Monika Šukytė

Monika Šukytė  Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė(+370 5) 2497591monika.sukyte@teise.org 

Aistė Leščinskaitė

Aistė Leščinskaitė Jaunesnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591aiste.lescinskaite@teise.org Darbo institute pradžia –  nuo 2022-08-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Psichologinis smurtas darbe, psichologinis smurtas, diskriminacija, darbo santykiai.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Kita akademinė veikla: 2021-2022. Lektorė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės mokykla, Privatinės teisės institutas. 2021 – dabar. Doktorantė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės mokykla, Privatinės teisės […]

Dr. Laura Rimšaitė

Dr. Laura Rimšaitė Mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591laura.rimsaite@teise.org Darbo institute pradžia – nuo 2017-09-12.. Mokslinių tyrinėjimų sritys: Energetikos teisė, konkurencijos teisė, geopolitika, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Rimšaitė, L. Energetikos krizė Europoje: poreikis įgyvendinti koordinuotą rizikų valdymo planą. Elsevier (laukiama). Rimšaite, L. (2023), Konkurencijos teisės […]

Dr. Jolanta Apolevič

Dr. Jolanta Apolewicz  Mokslo darbuotoja(+370 5) 2101672jolanta.apolevic@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2018-09-11.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Tarptautinė viešoji teisė, žmogaus teisės, tarptautinė aplinkos apsaugos teisė, tarptautinė branduolinė teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Apolevič J., Kuzborska-Pacha E. (2022), Legal protection of national minorities in Lithuania, […]