INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

2021

  •   Back
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
Sėkmingai įvyko apskritojo stalo diskusija apie teisinę pagalbą vaikams baudžiamajame procese

2021 December 17/

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, įgyvendindamas Europos Komisijos finansuojamą projektą „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)“, 2021 m. gruodžio 10 dieną viešbutyje „Vilnia“ Vilniuje surengė apskritojo stalo diskusiją (angl. policy dialogue) teisinės vaikų apsaugos baudžiamajame procese klausimais.

Diskusijos metu buvo pristatomi LA CHILD projekto tyrimo rezultatai, pagrindinės publikacijos bei aptarti aktualūs probleminiai nepilnamečių teisinės apsaugos baudžiamajame procese aspektai. Daugiau nei dviejų valandų trukmės diskusijoje dalyvavo nepilnamečių justicijos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų (Vaiko teisių tarnybos, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos, teismų, advokatūros ir prokuratūros) atstovai.

Pagrindiniai diskusijos metu aptarti klausimai buvo vaiko poreikių prioretizavimas teisinės pagalbos sistemoje, profesionalų specializacija, darbo sąlygos ir mokymai bei vaikui suprantama informacija baudžiamojo proceso kontekste. Taip pat buvo nagrinėjami teisinės pagalbos vaikams kokybės užtikrinimo ir teisinės pagalbos pažeidžiamiems vaikams aspektai.

Projekto partnerių vardu dėkojame visiems dalyvavusiems!

Daugiau informacijos apie LA CHILD projektą ir jo metu parengtus dokumentus rasite here.

S. Zaksaitė: kūrybingi sprendimai sumažina vinių ir virvių poreikį

2021 December 13/

Salomėja Zaksaitė presented the practice of investigating manipulation of sports competition at a Conference on sports integrity in Rome, which was organised by the Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) of the Council of Europe and the Italian Department for Sport within the framework of the Italian Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. At the outset of her presentation, the researcher indicated that the situation in chess and similar smaller sports federations appears to be stuck in the past, but she expressed hope that things were improving. Smaller federations' limited research capacities were discussed. The International Chess Federation, for example, has no authority to require that laptops or mobile phones be handed over when investigating manipulations. In addition, the investigation is hampered by a lack of finances and personnel.

Even in such a condition, though, some answers can be found. One of options is to shift the burden of proof to the tournament organizers, asking them to show that the competition was not manipulated. If this isn’t done, the competition won’t be rated, and international norms won’t be granted. It’s critical to remember that in this case, the penalties can only be disciplinary rather than criminal. Another alternative is incriminating the abuse of the game. A step like this demands a lot less probative power.

Visgi, net ir esant tokiai situacijai, įmanoma atrasti naujų išeičių. Viena jų – „apversti“ įrodinėjimo pareigą, perleidžiant ją turnyrų organizatoriams. Tokiu būdu jau pastarieji turės įrodyti, kad varžybos nebuvo manipuliuojamos. Neįvykdžius atitinkamos pareigos, varžybos nebūtų reitinguojamos bei neįskaitomos tarptautinės normos. Svarbu pabrėžti, kad tokiu atveju sankcijos tegali būti drausminio, o ne baudžiamojo pobūdžio. Kitas būdas išeiti iš susidariusios situacijos – inkriminuoti ne manipuliacijas sporto varžybomis, o piktnaudžiavimą žaidimu. Atitinkamas žingsnis taip pat reikalautų kur kas mažesnės įrodomosios galios.

Užbaigdama pranešimą, mokslininkė konferencijos dalyvius perkėlė ant Leonardo da Vinčio prieš 500 metų sukurto kritinės padėties tilto. Anksčiau aptarta federacijų kovos su manipuliavimu sporto varžybomis situacija, pasak jos, šiek tiek primena tokį italų genijaus sukurtą tiltą, kuris neturi nei vinių, nei virvių, tačiau dėl gravitacijos vis tiek išsilaiko. Kad ir kaip būtų paradoksalu, tačiau tokia situacija gali būti netgi pamokanti – neturėdama baudžiamajai justicijai priskiriamų funkcijų, šachmatų bendruomenė vis tiek eina tinkama linkme ir kūrybingais būdais bando kovoti su manipuliacijomis sporto varžybomis.

Dr Salomėja Zaksaitė’s presentation can be viewed here (from 3:31:44 to 3:39:30 and question session from 4:05:50 to 4:26:24).

2021 m. lapkričio 26 d. įvyko projekto „LA CHILD“ nuotoliniai mokymai

2021 December 7/

The Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences, implementing the European Commission funded Project “Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices” (LA CHILD), organised the 6-hour long online trainings "Ensuring the rights of suspected and accused minors in criminal proceedings" on the 26th of November. It should be noted that the virtual event was attended by more than 150 interested participants.

During the event, the results of the Project were introduced and presentations on the most relevant issues of protection of children in criminal proceedings were given by attorney Liutauras Lukošius, judge of Vilnius City District Court Miglė Suchankienė, associate professor of Vilnius University dr. Gintautas Sakalauskas and prof. dr. Ilona Laurinaitytė, Audronė Bedorf, Senior Advisor to the Office of the Ombudsman for Protection of Children's Rights, dr. Agnė Limantė, dr. Simonas Nikartas and dr. Rūta Vaičiūnienė of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences. The speakers' presentations focused on the issues of deviant behaviour at a young age, the criteria of child-friendly justice, the aspects of ensuring quality legal assistance to children, and the implementation of individual assessment of suspected and accused children in criminal proceedings. The trainings also covered the psychological aspects of interviews with juvenile suspects and accused persons, current issues in the practice of pre-trial judges and the experiences of lawyers.

Bendras projekto „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)“  tikslas yra prisidėti stiprinant vaikų, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamajame procese, procesinių teisių apsaugą ir skatinti nuoseklų Direktyvos 2016/800 įgyvendinimą ES valstybėse narėse. Projektas pagrindinį dėmesį skiria vaikams teikiamos teisinės pagalbos klausimams ir jos kokybei.

Watch the recording of the trainings here.

Ar nuteistieji iki gyvos galvos Lietuvoje turi realią viltį išeiti į laisvę?

2021 November 24/

2021 m. lapkričio 18–19 d. Varšuvos universiteto (Lenkija) organizuota nuotolinė tarptautinė mokslinė konferencija „The best of the worst and permanently bad. Life-sentenced prisoners“ (liet. Geriausi iš blogiausių ir nuolatos blogi. Laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteisti kaliniai) sukvietė įkalinimą iki gyvos galvos tiriančius mokslininkus ir šios srities specialistus iš viso pasaulio. Renginyje dalyvavo ir bendrą pranešimą skaitė Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto ir Notingamo universiteto (Jungtinė Karalystė) tyrėjų komanda: Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas ir šio skyriaus specialistė Goda Šleinotaitė bei dr. Catherine Appleton.

Pranešimo „Providing (false) hope of release? Life imprisonment in Lithuania“ (liet. Suteikiama (netikra) viltis būti paleistiems? Įkalinimas iki gyvos galvos Lietuvoje) metu siekta pristatyti esamą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atliekančių nuteistųjų situaciją Lietuvoje, susidariusią po 2019 m. įsigaliojusių Baudžiamojo kodekso įstatymų pakeitimų. Pastarieji nuteistiesiems suteikė viltį po labai ilgo laiko, praleisto kalinimo įstaigose, išeiti į laisvę.

Vis dėlto, kaip atskleidė pranešimo autorių atliktas tyrimas, daugumai nuteistųjų iki gyvos galvos viltis išeiti į laisvę yra sunkiai įgyvendinama. „Pirmiausia, – pasak Simono Nikarto, – dėl sudėtingų resocializacijos sąlygų, kurios Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje vertinamos kaip vienas esminių žmogaus teisių standartus atitinkančios ilgalaikio įkalinimo bausmės kriterijų.“

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutui – 30 metų!

2021 November 22/

2021 metų lapkričio 23-ioji diena Teisės institutui ypatinga – ji žymi šios mokslo įstaigos 30-ies metų sukaktį. Teisės institutas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įkurtas dar 1991 m., siekiant koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų reformą, derinti ją su valstybėje vykdoma ekonomine ir socialine pertvarka.

Šios ypatingos dienos proga kviečiame žiūrėti Instituto komandos sukurtą filmuką, kuriame pasinersite į kelionę po institucijos buvusių vadovų, darbuotojų ir bendradarbiaujančių institucijų atstovų patirtis bei atsiminimus apie Teisės institutą. Šis filmukas skirtas prisiminti pirmuosius įstaigos žingsnius nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, jos įkūrimo istoriją, taip pat susipažinti su doc. dr. Juozo Galginaičio (teisininkas, buvęs Teisės instituto direktorius), dr. Remigijaus Šimašiaus (Vilniaus miesto meras, buvęs Teisės instituto mokslinio-praktinio žurnalo „Teisės problemos“ redakcinės kolegijos pirmininkas ir straipsnių teisės teorijos tema autorius), doc. dr. Algimanto Čepo (teisininkas, buvęs Teisės instituto direktorius) bei Gintarės Burokienės (laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo pareigas, atliekanti direktoriaus funkcijas Lietuvos probacijos tarnyboje) pasakojimais apie Institutą. Šių garbių žmonių lūpomis nuskambėjo ne tik prisiminimų istorijos, tačiau ir nuoširdūs linkėjimai LSMC Teisės institutui didingo 30-ojo jubiliejaus proga. Dėkojame jiems už sveikinimus ir dalyvavimą šventės minėjimo veiklose!

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vadovės dr. Ingridos Mačernytės-Panomariovienės vardu sveikiname visą Instituto kolektyvą su šia gražia švente ir dėkojame už atsidavimo, ryžto ir idėjų kupinus metus. Su gimtadieniu!

Filmuką „Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutui – 30 metų“ žiūrėkite here.

Misijos Azerbaidžane metu aptartos darbo su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis galimybės

2021 November 19/

Šių metų spalio 11–15 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Rokas Uscila bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja Jolanta Sakalauskienė lankėsi Azerbaidžano sostinėje Baku, kur bendradarbiaujančios Lietuvos ir Austrijos institucijos įgyvendina Europos Sąjungos pagal „Dvynių“ (angl. Twinning) programą finansuojamą projektą „Strengthening the capacity of State bodies and local level referral mechanisms to provide safety and support to victims of domestic violence in Azerbaijan“.

Susitikime su Azerbaidžano Respublikos valstybinio šeimos, moterų ir vaiko reikalų komiteto Teisės skyriaus vedėja Taliya Ibrahimova ir įvairių šalies regionų stebėjimo grupių vadovais diskutuota apie smurtavusių artimoje aplinkoje asmenų reabilitacijos programas. Pristatant Lietuvos patirtį, akcentuoti trys galimi intervencijų tipai: minimalioji, vidutinė ir maksimalioji. Minimalioji intervencija trunka kelias valandas ir vykdoma motyvacinio interviu būdu, o maksimalioji, sukurta remiantis daugelio Europos šalių naudojamu Duluto modeliu, gali trukti nuo 6 iki 9 mėnesių. Azerbaidžano atstovai pabrėžė būtinybę intensyvinti darbą su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis šalies regionuose bei efektyvinti smurto prevencijos programas.

Tęsiantis vizitui, Lietuvos ekspertai susitiko su Azerbaidžano probacijos tarnybos atstovais. Jie ne tik papasakojo apie šalyje vykdomą darbą su jų priežiūroje esančiais smurtavusiais asmenimis, bet ir pristatė darbo metodus, sekos algoritmus, turimą IT įrangą.

Daugiau apie ES pagal „Dvynių“ programą finansuojamą projektą galite sužinoti čia – https://teise.org/lt/lti-veikla/projektines-veiklos/azerbaidzanas/

Apskritojo stalo diskusija: už ir prieš persekiojimo kriminalizavimą Lietuvoje

2021 November 16/

Šių metų spalio 14 d. LR Seimas priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, įtvirtinančias atsakomybę už neteisėtą žmogaus persekiojimą. Šį sistemingą, įkyrų ir nepageidaujamą elgesį, aukų patirtis, su tuo susijusius teismų nuosprendžius nuo š. m. vasario 1 d. tiria tarpdisciplininė Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkių komanda, vadovaujama prof. Ilonos Laurinaitytės. Jų įgyvendinamą projektą, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos, „Stalking and Its Relation to Domestic Violence: Perception, Prevalence and Response in Lithuania“ (PERARA) palaiko gausus būrys institucinių partnerių: LR teisingumo ministerija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR generalinė prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija ir Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos.

2021 m. gruodžio 3 d. (penktadienį) nuo 10.00 iki 12.00 val. maloniai kviečiame į nuotolinę apskritojo stalo diskusiją, kurios metu bus pristatyti projekto pirmojo etapo rezultatai, aptartas persekiojimo kriminalizavimas ir galimas to poveikis bei iššūkiai.

Diskusijos data – 2021 m. gruodžio 3 d. nuo 10.00 iki 12.00 val.

Maloniai kviečiame iki 2021 m. gruodžio 1 d. 23.59 val. registruotis paspaudus šią nuorodą. Prisijungimo duomenys bus atsiųsti jūsų nurodytu el. pašto adresu likus dienai iki renginio.

More information el. p. karolina.sinotova@teise.org.

Renginio dalyvius sveikins:

   Prof. dr. Ilona Laurinaitytė, PERARA projekto vadovė    Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė

Diskusijoje dalyvaus:

   Arūnas Meška, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas    Dr. Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro įkūrėja ir vadovė    Eglė Maziliauskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos viršininkė    Dr. Elena Masnevaitė, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės patarėja    Doc. dr. Ilona Michailovič, PERARA project Senior Research Fellow    Dokt. Liubovė Jarutienė, PERARA projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja    Prof. dr. Olegas Fedosiukas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas    Dr. Vaidas Viršilas, Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus vyriausiasis specialistas

Diskusiją moderuos:

   Prof. dr. Ilona Laurinaitytė, PERARA projekto vadovė

Kviečiame dalyvauti mokymuose ir diskusijoje teisinės vaikų apsaugos baudžiamajame procese klausimais

2021 November 14/

We invite you to participate in training and discussion on issues in the criminal process of child protection. The Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences is implementing the EU co-funded project “Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices” (LA CHILD). The Project’s overall objective is to contribute to enhancing protection of procedural rights of children in conflict with the law and to foster coherent implementation of Directive 2016/800 in the EU Member States as regards legal aid to children. The project focuses on the issues and quality of legal aid for children.

The project analyzed the regulation and practice of European countries in providing legal aid to children in criminal proceedings, interviewed experts in the project partner countries Belgium, Albania and Lithuania, prepared guidelines on legal aid for children and an information publication for minors. To acquaint juvenile justice practitioners with the results of the project and the relevant aspects of the legal protection of juveniles in criminal proceedings,we invite you to participate in the free 6-hour long online training "Ensuring the rights of suspected and accused minors in criminal proceedings" that will take place on November 26, 2021 (9.00-15.00 Lithuanian time).“.

During the training, presentations will be given by lawyer Liutauras Lukošius, judge of the Vilnius City District Court Miglė Suchankienė, academics form Vilnius university doc. dr. Gintautas Sakalauskas and prof. dr. Ilona Laurinaitytė, Chief Adviser of the Office of the Ombudsman for Children Audronė Bedorf, researchers of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences dr. Agnė Limantė, dr. Simon Nikartas and dr. Rūta Vaičiūnienė.

The training program can be foundhere.

The event is free, but registration is required. Please register for the training by clicking here.

Certificates of attendance will be issued upon request of participants who attended the whole event.

More information about the project can be found at: https://lachild.eu.

Kviečiame dalyvauti LA CHILD apskritojo stalo diskusijoje

2021 November 12/

On November 15-20, 2021, a cycle of free virtual events for children’s justice will take place. The World Congress on justice with children aims to promote children's rights and to exchange practical guidance strategies to promote equal treatment of children, thus reducing discrimination and ensuring justice for all children.

The World Congress is open to policy makers, academics, legal professionals, civil society representatives, active citizens and children. By taking part in the World Congress you will gain knowledge on children rights, and be part of a vibrant community of professionals and activists. This year, the Congress is Free of charge and participants will receive a certificate of attendance.

You can find more information here.

On 17th November 2021 (14:00 - 15:30 CET) we invite you to participate in one of the events of the World Congress - round table discussion "Making child-friendly legal aid a reality – learnings and outputs from the LA Child project". This workshop will present the main conclusions and tools developed in the framework of the European project "Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices" LA CHILD, touching on legal aid for children in criminal proceedings.

Session will take place at Europe regional plenary, Block A, Workshop A4. This session is organized by the Law Institute of the Lithuania Centre for Social Sciences with partners from Belgium (Defence for Children (DCI-Belgium)) and Albania (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)).

Session will be moderated by member UN Committee on the Rights of the Child Benoit Van Keirsbilck. Panelists: Consultant at PILnet Giulia Patane, Advocacy officer and Child Justice project officer, DCI Belgium Eva Gangneux, lawyer Adrian Visha, Chief researcher at the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences Agnė Limantė.

You can find agenda here.

The event is free and will take place remotely. You are welcome to register for the event here. Please note that event organizers plan to close the registration on November 14th.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo problemoms ir iššūkiams aptarti

2021 November 11/
[:lt]

 

The research „Changes in Domestic Violent Behaviour: Perspectives for Developing Work with Perpetrators at Institutional and Communal Levels“ (SMEAK), conducted by the team of researchers of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences (hereinafter – LCSS LI), has revealed that Lithuania lacks a unified institutional approach towards the domestic violence correction, as well as multi-agency cooperation. It has been found that the provision of social and psychological services, seeking to change the behaviour of perpetrators, is insufficient throughout Lithuania. There is also an absence of coherence, systematic approach and continuity in the provision of socio-psychological services provided to perpetrators.

The international scientific-practical online conference will review in details the results of the project and present practical recommendations for the Lithuanian Probation Service and other interested institutions that were reached in relation to the research. There will also be an unique opportunity to learn about the experience and good practise examples from the foreign speakers (USA, UK, Poland) and the European Network for Perpetrators of Domestic Violence. At the end of the event representatives of various Lithuanian institutions and organizations are invited to join a round-table discussion and share their ideas on this matter.

 

Conference date  – November 30th, 2021.

Renginys vyks lietuvių ir anglų k. su sinchroniniu vertimu į pasirinktą kalbą.

Download the event program here.

Speakers BIOS..

Maloniai kviečiame registruotis paspaudus šią nuorodą. Nuoroda į renginį bus atsiųsta Jūsų nurodytu el. pašto adresu likus dienai iki konferencijos. Registracija į renginį vykdoma iki 2021 m. lapkričio 28 d. 23.59 val.

More information el. p. karolina.sinotova@teise.org.

[:en]

 

The research “Changes in Domestic Violent Behaviour: Perspectives for Developing Work with Perpetrators at Institutional and Communal Levels” (SMEAK), conducted by the team of researchers of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences (hereinafter – LCSS LI), has revealed that Lithuania lacks a unified institutional approach towards the domestic violence correction, as well as multi-agency cooperation. It has been found that the provision of social and psychological services, seeking to change the behaviour of perpetrators, is insufficient throughout Lithuania. There is also an absence of coherence, systematic approach and continuity in the provision of socio-psychological services provided to perpetrators.

The international scientific-practical - conference will review in details the results of the project and present practical recommendations for the Lithuanian Probation Service and other interested institutions that were reached in relation to the research. There will also be an unique opportunity to learn about the experience and good practise examples from the foreign speakers (USA, UK, Poland) and the European Network for Perpetrators of Domestic Violence. At the end of the event representatives of various Lithuanian institutions and organizations are invited to join a round-table discussion and share their ideas on this matter.

 

Conference date – November 30th, 2021.

The simultaneous interpreting Lithuanian-English-Lithuanian will be provided during the conference.

Download the event program here.

Speakers BIOS.

You are welcome to register by clicking this link. The day before the conference a link to the event will be sent to the email you have provided. Registration for the event will be open until November 28th, 2021, 11:59 p.m.

For more information email us at karolina.sinotova@teise.org.

[:]
SHOW MORE

Pabaiga