Aistė Leščinskaitė

Aistė Leščinskaitė Jaunesnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591aiste.lescinskaite@teise.org Darbo institute pradžia –  nuo 2022-08-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Psichologinis smurtas darbe, psichologinis smurtas, diskriminacija, darbo santykiai.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Kita akademinė veikla: 2021-2022. Lektorė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės mokykla, Privatinės teisės institutas. 2021 – dabar. Doktorantė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės mokykla, Privatinės teisės institutas.   […]

Dr. Laura Rimšaitė

Dr. Laura Rimšaitė Mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591laura.rimsaite@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2017-09-12.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Energetikos teisė, konkurencijos teisė, geopolitika, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Rimšaitė, L. Energetikos krizė Europoje: poreikis įgyvendinti koordinuotą rizikų valdymo planą. Elsevier (laukiama). Rimšaite, L. […]

Dr. Jolanta Apolevič

Dr. Jolanta Apolevič Mokslo darbuotoja(+370 5) 2101672jolanta.apolevic@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2018-09-11.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Tarptautinė viešoji teisė, žmogaus teisės, tarptautinė aplinkos apsaugos teisė, tarptautinė branduolinė teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Apolevič J., Kuzborska-Pacha E. (2022), Legal protection of national minorities in Lithuania, […]

Dr. Mindaugas Lankauskas

Dr. Mindaugas Lankauskas Mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591mindaugas.lankauskas@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2005-05-16.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Narkotikų politika ir kontrolė, organizuota nusikalstama veikla.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Lankauskas, M., Gutauskas, A. (2022), Chasing the High: Drug Users as a Vulnerable Group in Lithuania. Knygoje: […]

Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė

Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė Mokslo darbuotoja,EU-FamPro projektomokslo darbuotoja(+370 5) 2497591egle.kavoliunaite@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2002-09-12.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Viešoji teisė ir politika, šeimos teisė, ES šeimos teisė, konstitucinė teisė, administracinė teisė, finansų teisė, korupcijos prevencija.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Limantė, A. (autorius, redaktorius), Tereškinas, […]

Dr. Lina Beliūnienė

Dr. Lina Beliūnienė Mokslo darbuotoja(+370 5) 2101660lina.beliuniene@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2017-04-03.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Konstitucinė teisė ir žmogaus teisės: žmogaus teisės kaip konstitucinės vertybės, teisė į sveikatos apsaugą, žmonių su negalia teisių užtikrinimas, žmogaus teisių užtikrinimas, pateisinami žmogaus teisių apribojimai, individualus konstitucinis skundas, konstitucinė justicija, lyginamasis konstitucinės teisės metodas, Rytų ir […]

Dr. Kristina Ambrazevičiūtė

Dr. Kristina Ambrazevičiūtė Mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591kristina.ambrazeviciute@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2018-02-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Darbo teisė, nediskriminavimo teisinis reguliavimas, lygios moterų galimybės, visuomenės senėjimo įtaka darbo teisei.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Ambrazevičiūtė, K., „Protection of Elderly Employees in the Ageing Society: Experience […]

Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė Vyresnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2101660ingrida.macernyte@teise.org   Darbo institute pradžia –  nuo 2003-03-31. Nuo 2021-09-01 – vyresnioji mokslo darbuotoja.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Darbo teisė, Europos Sąjungos darbo teisė, Tarptautinė darbo teisė, darbuotojų garantijos, tvarus darbas, nediskriminacija darbo santykiuose.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Mačernytė-Panomariovienė, […]

Dr. Rita Matulionytė

Dr. Rita Matulionytė Vyriausioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591rita.matulionyte@teise.org   Darbo institute pradžia –  nuo 2012-06-11.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Intelektinė nuosavybė, technologijų teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Matulionytė, R., Abramovičius, T. (2022), „Dirbtinio intelekto paaiškinamumas ir komercinės paslaptys”, R. Abbot (moksl. red.) Dirbtinio intelekto ir intelektinės nuosavybės […]

Dr. Monika Žalnieriūtė

Dr. Monika Žalnieriūtė Vyriausioji mokslo darbuotoja,TeismAI projekto vyriausioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591monika.zalnieriute@teise.org   Darbo institute pradžia –  nuo 2021-06-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Technologijų teisė, žmogaus teisės, tarptautinė ir viešoji teisė, feminizmas ir lyties studijos.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): M. Žalnieriūtė (2022), ‘Reforming the Australian Framework for International […]