LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Vaikai baudžiamajame procese: kaip geriau užtikrinti jų teises?

[:lt]

Ekspertų susitikimu prasidėjo naujas tarptautinis projektas „Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD), kuriame Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkai pritaikys savo sukauptas žinias.

Kartu su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga bei partneriais iš Kroatijos, Graikijos ir Kipro LTI mokslininkai vasario 28 d. surengė pirmąjį projekto susitikimą, kuriame diskutavo apie projekto uždavinius ir numatomas veiklas.

IA-CHILD projektą įgyvendins tarpdisciplininė teisininkų, socialinių pedagogų, psichologų ir kriminologų komanda, turinti patirties įvairiose mokslo ir praktikos srityse. Projekto dalyviai sieks sėkmingesnio įtariamų ir kaltinamų vaikų atstovavimo ir jų procedūrinių garantijų užtikrinimo.

Šio tarptautinio projekto tikslas – keturiose Europos Sąjungos šalyse (Lietuvoje, Kroatijoje, Graikijoje ir Kipre) išnagrinėti teisinį reguliavimą ir praktiką, susijusią su individualiu įtariamų ar kaltinamų vaikų vertinimu baudžiamajame procese, identifikuojant geriausią praktiką ir pagrindinius iššūkius, kylančius įtariamų ar kaltinamų vaikų individualaus vertinimo procese. Taip siekiama prisidėti prie veiksmingesnio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji, įgyvendinimo.

Daugiau informacijos apie tarptautinį projektą galima rasti čia.

[:]