LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Laura Rimšaitė

Dr. Laura Rimšaitė

Darbo institute pradžia – nuo 2017-09-12..

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Energetikos teisė, konkurencijos teisė, geopolitika, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Rimšaitė, L. Energetikos krizė Europoje: poreikis įgyvendinti koordinuotą rizikų valdymo planą. Elsevier (laukiama).

Rimšaite, L. (2023), Konkurencijos teisės taikymas energetikos sektoriuje. Springer (laukiama) p. 360.

Rimšaitė L., Ed. L. Ruggeri (2022), Prosumerizmas ir energetikos bendrijos. Koncepcijos plėtra globalioje perspektyvoje. SGEM World Science, p. 367-373.

Rimšaitė, L. (2019), Korupcijos rizikų valdymo priemonės energetikos sektoriuje: problemos ir iššūkiai. Energy Policy. Elsevier Vol. 125, p. 260-266.

 

Kita akademinė veikla:

2022-2023, Lektorė dr. Mykolo Romerio Universitetas. Viešosios teisės katedra. Law and Global Security. Dalykas: Teisė ir Energetinio saugumo politika (anglų kalba).

2013-2018, Lektorė Mykolo Romerio Universitetas. Verslo teisės katedra. Dėstomi dalykai: energetikos teisė, konkurencijos teisė, ES viešoji teisė, Sutarčių teisė.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2023, Energy Meet 2023 Brussels, Belgium 2nd International Meet on Power and Energy Engineering. Energetikos krizė – ar mes judame lik nepriklausomybės?

2021, Jungtinių tautų narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos tarnyba. Antikorupcijos dienos paminėjimas. Iššūkiai ir skaidrumo siekis kovoje su korupcija energetikos paslaugų teikimo srityje. Kolumbija.

2018, BITA, TGS. Konferencija “Naujasis teisinis reguliavimas kompensuojant konkurencijos teisės pažeidimus:iššūkiai, perspektyvos verslui”. Pranešimo tema: Ūkio subjektų teisės ir pareigos pažeidimo tyrimo metu”. Vilnius, Lietuva.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Tarptautinės Branduolinės Teisės Asociacijos narė.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2013, Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanojimas už asmeninį indėlį Lietuvos pirmininkavimo Tarybai metu.

2014, Lietuvos mokslo tarybos skirta doktoranto stipendija už 2014 m. akademinius pasiekimus.