LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Salomėja Zaksaitė

Dr. Salomėja Zaksaitė

 

Darbo institute pradžia – nuo 2020-03-02.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Sporto teisė, dopingas, manipuliacijos sporto varžybų rezultatais, kultūrinė kriminologija.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Zaksaitė, S. (2022), „Anti-cheating protection measures in chess: current state of play”. Crime Prev Community Saf 24, p. 255–265.

Zaksaitė S. (2022), “Violence, Pregnant with Peace: Criminological Reading of Lars von Trier”, Kriminologijos studijos, 9, p. 151-172. doi: 10.15388/CrimLithuan.2021.9.6.

Zaksaitė S. (2020), “Cheating in chess: a call for an integrated disciplinary regulation”, Kriminologijos studijos, 8, p. 57-83. doi: 10.15388/CrimLithuan.2020.8.3.

Zaksaitė S. Virbalytė-Dimšienė B. (2022), Negarbingo elgesio, apgaulės ir sporto dvasios sąveika: inhaliatorių su beta-2 agonistais vartojimo dviprasmybės olimpinėse sporto šakose. Sporto mokslas Nr. 1, p. 66-71.

 

Projektinė mokslo veikla:

2020-2022, Sausio 13-osios byla ir įvykiai: teisinis, kriminologinis ir istorinis tyrimas. Biudžetas: 104 000 eurų. Sutarties numeris: Nr. S-LIP-20-14. Projekto vadovė.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022 m. balandžio 29 d., VDU Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Nusikaltimai žmoniškumui: viktimologinis aspektas”. „Baudžiamosios politikos europinės tendencijos ir iššūkiai“.

2020 m. lapkričio 26 d., Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje: „Smurto prieš moteris istorija: nuo teorijos iki empirikos“. Pranešimo pavadinimas: „Seksualinis priekabiavimas ir piktnaudžiavimas sporte“.

2018 m. rugpjūčio mėn., Tarptautinė Europos kriminologų asociacijos konferencija “Nusikaltimai prieš žmones ir žmoniškumą”. Pranešimo pavadinimas: „Larso von Triero darbai: kultūrinė ir kita kriminologija”.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos kriminologų asociacijos narė.

 

Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose:

Žurnalas Kriminologijos studijos.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2022.07.03, „Amžiaus byla“: pergalingi kalbiniai žaidimai ir įvarčiai, praleisti per dešinįjį kraštą. Naujasis Židinys – Aidai, 2022 Nr. 3.

2022.03.15, Mokslo populiarinimo straipsnis 15 min: „Apie kultūrinius įvaizdžius ir karą, kuris vyksta ne filme”.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2012, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės padėka „Už sporto teisės plėtrą”.