LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lygtinis paleidimas turėtų būti suvokiamas kaip prielaida žalos atlyginimui

[:lt]

Nusikaltimu padarytos žalos atlyginimas negali būti viena iš lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų (bausmės atlikimo laisvėje) sąlygų, teigia mokslininkai.

Analizuodami siūlomą Bausmių vykdymo kodekso pakeitimą, Lietuvos teisės instituto mokslininkai dr. Gintautas Sakalauskas ir dr. Justas Namavičius pateikė savo išvadas, kad tokius pakeitimus priimti yra netikslinga.

Anot mokslininkų, lygtinis paleidimas būtent ir sudaro daugiau galimybių atlyginti žalą, nes įkalintas asmuo dažniausiai neturi galimybių sukaupti žalos atlyginimui reikalingas lėšas. Mokslininkai pateikia duomenis, kad nemaža dalis įkalintų asmenų nusikaltimais padarytos žalos neatlygina ne todėl, kad to nenori, o todėl, kad neturi tam galimybių. Anot mokslininkų, žalos atlyginimo siejimas su lygtiniu paleidimu pažeistų lygybės principą, turtingesniems asmenims būtų sudaromos palankesnės sąlygos būti paleistiems lygtinai.

Didelė nusikaltimu padaryta žala dažniausiai savaime lemia laisvės atėmimo bausmės taikymą (pavyzdžiui, atėmus kitam žmogui gyvybę arba esant nusikaltimo sudėtį kvalifikuojančiam didelės žalos ar analogiškam požymiui), o taikant bausmes ir jas vykdant siekiama iš esmės skirtingų tikslų (pastaruoju atveju – kad atlikęs bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis). Todėl draudimas taikyti lygtinį paleidimą, kol nėra atlyginta bent dalis žalos, nebūtų logiškas baudžiamosios teisės ir bausmių vykdymo teisės teorijų požiūriu, pažymi mokslininkai.

Nuo 2012 metų Lietuvoje veikia nauja probacijos sistema, kuri sudaro galimybę lygtinai paleidžiamus asmenis įpareigoti atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą, ir, kaip rodo statistika, šis įpareigojimas veiksmingai taikomas praktikoje.

Šie ir kiti mokslininkų argumentai dėl Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo pateikiami Lietuvos teisės instituto elektroniniame leidinyje „Teisės e-aktualijos“. Visą tekstą galima rasti čia.

Šiame leidinyje taip pat publikuojamos teisininkų išvados dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo projekto, Baudžiamojo kodekso papildymo neįgalumo ir amžiaus požymiais tikslingumo. Taip pat mokslininkai pateikė išvadą dėl galimybės atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės asmenis-pranešėjus apie korupcinio pobūdžio veikas.

 

Daugiau informacijos:
Ineta Stravinskaitė – Janavičienė
Lietuvos teisės institutas
8 699 04294 

[:]