LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

2017

  •   Back
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
LTI jubiliejuje netrūko sveikinimų ir diskusijų

2017 23 sausio/

Minint Lietuvos teisės instituto (LTI) 25-erių metų veiklos jubiliejų netrūko ne tik šventiškų akimirkų, bet ir rimtų diskusijų apie teisės mokslo naudą valstybės valdymui. 

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje paminėti 25-erių metų jubiliejų susirinko ne tik Lietuvos teisės instituto mokslininkai, bet ir įvairių valstybės institucijų atstovai, buvę darbuotojai. Sveikinimo žodžius tarė buvę instituto vadovai bei Teisingumo ministrai, Generalinis prokuroras, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, kolegos iš kitų mokslo įstaigų, kiti teisininkų bendruomenės nariai.

Minint ketvirtį amžiaus nuo instituto veiklos pradžios, instituto direktorė dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė susirinkusiems pristatė instituto nuveiktus darbus. Ano jos, valstybinio mokslinių tyrimų instituto statusas nulemia tam tikrus reikalavimus – atliepti pirmiausia į valstybės reikmes ir skubiai spręstinas problemas atskiruose sektoriuose. Ji įvardijo du svarbiausius iššūkius, su kuriais šiandien susiduria institutas. Pirmiausia tai mokslinių tyrimų socialinis-ekonominis poveikis valstybei ir antra – mokslo kokybės skatinimas ir tarptautinio konkurencingumo stiprinimas.

„Instituto gyvavimas yra tampriai susijęs su Lietuvos valstybės augimo reikmėmis, su šalies teisinės sistemos branda“, - savo kalboje pabrėžė J.Paužaitė - Kulvinskienė. Kalbėdama apie antrąjį prioritetą, direktorė pažymėjo norą, jog LTI atliktų tyrimų rezultatai būtų panaudojami ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje, pirmiausia Europos Sąjungos erdvėje.

Instituto direktorė savo kalboje padėkojo visiems senjorams, aliumniams ir dabartiniam jaunam, veržliam, savikritiškam Instituto kolektyvui.

Renginio metu buvo suorganizuota apskritojo stalo diskusija, kurios moderatorius Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius klausė diskusijos dalyvių, kokia ateitis laukia teisės mokslo. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos atstovas, Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Darijus Beinoravičius, Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė – Žvinienė, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Vygintas Višinskis, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras, Konstitucinio Teismo teisėja Danutė Jočienė bei Vilniaus universiteto profesorius habilituotas dr. Vytautas Nekrošius. Diskusijos metu buvo išsakytos įvairios mintys apie iššūkius, su kuriais šiandien Lietuvoje susiduria teisės mokslas, taip pat apie šiai mokslo sričiai brėžiamas raidos gaires.

Renginio dalyviai išgirdo nemažai sveikinimų ir palinkėjimų Lietuvos teisės institutui ir jo darbuotojams. Greta padėkų pirmiesiems instituto vadovams bei steigėjams buvo paminėti ir ilgamečiai instituto darbuotojai. Tarp tokių – instituto administratorė Nijolė Mažylienė, kuri institute dirbo nuo pat pirmos įkūrimo dienos iki dabar.

Renginio dalyviai taip pat galėjo susipažinti su jubiliejiniu LTI leidiniu – recenzuotų mokslinių straipsnių rinkiniu „Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą“. Leidinyje publikuojama vienuolika LTI veiklos įvairovę atspindinčių straipsnių iš daugelio sričių: konstitucinės teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamosios politikos, baudžiamojo proceso teisės, administracinės teisės, darbo teisės, patentų teisės ir netgi kalbotyros. Šiuos tekstus vienija ne vien jų ryšys su pastarąjį ketvirtį amžiaus LTI tyrinėta Lietuvos teise, jos transformacijomis, bet ir tai, kad visus juos parašė esami arba buvę Lietuvos teisės instituto mokslininkai. Taigi tarp šio leidinio autorių yra ne vien mokslininkų, bet ir praktikų, įskaitant Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus. 

Minint LTI jubiliejų: kaip formuoti mokslu pagrįstus valstybės sprendimus?

2017 17 sausio/

Ketvirtadienį, sausio 19 d. 15 val. Martyno Mažvydo bibliotekos konferencijų salėje (Gedimino pr. 51, Vilnius) vyks Lietuvos teisės instituto (LTI) 25-erių metų veiklos jubiliejaus paminėjimas.

Minint ketvirtį amžiaus nuo instituto veiklos pradžios, instituto direktorė dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė susirinkusiems pristatys instituto veiklą, atsiveriančias galimybes ir kylančius iššūkius, o akademinės ir mokslo bendruomenės bei valstybinės valdžios (Seimo, Vyriausybės, teismų) atstovai apskritojo stalo diskusijoje šnekėsis apie šiandien iškylančius uždavinius teisės mokslui, jo kuriamą pridėtinę vertę žmogui, valstybei ir visuomenei. Renginyje kviečiami dalyvauti instituto steigėjai ir buvę vadovai, teisininkų bei mokslo ir akademinės bendruomenės atstovai.

„Lietuvos teisės mokslo įžvalgos ir pasiekimai buvo ir bus naudojami mūsų valstybės teisiniam identitetui pagrįsti. Tik mokslu pagrįsti valstybės sprendimai visuomenei kelia pasitikėjimą, o intensyvus dialogas tarp teisės mokslininkų ir jų veiklos rezultatų naudotojų kuria pridėtinę vertę valstybei ir visuomenei. Visgi, šiandien kyla daug aktualių klausimų: kokios turi būti proporcijos tarp taikomųjų ir fundamentinių teisės mokslo tyrimų, tarp skatinamo tarptautiškumo ir nacionalinių reikmių“, -  sako instituto direktorė dr. J.Paužaitė - Kulvinskienė. Anot jos, šiais ir kitais klausimais bus atvirai diskutuojama jubiliejiniame LTI renginyje, kuris yra ne tik simbolinis gražaus nuveiktų darbų paminėjimas, bet ir puiki erdvė apsikeisti nuomonėmis bei įžvalgomis.

Renginio dalyviai taip pat galės susipažinti su jubiliejiniu LTI leidiniu – recenzuotų mokslinių straipsnių rinkiniu „Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą“. Leidinyje publikuojama vienuolika LTI veiklos įvairovę atspindinčių straipsnių iš daugelio sričių: konstitucinės teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamosios politikos, baudžiamojo proceso teisės, administracinės teisės, darbo teisės, patentų teisės ir netgi kalbotyros. Šiuos tekstus vienija ne vien jų ryšys su pastarąjį ketvirtį amžiaus LTI tyrinėta Lietuvos teise, jos transformacijomis, bet ir tai, kad visus juos parašė esami arba buvę Lietuvos teisės instituto mokslininkai. Taigi tarp šio leidinio autorių yra ne vien mokslininkų, bet ir praktikų, įskaitant Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus.

Lietuvos teisės institutas – valstybinis mokslinių tyrimų institutas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įkurtas 1991 m., siekiant koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų reformą, derinti ją su valstybėje vykdoma ekonomine ir socialine pertvarka. Instituto misija yra vykdyti inovatyvius teisinės minties ir socialinės praktikos tyrimus, kurti ir kaupti teisės ir gretimų mokslų žinias, jomis remti Lietuvos teisės brandą, prisidėti užtikrinant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei teisinėmis priemonėmis sudarant palankią aplinką verslui. Ilgametės Lietuvos teisės instituto mokslinių interesų kryptys yra viešoji teisė, daugiausiai dėmesio skiriant konstitucinės teisės ir baudžiamosios justicijos problemoms bei kriminologija, daugiausiai dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo teisės problemoms, taip pat naujos tyrimų temos: korupcija privačiame sektoriuje, teisinės sistemos efektyvumo ir atskirų teisinių institutų veiklos optimizavimas.