LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Ieva Labanauskaitė
  • Leidiniai
Raidos ir gyvenimo eigos kriminologiniai tyrimai užsienyje ir perspektyvos Lietuvoje

Ši mokslo studija – tai siekis sukurti teorinį pagrindą raidos ir gyvenimo eigos kriminologiniam tyrimui Lietuvoje. Lietuvoje atliekama nemažai tyrimų, kuriuose analizuojamas delinkventinis ir nusikalstamas paauglių elgesys, visi atliekami tyrimai praturtina mūsų žinojimą apie delinkventinio ir nusikalstamo paauglių elgesio paplitimą, būklę ir struktūrą, tačiau dažniausiai jie neužčiuopia delinkventinio ir nusikalstamo elgesio ištakų, neparodo delinkventinio ir nusikalstamo elgesio kitimo…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Renata Giedrytė, Judita Venckevičienė, Ieva Labanauskaitė
Recenzentai:
doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, prof. dr. Rita Žukauskienė