Garsi Europos tarptautinės privatinės teisės asociacija EAPIL pristato Teisės instituto vykdomo projekto rezultatus

Plačiai žinoma Europos tarptautinės privatinės teisės asociacija EAPIL (angl. European Association of Private International Law) savo puslapyje išskirtinį dėmesį skyrė Teisės instituto vykdomo projekto „EU-FamPro“ mokslinėms publikacijoms. Informuodama apie aktualias knygas tarptautinės privatinės teisės srityje, EAPIL pristato tris „EU-FamPro“ projekto metu išleistas mokslines knygas. Pirmoji knyga, kurią redagavo L. Ruggeri, A. Limantė ir N. Pogorelčnik […]

Dr. Ilona Michailovič

Dr. Ilona Michailovič PERARA projekto vyriausioji mokslo darbuotoja (+370 5) 2497591ilona.michailovic@teise.org Pareigos: Vyriausioji mokslo darbuotoja Lietuvos mokslo tarybos finansuotame projekte „Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir reagavimo į jį galimybės Lietuvoje“ (PERARA). Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-GEV-21-4.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Viktimologija ir baudžiamoji teisė, smurtas lyties pagrindu, smurtas artimoje aplinkoje, atkuriamasis teisingumas ir […]

Dr. Ilona Laurinaitytė

Dr. Ilona Laurinaitytė PERARA projekto vadovė(+370 5) 2497591ilona.laurinaityte@teise.org   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Smurtinis elgesys, seksualinės prievartos prevencija, kriminalinės rizikos vertinimas, teismo psichologija, informacinių technologijų vaidmuo sveikatai.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Laurinaitytė, I., Michailovič, I., Jarutienė, L. (2022), Dealing with stalking cases in Lithuania: The role of […]

Dr. Sigita Černevičiūtė

Dr. Sigita Černevičiūtė Mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591sigita.cerneviciute@teise.org   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Istorinė kriminologija, kriminologijos mokslo istorija, nusikaltimų ir bausmių istorija, teisės istorija, politiniai nusikaltimai, smurtiniai nusikaltimai, nužudymai, mirties bausmė, smurtas artimoje aplinkoje, smurtas prieš moteris XX a. Lietuvoje.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Černevičiūtė S., Kareniauskaitė M. […]

Dr. Algimantas Čepas

Dr. Algimantas Čepas Mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591cepas.algimantas@gmail.com Pareigos: Mokslo darbuotojas.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Baudžiamoji teisė, kriminologija, viktimologija.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Čepas A., Švedkauskienė M., Dobryninas A., Kalpokas V., Mickevič A., Navickas V., Nikartas S., Šneideris D., Valickas G., Vanagaitė K. (2018), Nužudymai Lietuvoje. Vilnius: […]

Dr. Audrius Bitinas

Dr. Audrius Bitinas Mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591audrius.bitinas@teise.org Pareigos: Mokslo darbuotojas.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Socialinės apsaugos teisė, darbo teisė, advokatūros teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Bitinas A. (2022), Improving the Financial Situation of the Elderly: Towards Better Pension Coverage in the Baltic States. In Limantė, A., […]

Deimantė Rimkutė

Deimantė Rimkutė Jaunesnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591deimante.rimkute@teise.org Pareigos: Jaunesnioji mokslo darbuotoja.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Privatinė teisė (civilinė atsakomybė, dirbtinis intelektas). Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Rimkutė D.,  Povylius K. (2021). “Civil and criminal liability for damage caused by self–driving cars”, Vilnius University Open Series, p. 182-210. doi: 10.15388/TMP.2021.10.   Projektinė mokslo […]

Rimantas Junevičius

Rimantas Junevičius Vyriausiasis specialistas(+370 5) 2497591 rimantas.junevicius@teise.org

Dr. Dalia Gedzevičienė

Dr. Dalia Gedzevičienė Vyriausioji specialistė(+370 5) 2497591 dalia.gedzeviciene@teise.org Pareigos: Mokslo darbuotoja, kalbos redaktorė.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Kognityvinė lingvistika, metaforų tyrinėjimai, teisės kalba, teisės terminija, socialiai pažeidžiamų asmenų įvardijimo problemos.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Gedzevičienė D. (2022), Metaphorical Terms Denoting Intellectual Disability in Lithuanian Official Documents: Social […]

SILVIJA STANIULYTĖ

Silvija Staniulytė Skyriaus vedėja(+370 5) 2497591silvija.staniulyte@teise.org