LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

2021

  •   Back
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
Sėkmingai įvyko apskritojo stalo diskusija apie teisinę pagalbą vaikams baudžiamajame procese

2021 17 gruodžio/

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, įgyvendindamas Europos Komisijos finansuojamą projektą „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)“, 2021 m. gruodžio 10 dieną viešbutyje „Vilnia“ Vilniuje surengė apskritojo stalo diskusiją (angl. policy dialogue) teisinės vaikų apsaugos baudžiamajame procese klausimais.

Diskusijos metu buvo pristatomi LA CHILD projekto tyrimo rezultatai, pagrindinės publikacijos bei aptarti aktualūs probleminiai nepilnamečių teisinės apsaugos baudžiamajame procese aspektai. Daugiau nei dviejų valandų trukmės diskusijoje dalyvavo nepilnamečių justicijos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų (Vaiko teisių tarnybos, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos, teismų, advokatūros ir prokuratūros) atstovai.

Pagrindiniai diskusijos metu aptarti klausimai buvo vaiko poreikių prioretizavimas teisinės pagalbos sistemoje, profesionalų specializacija, darbo sąlygos ir mokymai bei vaikui suprantama informacija baudžiamojo proceso kontekste. Taip pat buvo nagrinėjami teisinės pagalbos vaikams kokybės užtikrinimo ir teisinės pagalbos pažeidžiamiems vaikams aspektai.

Projekto partnerių vardu dėkojame visiems dalyvavusiems!

Daugiau informacijos apie LA CHILD projektą ir jo metu parengtus dokumentus rasite čia.

S. Zaksaitė: kūrybingi sprendimai sumažina vinių ir virvių poreikį

2021 13 gruodžio/

Europos Sąjungos Tarybai šiuo metu pirmininkaujanti Italija kartu su Europos Taryba gruodžio 6–7 d. Romoje (Italija) surengė tarptautinę konferenciją „Conference on Integrity in Sport“, kurioje, be kita ko, aptarti ir kovos su manipuliavimu sporto varžybomis klausimai. Pagal Europos Tarybos išplėstinį dalinį susitarimą dėl sporto (angl. Enlarged Partial Agreement on Sport, EPAS) vykusiame renginyje Tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) Garbingo žaidimo komisijos pirmininkė ir Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Salomėja Zaksaitė pristatė FIDE manipuliacijų sporto varžybomis tyrimų praktiką.

Pradėdama pranešimą mokslininkė teigė, kad tiriant manipuliacijas šachmatų ir kitų mažesnių sporto federacijų situacija dėl suvaržytų tyrimų galimybių atrodo lyg kilusi iš gūdžiųjų viduramžių. Pavyzdžiui, Tarptautinė šachmatų federacija, tirdama manipuliacijas, neturi teisės reikalauti parodyti kompiuterius ar mobiliuosius telefonus. Maža to, tyrimą apsunkina ir ribotas finansavimas bei žmogiškųjų išteklių stoka.

Visgi, net ir esant tokiai situacijai, įmanoma atrasti naujų išeičių. Viena jų – „apversti“ įrodinėjimo pareigą, perleidžiant ją turnyrų organizatoriams. Tokiu būdu jau pastarieji turės įrodyti, kad varžybos nebuvo manipuliuojamos. Neįvykdžius atitinkamos pareigos, varžybos nebūtų reitinguojamos bei neįskaitomos tarptautinės normos. Svarbu pabrėžti, kad tokiu atveju sankcijos tegali būti drausminio, o ne baudžiamojo pobūdžio. Kitas būdas išeiti iš susidariusios situacijos – inkriminuoti ne manipuliacijas sporto varžybomis, o piktnaudžiavimą žaidimu. Atitinkamas žingsnis taip pat reikalautų kur kas mažesnės įrodomosios galios.

Užbaigdama pranešimą, mokslininkė konferencijos dalyvius perkėlė ant Leonardo da Vinčio prieš 500 metų sukurto kritinės padėties tilto. Anksčiau aptarta federacijų kovos su manipuliavimu sporto varžybomis situacija, pasak jos, šiek tiek primena tokį italų genijaus sukurtą tiltą, kuris neturi nei vinių, nei virvių, tačiau dėl gravitacijos vis tiek išsilaiko. Kad ir kaip būtų paradoksalu, tačiau tokia situacija gali būti netgi pamokanti – neturėdama baudžiamajai justicijai priskiriamų funkcijų, šachmatų bendruomenė vis tiek eina tinkama linkme ir kūrybingais būdais bando kovoti su manipuliacijomis sporto varžybomis.

Dr. Salomėjos Zaksaitės pranešimą anglų k. galima peržiūrėti čia (nuo 3:31:44 iki 3:39:30 bei klausimų sesija nuo 4:05:50 iki 4:26:24).

2021 m. lapkričio 26 d. įvyko projekto „LA CHILD“ nuotoliniai mokymai

2021 7 gruodžio/

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, įgyvendindamas Europos Komisijos finansuojamą projektą „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)“, lapkričio 26 d. surengė nuotolinius 6 valandų trukmės mokymus „Įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių teisių užtikrinimas baudžiamajame procese“. Džiugu, jog į virtualų renginį susirinko daugiau nei 150 suinteresuotų dalyvių.

Renginio metu buvo pristatomi projekto rezultatai, o pranešimus apie nepilnamečių apsaugos baudžiamajame procese aktualiausius klausimus skaitė advokatas Liutauras Lukošius, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Miglė Suchankienė, Vilniaus universiteto doc. dr. Gintautas Sakalauskas ir prof. dr. Ilona Laurinaitytė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyriausioji patarėja Audronė Bedorf, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkai dr. Agnė Limantė, dr. Simonas Nikartas ir dr. Rūta Vaičiūnienė. Pranešėjų pristatymuose buvo narpliojami nuo normos nukrypstančio elgesio jauname amžiuje klausimai, vaiko interesus atitinkančio teisingumo kriterijai, kokybiškos teisinės pagalbos vaikams užtikrinimo aspektai bei individualaus įtariamųjų ir kaltinamųjų vaikų vertinimo baudžiamajame procese įgyvendinimo kryptys ir praktikos. Mokymuose taip pat buvo pristatomi įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių apklausų psichologiniai aspektai, aktualūs ikiteisminio tyrimo teisėjų praktikos klausimai ir advokatų praktikos patirtys.

Bendras projekto „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)“  tikslas yra prisidėti stiprinant vaikų, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamajame procese, procesinių teisių apsaugą ir skatinti nuoseklų Direktyvos 2016/800 įgyvendinimą ES valstybėse narėse. Projektas pagrindinį dėmesį skiria vaikams teikiamos teisinės pagalbos klausimams ir jos kokybei.

Mokymų įrašą kviečiame žiūrėti čia.

Ar nuteistieji iki gyvos galvos Lietuvoje turi realią viltį išeiti į laisvę?

2021 24 lapkričio/

2021 m. lapkričio 18–19 d. Varšuvos universiteto (Lenkija) organizuota nuotolinė tarptautinė mokslinė konferencija „The best of the worst and permanently bad. Life-sentenced prisoners“ (liet. Geriausi iš blogiausių ir nuolatos blogi. Laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteisti kaliniai) sukvietė įkalinimą iki gyvos galvos tiriančius mokslininkus ir šios srities specialistus iš viso pasaulio. Renginyje dalyvavo ir bendrą pranešimą skaitė Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto ir Notingamo universiteto (Jungtinė Karalystė) tyrėjų komanda: Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas ir šio skyriaus specialistė Goda Šleinotaitė bei dr. Catherine Appleton.

Pranešimo „Providing (false) hope of release? Life imprisonment in Lithuania“ (liet. Suteikiama (netikra) viltis būti paleistiems? Įkalinimas iki gyvos galvos Lietuvoje) metu siekta pristatyti esamą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atliekančių nuteistųjų situaciją Lietuvoje, susidariusią po 2019 m. įsigaliojusių Baudžiamojo kodekso įstatymų pakeitimų. Pastarieji nuteistiesiems suteikė viltį po labai ilgo laiko, praleisto kalinimo įstaigose, išeiti į laisvę.

Vis dėlto, kaip atskleidė pranešimo autorių atliktas tyrimas, daugumai nuteistųjų iki gyvos galvos viltis išeiti į laisvę yra sunkiai įgyvendinama. „Pirmiausia, – pasak Simono Nikarto, – dėl sudėtingų resocializacijos sąlygų, kurios Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje vertinamos kaip vienas esminių žmogaus teisių standartus atitinkančios ilgalaikio įkalinimo bausmės kriterijų.“

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutui – 30 metų!

2021 22 lapkričio/

2021 metų lapkričio 23-ioji diena Teisės institutui ypatinga – ji žymi šios mokslo įstaigos 30-ies metų sukaktį. Teisės institutas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įkurtas dar 1991 m., siekiant koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų reformą, derinti ją su valstybėje vykdoma ekonomine ir socialine pertvarka.

Šios ypatingos dienos proga kviečiame žiūrėti Instituto komandos sukurtą filmuką, kuriame pasinersite į kelionę po institucijos buvusių vadovų, darbuotojų ir bendradarbiaujančių institucijų atstovų patirtis bei atsiminimus apie Teisės institutą. Šis filmukas skirtas prisiminti pirmuosius įstaigos žingsnius nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, jos įkūrimo istoriją, taip pat susipažinti su doc. dr. Juozo Galginaičio (teisininkas, buvęs Teisės instituto direktorius), dr. Remigijaus Šimašiaus (Vilniaus miesto meras, buvęs Teisės instituto mokslinio-praktinio žurnalo „Teisės problemos“ redakcinės kolegijos pirmininkas ir straipsnių teisės teorijos tema autorius), doc. dr. Algimanto Čepo (teisininkas, buvęs Teisės instituto direktorius) bei Gintarės Burokienės (laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo pareigas, atliekanti direktoriaus funkcijas Lietuvos probacijos tarnyboje) pasakojimais apie Institutą. Šių garbių žmonių lūpomis nuskambėjo ne tik prisiminimų istorijos, tačiau ir nuoširdūs linkėjimai LSMC Teisės institutui didingo 30-ojo jubiliejaus proga. Dėkojame jiems už sveikinimus ir dalyvavimą šventės minėjimo veiklose!

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vadovės dr. Ingridos Mačernytės-Panomariovienės vardu sveikiname visą Instituto kolektyvą su šia gražia švente ir dėkojame už atsidavimo, ryžto ir idėjų kupinus metus. Su gimtadieniu!

Filmuką „Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutui – 30 metų“ žiūrėkite čia.

Misijos Azerbaidžane metu aptartos darbo su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis galimybės

2021 19 lapkričio/

Šių metų spalio 11–15 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Rokas Uscila bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja Jolanta Sakalauskienė lankėsi Azerbaidžano sostinėje Baku, kur bendradarbiaujančios Lietuvos ir Austrijos institucijos įgyvendina Europos Sąjungos pagal „Dvynių“ (angl. Twinning) programą finansuojamą projektą „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“.

Susitikime su Azerbaidžano Respublikos valstybinio šeimos, moterų ir vaiko reikalų komiteto Teisės skyriaus vedėja Taliya Ibrahimova ir įvairių šalies regionų stebėjimo grupių vadovais diskutuota apie smurtavusių artimoje aplinkoje asmenų reabilitacijos programas. Pristatant Lietuvos patirtį, akcentuoti trys galimi intervencijų tipai: minimalioji, vidutinė ir maksimalioji. Minimalioji intervencija trunka kelias valandas ir vykdoma motyvacinio interviu būdu, o maksimalioji, sukurta remiantis daugelio Europos šalių naudojamu Duluto modeliu, gali trukti nuo 6 iki 9 mėnesių. Azerbaidžano atstovai pabrėžė būtinybę intensyvinti darbą su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis šalies regionuose bei efektyvinti smurto prevencijos programas.

Tęsiantis vizitui, Lietuvos ekspertai susitiko su Azerbaidžano probacijos tarnybos atstovais. Jie ne tik papasakojo apie šalyje vykdomą darbą su jų priežiūroje esančiais smurtavusiais asmenimis, bet ir pristatė darbo metodus, sekos algoritmus, turimą IT įrangą.

Daugiau apie ES pagal „Dvynių“ programą finansuojamą projektą galite sužinoti čia – https://teise.org/lt/lti-veikla/projektines-veiklos/azerbaidzanas/

Apskritojo stalo diskusija: už ir prieš persekiojimo kriminalizavimą Lietuvoje

2021 16 lapkričio/

Šių metų spalio 14 d. LR Seimas priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, įtvirtinančias atsakomybę už neteisėtą žmogaus persekiojimą. Šį sistemingą, įkyrų ir nepageidaujamą elgesį, aukų patirtis, su tuo susijusius teismų nuosprendžius nuo š. m. vasario 1 d. tiria tarpdisciplininė Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkių komanda, vadovaujama prof. Ilonos Laurinaitytės. Jų įgyvendinamą projektą, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos, „Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir reagavimo į jį galimybės Lietuvoje“ (PERARA) palaiko gausus būrys institucinių partnerių: LR teisingumo ministerija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR generalinė prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija ir Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos.

2021 m. gruodžio 3 d. (penktadienį) nuo 10.00 iki 12.00 val. maloniai kviečiame į nuotolinę apskritojo stalo diskusiją, kurios metu bus pristatyti projekto pirmojo etapo rezultatai, aptartas persekiojimo kriminalizavimas ir galimas to poveikis bei iššūkiai.

Diskusijos data – 2021 m. gruodžio 3 d. nuo 10.00 iki 12.00 val.

Maloniai kviečiame iki 2021 m. gruodžio 1 d. 23.59 val. registruotis paspaudus šią nuorodą. Prisijungimo duomenys bus atsiųsti jūsų nurodytu el. pašto adresu likus dienai iki renginio.

Daugiau informacijos el. p. karolina.sinotova@teise.org.

Renginio dalyvius sveikins:

   Prof. dr. Ilona Laurinaitytė, PERARA projekto vadovė    Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė

Diskusijoje dalyvaus:

   Arūnas Meška, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas    Dr. Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro įkūrėja ir vadovė    Eglė Maziliauskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos viršininkė    Dr. Elena Masnevaitė, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės patarėja    Doc. dr. Ilona Michailovič, PERARA projekto vyriausioji mokslo darbuotoja    Dokt. Liubovė Jarutienė, PERARA projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja    Prof. dr. Olegas Fedosiukas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas    Dr. Vaidas Viršilas, Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus vyriausiasis specialistas

Diskusiją moderuos:

   Prof. dr. Ilona Laurinaitytė, PERARA projekto vadovė

Kviečiame dalyvauti mokymuose ir diskusijoje teisinės vaikų apsaugos baudžiamajame procese klausimais

2021 14 lapkričio/

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas įgyvendina Europos Komisijos finansuojamą projektą „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)“. Bendras projekto tikslas yra prisidėti stiprinant vaikų, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamajame procese, procesinių teisių apsaugą ir skatinti nuoseklų Direktyvos 2016/800 įgyvendinimą ES valstybėse narėse. Projektas pagrindinį dėmesį skiria vaikams teikiamos teisinės pagalbos klausimams ir jos kokybei.

Projekto metu buvo analizuojama Europos valstybių reguliavimas ir praktika teikiant teisinę pagalbą vaikams baudžiamajame procese, atlikti interviu su ekspertais projekto partnerių šalyse Belgijoje, Albanijoje ir Lietuvoje, parengtos teisinės pagalbos vaikams gairės bei informacinis nepilnamečiams skirtas leidinys. Siekdami supažindinti nepilnamečių justicijos praktikus su projekto rezultatais bei aktualiais nepilnamečių teisinės apsaugos baudžiamajame procese aspektais kviečiame dalyvauti lapkričio 26 d. vyksiančiuose nemokamuose nuotoliniuose 6 valandų mokymuose „Įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių teisių užtikrinimas baudžiamajame procese“.

Mokymų metu pranešimus skaitys advokatas Liutauras Lukošius, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Miglė Suchankienė, Vilniaus universiteto doc. Dr. Gintautas Sakalauskas bei prof. dr. Ilona Laurinaitytė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyriausioji patarėja Audronė Bedorf, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkai dr. Agnė Limantė, dr. Simonas Nikartas ir dr. Rūta Vaičiūnienė.

Mokymų programą rasite čia.

Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija. Registruotis į mokymus prašome paspaudus čia.

Asmenų, dalyvavusių visame renginyje, prašymu bus išduodami dalyvio pažymėjimai.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: https://lachild.eu.

Kviečiame dalyvauti LA CHILD apskritojo stalo diskusijoje

2021 12 lapkričio/

2021 m. lapkričio 15–20 d. vyks nemokamų virtualių renginių, skirtų vaikų teisingumui, ciklas. Pasaulinės iniciatyvos „Justice with Children“ (liet. Teisingumas su vaikais) organizuojamas Pasaulinis kongresas (angl. The World Congress) yra skirtas propaguoti vaikų teises ir keistis į praktiką orientuotomis strategijomis, skatinančiomis vienodą požiūrį į visus vaikus taip mažinant diskriminaciją ir siekiant užtikrinti teisingą teisingumo sistemą visiems vaikams.

Pasauliniame kongrese kviečiami dalyvauti politikos formuotojai, akademikai, teisės specialistai, pilietinės visuomenės atstovai, aktyvūs piliečiai ir vaikai. Dalyvaudami Pasauliniame kongrese įgysite žinių apie vaikų teises ir tapsite gyvybingos profesionalų ir aktyvistų bendruomenės dalimi. Šiais metais kongresas nemokamas, dalyviams bus įteikti dalyvavimo pažymėjimai.

Daugiau informacijos rasite čia.

Lapkričio 17 d. 15.00–16.30 val. (Lietuvos laiku) kviečiame dalyvauti viename iš Pasaulinio kongreso renginių – apskritojo stalo diskusijoje „Vaikams palankios teisinės pagalbos pavertimas realybe – projekte „LA Child“ įgytos žinios ir rezultatai“ (angl. Making child-friendly legal aid a reality – learnings and outputs from the LA Child project). Pagrindinis šio renginio tikslas – pristatyti pagrindines Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD) išvadas ir sukurtus įrankius bei priemones, padedančias užtikrinti tinkamą vaikų įtraukimą į teisminį procesą.

Sesija vyks Europos skyriuje, A bloke, dirbtuvėse Nr. 4. Šią sesiją organizuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas kartu su „LA Child“ projekto partneriais iš Belgijos (Defence for Children (DCI-Belgium)) ir Albanijos (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)).

Renginį moderuos Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys Benoit Van Keirsbilck. Pranešimus skaitys pasaulinės nevyriausybinės organizacijos PILnet konsultantė Giulia Patane, advokacijos ir vaikų teisingumo projekto pareigūnė iš „DCI-Belgium“ Eva Gangneux, advokatas Ardian Visha ir Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkė bei „LA Child“ projekto koordinatorė Agnė Limantė.

Išsamią programą rasite čia.

Renginys nemokamas, vyks anglų kalba, nuotoliniu būdu. Maloniai kviečiame registruotis į renginį čia. Informuojame, kad renginio organizatoriai planuoja uždaryti registraciją lapkričio 14 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo problemoms ir iššūkiams aptarti

2021 11 lapkričio/
[:lt]

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto (toliau – LSMC TI) tyrėjų komandos atlikto tyrimo „Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros perspektyvos“ (SMEAK) duomenimis, nustatyta, kad Lietuvoje trūksta vieningo institucinio požiūrio į smurtinio elgesio artimoje aplinkoje korekciją, o kartu ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Pastebėta, kad socialinių ir psichologinių paslaugų, keičiant smurtinį elgesį, teikimas vis dar yra sunkiai prieinamas visos Lietuvos mastu. Teikiant socialinio-psichologinio pobūdžio paslaugas artimoje aplinkoje smurtavusiems asmenims, pasigendama nuoseklumo, sistemiškumo ir tęstinumo.

Tyrimo rezultatams apžvelgti organizuojamoje nuotolinėje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje bus išsamiau pristatytos tyrimo metu suformuluotos praktinės rekomendacijos Lietuvos probacijos tarnybai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Taip pat bus išskirtinė galimybė susipažinti su užsienio šalių (JAV, Jungtinės Karalystės, Lenkijos) ir Europos tinklo darbui su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis patirtimis. Renginio pabaigoje įvairių Lietuvos institucijų ir organizacijų atstovai (-ės) aptars apskritojo stalo diskusijos metu išgirstas idėjas.

 

Konferencijos data – 2021 m. lapkričio 30 d.

Renginys vyks lietuvių ir anglų k. su sinchroniniu vertimu į pasirinktą kalbą.

Renginio programa parsiuntimui.

Konferencijos pranešėjų aprašymai.

Maloniai kviečiame registruotis paspaudus šią nuorodą. Nuoroda į renginį bus atsiųsta Jūsų nurodytu el. pašto adresu likus dienai iki konferencijos. Registracija į renginį vykdoma iki 2021 m. lapkričio 28 d. 23.59 val.

Daugiau informacijos el. p. karolina.sinotova@teise.org.

[:en]

 

The research “Changes in Domestic Violent Behaviour: Perspectives for Developing Work with Perpetrators at Institutional and Communal Levels” (SMEAK), conducted by the team of researchers of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences (hereinafter – LCSS LI), has revealed that Lithuania lacks a unified institutional approach towards the domestic violence correction, as well as multi-agency cooperation. It has been found that the provision of social and psychological services, seeking to change the behaviour of perpetrators, is insufficient throughout Lithuania. There is also an absence of coherence, systematic approach and continuity in the provision of socio-psychological services provided to perpetrators.

The international scientific-practical online conference will review in details the results of the project and present practical recommendations for the Lithuanian Probation Service and other interested institutions that were reached in relation to the research. There will also be an unique opportunity to learn about the experience and good practise examples from the foreign speakers (USA, UK, Poland) and the European Network for Perpetrators of Domestic Violence. At the end of the event representatives of various Lithuanian institutions and organizations are invited to join a round-table discussion and share their ideas on this matter.

 

Conference date – November 30th, 2021.

The simultaneous interpreting Lithuanian-English-Lithuanian will be provided during the conference.

Download the event program here.

Speakers BIOS.

You are welcome to register by clicking this link. The day before the conference a link to the event will be sent to the email you have provided. Registration for the event will be open until November 28th, 2021, 11:59 p.m.

For more information email us at karolina.sinotova@teise.org.

[:]