LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Lina Beliūnienė

Dr. Lina Beliūnienė

 

Darbo institute pradžia – nuo 2003-04-03.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Konstitucinė teisė ir žmogaus teisės: žmogaus teisės kaip konstitucinės vertybės, teisė į sveikatos apsaugą, žmonių su negalia teisių užtikrinimas, žmogaus teisių užtikrinimas, pateisinami žmogaus teisių apribojimai, individualus konstitucinis skundas, konstitucinė justicija, lyginamasis konstitucinės teisės metodas, Rytų ir Vidurio Europos valstybių konstitucinė teisė.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Beliūnienė, L. Protecting Persons with Disabilities in the Baltic States: Empowering by Law. Skyrius knygoje „Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Trends and Perspectives” (red. Agnė Limantė, Dovilė Pūraitė-Andrikienė): Springer, 2022, p. 179-199.

Beliūnienė, L. Korupcijos paplitimo įvairiose srityse matavimo rodikliai: ką jie atskleidžia apie situaciją Lietuvoje. Teisės problemos, 2020, Nr. 1 (99), p. 1-25. ISSN 2351-6364 (online).

 

Projektinė mokslo veikla:

Lietuvos mokslo tarybos pagal „Mokslininkų grupių projektai“ IV kvietimo veiklos kryptį finansuojamo projekto „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“ (2013–2015 m.) vadovė. Projekto Nr. S-MIP-019/2013. Projekto biudžetas – 87 957,60 EUR. Beliūnienė, L. et al. (2015). Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai. Monografija. Vilnius: Eugrimas, 297 p. ISBN 978-609-437-288-9.

Nacionalinio projekto „Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos“ (2012–2014 m.) vadovė. Beliūnienė, L. et al. (2014). Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai, Lietuvos teisės institutas, 381 p. ISBN 978-9986-704-32-4 (Internetinis leidinys).

 

Kita akademinė veikla:

2003-2010 m. Doktorantė. Mykolo Riomerio universitetas, Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra.

2003-2005 m. Lietuvos konstitucinės teisės ir Žiniasklaidos teisės kursų lektorė. Mykolo Riomerio universitetas, Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra.