmės patirčių. Vilnius: Žara, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 2021. 195 p. ISBN 9789986343776.

Vaičiūnienė, R. (editor); Nikartas, S., Apolevič, J., Povilaitytė, V., Dodig Hundric, D., Ricijaš, N., Mirosavljevic, A., Mandic, S., Pitsela, A., Nouskalis, G., Karagiannidis, Ch., Giagkou, A., Mavrou, Ch. (2020), Individual Assessment of Suspected or Accused Children: insights into good practice in the light of the Directive (EU) 2016/800 / Edited by Rūta Vaičiūnienė. Vilnius: Žara, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 2020. 216 p. ISBN 9789986343707.

Nikartas, S., Vaičiūnienė, R., Rinkevičiūtė, G. (2020), Probation officers’ discretionary decisions in responding to probation violations: The case of Lithuania // Probation Journal. Thousand Oaks, CA: 2020, 68, 1, p. 28-46. SAGE Publications. ISSN 0264-5505. eISSN 1741-3079. DOI: 10.1177/0264550520980057.

Sakalauskas, G. (autorius, redaktorius), Jarutienė, L,. Kalpokas, V., Vaičiūnienė, R. (2019), Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Žara, 2019. 1-512 p. ISBN 9789986343493.

Michailovič, I. Justickaja, S., Vaičiūnienė, R, Kalpokas, V., Visockas, E. (2019), Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019. 70 l. eISBN 9789986704638.

Slade, G., Vaičiūnienė, R. (2018), In comparative perspective: The effects of incarceration abroad on penal subjectivity among prisoners in Lithuania // European Journal of Criminology: 2018, 15, 2, p. 217-234. Sage Publications Ltd. ISSN 1477-3708. eISSN 1741-2609. DOI: 10.1177/1477370817726716.

Vaičiūnienė, R. (2018), Killing Time in Prison: Purposeful Activities and Spare Time in Lithuanian Correctional Facilities // The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies: The Evolution of Prisons and Penality in the Former Soviet Union: 2018, 19, p. 1-16. Centre for Research and Study on Post-Soviet Societies and Institutions. ISSN 1769-7069. DOI: 10.4000/pipss.5082.

Vaičiūnienė, R., Viršilas, V. (2018), Socialinės reabilitacijos priemonių taikymo laisvės atėmimo vietose analizė: esamos praktikos tobulinimo perspektyvos, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 60 l. eISBN 9789986704546.

 

Projektinė mokslo veikla:

2020 – 2021, Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros perspektyvos“ (SMEAK). Vyresnioji mokslo darbuotoja. Projekto partneris – Lietuvos probacijos tarnyba. Projekto biudžetas ~ 110 000 eurų.

2020 – 2021, Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD). Vyresnioji mokslo darbuotoja. Projekto partneriai Belgija (Defence for Children (DCI-Belgium)) ir Albanija (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP).

2019 – 2021, Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys“. Vyresnioji mokslo darbuotoja. Projekto partneriai – Kembridžo universiteto Kriminologijos institutas bei Vytauto Didžiojo universitetas. Projekto biudžetas: 145 724 Eur.

2019 – 2020, Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės (IA-CHILD). Projekto vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Projekto partneriai: Kroatija, Graikija, Kipras, Belgija.

2018 – 2020, Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas. Ekspertė. Partneriai (pagrindinis vykdytojas): Lietuvos policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Projekto biudžetas ~ 1,65 mln. eurų.

2018 – 2019, „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“ („POSIB“). Mokslo darbuotoja. Projekto biudžetas 70 000. eurų.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2021-11-30, Vaičiūnienė, Rūta. „Implementing batterer intervention programs: the importance of inter-institutional cooperation and coordinated response“. Tarptautinė SMAEK projekto konferencija „The Change of Domestic Violent Behaviour: Working with Perpetrators at Institutional and Community Levels“, Vilnius.

2021-06-23, Vaičiūnienė Rūta, Jarutienė Liubovė. „Gender & Sentencing in Lithuania: more mercy for women?“. Tarptautinė FemiJust projekto konferencija „Teisingos bausmės moterims? Baudžiamoji praktika ir nuteistųjų moterų patirtys“, Vilnius.

2021-02-11, Vaičiūnienė, Rūta, Nikartas, Simonas. Legal aid for children in Lithuania” (Projekto LA CHILD tyrimo rezultatų pristatymas). Tarptautinė konferencija „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“, Vilnius.

2021, Rūta Vaičiūnienė, Artūras Tereškinas. „Defeminised criminal justice: female offenders’ crimes and penalties in Lithuania“. XX-oji Europos kriminologų draugijos konferencija.

2019-03-28/29, Vaičiūnienė Rūta. “Doing prison work: inconsistent institutional identities and roles of prison officers”. Tarptautinė Europos kriminologų draugijos (angl. European Society of Criminology) Kalėjimo ir įkalinimo patirties tyrimų darbo grupės (angl. Working Group on Prison Life and the Effects of Imprisonment) mokslinė konferencija. Amsterdamas, Nyderlandai.

2019-03-08, Vaičiūnienė Rūta, Michailovič Ilona. “Towards the effective cooperation between police and other stakeholders: model for identification, support and prevention of domestic violence”. 12 Europos šalių vienijančios Europos kalėjimų ir korekcinio darbo organizacijos (angl. The European Organisation of Prison and Correctional Services, EuroPris) ir Europos probacijos konfederacijos (angl. Confederation of European Probation, CEP) Smurto artimoje aplinkoje ekspertų darbo grupės susitikimas. Vilnius, Lietuva.

 

Akademinės išvykos:

2019-03-28/29, Dalyvavimas Europos kriminologų asociacijos kalėjimų tyrimų grupės dirbtuvėse (Working Group on Prison Life and the Effects of Imprisonment of European Society of Criminology.) Amsterdamas, Olandija.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Valdybos narė Lietuvos kriminologų asociacijoje.

Europos kriminologų draugijos narė, kalėjimo darbo grupės narė.

 

Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose:

2021 – dabar, mokslo žurnalo Kriminologijos studijos redkolegijos narė.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2021 m. rugsėjo 16 d., „LRT Klasikos“ tinklalaidė „72 atspalviai“. Pokalbis apie vyriškumo ir moteriškumo raišką įkalinimo įstaigose, lytiškumo poveikį asmenų socialinei padėčiai ir elgesiui.

2019 liepos 4 d., Start FM laida „Teisės klinika gyvai“. Laida apie sąlygas įkalinimo įstaigose, apie nuteistųjų darbą bei kaip jaučiasi šiose įstaigose dirbantys darbuotojai.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktorius Virgilijus Kulikauskas Teisės instituto vyresniajai mokslo darbuotojai Rūtai Vaičiūnienei 2020 m. vasario 10 d. įteikė padėką Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 101-ųjų įkūrimo metinių proga už svarų mokslo indėlį ir iniciatyvas tobulinant nuteistųjų resocializacijos procesą Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje.