LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Mindaugas Lankauskas

Dr. Mindaugas Lankauskas

 

Darbo institute pradžia – nuo 2005-05-16.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Narkotikų politika ir kontrolė, organizuota nusikalstama veikla.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Lankauskas, M., Gutauskas, A. (2022), Chasing the High: Drug Users as a Vulnerable Group in Lithuania. Knygoje: Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Trends and Perspectives / Redagavo Agnė Limantė ir Dovilė Pūraitė-Andrikienė, p. 309–325. Springer, Cham, vol 8.

Lankauskas, M. (2021), ,,Kanapių naudojimas medicininiais tikslais: Lietuvos ir užsienio valstybių teisinio reguliavimo ypatumai, iššūkiai ir perspektyvos‘‘. Monografija. Lietuvos teisės institutas, 139 p. eISBN: 978-9986-704-70-6.

Lankauskas, M. (2019), ,,Korupcijos valdymas ir kontrolė panaudojant žiniasklaidos sektorių: korupcijos prevencija stiprinant spaudos laisvę‘‘. Teisės problemos: mokslo darbai, 2019, 97, 1, p. 71-102. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. eISSN 2351-6364.

Lankauskas, M. (2018), ,,Korupcijos raiška ir neskaidrumas Lietuvos žiniasklaidoje‘‘. Teisės problemos: mokslo darbai, 2018, 96, 2, p. 21-43. Lietuvos teisės institutas. eISSN 2351-6364.

 

Projektinė mokslo veikla:

2020-2022, Podoktorantūros projektas „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose: priežastys, iššūkiai ir sprendimai“. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. gruodžio 30 d. Projektas vykdomas Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institute. Biudžetas: 66499.55 eur.

 

Kita akademinė veikla:

2019 – dabar, asistentas dr. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Kriminologijos katedra. Kriminologijos bakalauro kursų „Narkotikų socialinės problemos ir kontrolė“, “Tarptautinė organizuota nusikalstama veikla” ir magistro kurso “Korporaciniai nusikaltimai” dėstymas kriminologijos studentams.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, „Decriminalization of drug possession in Lithuania: recent developments and future prospects“. 22-oji metinė Europos kriminologų asociacijos konferencija. Malaga, Ispanija, 2022 m. rugsėjo 22 d.

2022, „Narkotikų (de)kriminalizavimas Lietuvoje: siūlymai ir sprendimai“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baudžiamosios politikos europinės tendencijos ir iššūkiai“. Kaunas, 2022 m. balandžio 29 d.

2021, “Narcotic and Psychotropic Substance Use in Prisons in Lithuania: Causes, Challenges and Solutions”. 21-oji kasmetinė Europos kriminologų asociacijos konferencija. Stendinis pranešimas. Nuotolinė konfrencija, 2021 m. rugsėjo 10 d.

2019, „Escalation of Drug Scares in the Context of NPS“. Narcomap projekto baigiamoji konferencija. Vilnius, 2019 m. balandžio 7 d.

2019, „Narkotikų baimės Lietuvos žiniasklaidoje“. Lietuvos kriminologų asociacijos ir Vilniaus universiteto organizuojama mokslinė praktinė konferencija „Nusikaltimai ir medijos: nepakeliamas būties lengvumas ar beprotiška gyvenimo skuba?“. Vilnius, 2019 m. balandžio 5 d.

 

Akademinės išvykos:

2022 birželis, Tartu universiteto Teisės mokykla. Talinas, Estija. Vizituojantis tyrėjas.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos kriminologų asociacijos narys, Europos kriminologų draugijos narys, Europos socialinių narkotikų tyrimų draugijos narys.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2022, Interviu apie narkotikų vartojimą Lietuvos kalėjimuose. LRT, 2022 m. spalio 26 d.

2022, Interviu apie narkotikų vartojimo tendencijas Vilniaus mieste. LRT, 2022 m. rugpjūčio 18 d.

2021, Interviu apie narkotikų kriminalizavimo Lietuvoje kriminologinius aspektus. LRT, 2021 m. spalio 17 d.

2021, Interviu apie narkotikų dekriminalizavimo planus Lietuvoje. 15min, 2021 m. kovo 20 d.

2020, Dalyvavimas spaudos konferencijoje „Sveikata, o ne kalėjimas – narkotikų dekriminalizavimas Lietuvoje“. Lietuvos Respublikos Seimas, 2020 m. gruodžio 9 d.