LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

SUĖMIMO ATITIKTIES ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPUI DISKUSINIAI KLAUSIMAI (64)

Autorius: Raimundas JURKA, Marina GUŠAUSKIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamojo proceso teisė

Straipsnyje nagrinėjama suėmimo atitikties vienam iš procesinės prievartos principų – ultimum remedium problematika. Remiantis atlikta analize, straipsnyje atskleidžiama šio principo samprata bei reikalavimai. Taip pat konstatuojama, kad Lietuvos baudžiamajame procese nėra garantuojama asmens teisė kvestionuoti suėmimo atitiktį minėtam principui, kai baigiasi terminai apskųsti suėmimo paskyrimą ar termino pratęsimą.