Liutauras Lukošius

Liutauras Lukošius Doktorantas(+370 5) 2497591liutauras.lukosius@teise.org 

Dr. Laurynas Pakštaitis

Dr. Laurynas Pakštaitis LEKOSTRA projekto mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591laurynas.pakstaitis@teise.org 

Mindaugas Girdauskas

Mindaugas Girdauskas Tyrėjas(+370 5) 2497591mindaugas.girdauskas@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2010-10-04.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Baudžiamasis procesas, baudžiamoji teisė, konstitucinė teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Bylos nutraukimas nuosprendžiu ir nekaltumo prezumpcija: probleminiai aspektai tarptautinės ir konstitucinės teisės kontekste. Teisės problemos. 2020, Nr. 1, p. 26-56. Procedūrinio teisingumo aspektai tiriant nusikalstamas veikas teisme. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika / Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice / Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика. XV, t. 1. Sud. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė. Kaunas: Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos kriminalistų draugija, Mykolo Romerio Universitetas, 2019, p. 343-361. ISBN 9789986555469.   Projektinė mokslo veikla: Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva. Vykdytojai Lietuvos teisės institutas ir Vilniaus universitetas. Tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos. 2012 – 2013 m.   Kita teisinė veikla ir patirtis: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus vyriausiasis patarėjas (teisme nuo 2007 m.). Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnysis patarėjas (departamente 2001 – 2007 m.), išvados dėl Seimo teisės aktų projektų, atstovavimas Konstituciniame Teisme. Prokurorų atestacijos komisijos narys (nuo 2021 m.). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudaryto Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso priežiūros komiteto narys (nuo 2017 m.)   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): Procedūrinio teisingumo aspektai tiriant nusikalstamas veikas teisme. 2019 m. rugsėjo 19-21 d. Kaune Lietuvos kriminalistų draugijos, Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos surengtame XV-jame tarptautiniame kongrese „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl žmogaus teisių užtikrinimo baudžiamajame procese. 2018 m. gruodžio 13 d. Kaune Lietuvos teisės instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno apygardos teismo organizuotoje mokslinėje praktinėje konferencijoje„Žmogaus teisių apsaugos baudžiamajame procese aktualijos ir problematika“ (kartu su doc. G. Juodkaite-Granskiene ir Svetlana Melničenko).

Dr. Darius Pranka

Dr. Darius Pranka Mokslo darbuotojas, LEKOSTRA projekto mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591darius.pranka@teise.org    Darbo institute pradžia – nuo 2020-09-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Baudžiamoji teisė, baudžiamojo proceso teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Pranka D. (2021), The Price of Medical Negligence – Should it Be Judged by the Criminal Court in the Context of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights? Baltic Journal of Law & Politics, 2021, Vol. 14 (1). Pranka D. (2020), Teisingos bausmės beieškant: švelnesnės bausmės skyrimas už neteisėtą disponavimą dideliu ar labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Teisės problemos, 2020/1 (99). Pranka D. (2019), Baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis praktinės problemos ir teisinio reguliavimo trūkumai. Teisės problemos, 2019/2 (98).   Užsakomieji tyrimai: 2018, Pranka D., Gelžinytė V., Baudos bausmės keitimo į kitas bausmes tvarka ir jos tobulinimo galimybės. Mokslo studija, 2018, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.   Kita akademinė veikla: 2012 – dabar, Dėstytojas, Socialinių mokslų kolegija.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022, Pranešimas „Medikų baudžiamosios atsakomybės niuansai COVID-19 pandemijos kontekste” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baudžiamosios politikos europinės tendencijos ir iššūkiai“, 2022-04-29, Kauno Vytauto Didžiojo universitetas (nuotoliniu būdu). 2021, Pranešimas „Mediko klaidos kaina – baudžiamosios atsakomybės klausimai EŽTT jurisprudencijos kontekste” mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Baudžiamųjų įstatymų (ne)kokybė ir žmogaus teisės“, 2021-05-28, Vilnius (nuotoliniu būdu).

Dr. Simonas Nikartas

Dr. Simonas Nikartas Vyriausiasis mokslo darbuotojas, PRISTA projekto vyresnysis mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591simonas.nikartas@teise.org      Darbo institute pradžia – nuo 2017-03-07.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Probacija ir bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, bausmės patirtys, baudžiamosios justicijos pareigūnų diskrecija, nuteistų asmenų teisės, teisinė pagalba baudžiamojoje justicijoje.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Nikartas, Simonas, Jarutienė, Liubovė (2022), Individualising probation conditions in cases of domestic violence: The study of sentencing practice in Lithuania // European Journal of Probation: SAGE Publications, p. 1-20. Nikartas, Simonas, Tereškinas, Artūras (2021), Women’s pains of punishment: Experiences of female offenders serving community sentences in Lithuania // Probation Journal: SAGE Publications, p. 1-20. ISSN 0264-5505. eISSN 1741-3079. 2021. DOI: 10.1177%2F02645505211069443. Nikartas, Simonas, Vaičiūnienė, Rūta, Rinkevičiūtė, Gintarė (2020), Probation officers’ discretionary decisions in responding to probation violations: The case of Lithuania // Probation Journal, 68, 1, p. 28-46. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISSN 0264-5505. eISSN 1741-3079. DOI: 10.1177%2F0264550520980057. Nikartas, Simonas, Paliauka, Justinas, Tereškinas, Artūras (2021), Policininkas ar socialinis darbuotojas? Probacijos pareigūnų profesinių vaidmenų tyrimas // Filosofija. Sociologija, 2021, 32, 2, p. 126-132. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. Nikartas, Simonas (2020), Privatization of criminal justice in Eastern Europe // Criminal Justice and Privatisation. Key Issues and Debates / Mokslinis redaktorius Philip Bean. London: Routledge. Taylor & Francis Group, 2020, p. 215-230. ISBN 9781138330948. eISBN 9780429447525. Nikartas, Simonas, Jarutienė, Liubovė (2022), The Dignity of Punishment: Vulnerable Prisoners’ Rights in Lithuania. Limantė, Agnė, Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (red.) Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Cham: Springer Cham, p. 409. (European Union and its Neighbours in a Globalized World, ISSN 2524-8928, eISSN 2524-8936; 8). ISBN 9783031069970. eISBN 9783031069987. DOI: 10.1007/978-3-031-06998-7. Nikartas, Simonas (2020), Community sanctions: a real alternative to imprisonment or expansion of punishment? The case of Lithuania // Przestępczosc XXI wieku Szanse i wyzwania dla kryminologii. Varšuva: Wolters Kluwer, 2020, p. 501-514. ISBN 9788381870153. ISSN 1897-4392. Tereškinas, Artūras, Vaičiūnienė, Rūta, Nikartas, Simonas, Jarutienė, Liubovė (2021), Moterys Lietuvos baudžiamojo teisingumo sistemoje: nuo baudimo praktikų iki bausmės patirčių. Vilnius: Žara, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 195 p. ISBN 9789986343776. Vaičiūnienė, Rūta, Nikartas, Simonas, Apolevič, Jolanta, Povilaitytė, Vita, Dodig Hundric, Dora, Ricijaš, Neven, Mirosavljevic, Anja, Mandic, Sabina, Pitsela, Angelika, Nouskalis, Georgios, Karagiannidis, Charalampos, Giagkou, Anastasia, Mavrou, Christine (2020), Individual Assessment of Suspected or Accused Children: insights into good practice in the light of the Directive (EU) 2016/800 / Redagavo Rūta Vaičiūnienė. Vilnius: Žara, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 216 p. ISBN 9789986343707. Limantė, Agnė, Jočienė, Danutė, Nikartas, Simonas, Totoraitis, Laurynas (2020), Veiksmingos teisinės pagalbos link: tarptautiniai teisiniai ir praktikos standartai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 181 p. eISBN 9789986704690. Nikartas, Simonas (2019), Probacijos pareigūno individualus indėlis siekiant probacijos tikslų: empirinio tyrimo rezultatai // Teisės problemos: mokslo darbai, 2019, 97, 1, p. 103-115. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. eISSN 2351-6364. Nikartas, Simonas (2018), Daugiau probacijos, mažiau kalinių? Ar pagrįstas kalinių skaičiaus mažinimo lūkestis? // Jurisprudencija: mokslo darbai, 2018, 25, 2, p. 380-401. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. DOI: 10.13165/JUR-18-25-2-04.   Projektinė mokslo veikla: Nacionaliniai projektai: 2019-2021, Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys. Lietuvos mokslo taryba. Projekto vyresnysis mokslo darbuotojas. 2019, Lietuvių emigrantų bausmės patirčių tyrimas mokslinės stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu. Finansuotas Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkas stažuotojas (vizituojantis mokslininkas Kembridžo universiteto Kriminololgijos institute). 2014-2016, Neteisėta akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis reiškinys ir jo kontrolės problemos. Lietuvos mokslo taryba, pagal programą „Mokslininkų grupių projektai“. Projekto mokslo darbuotojas. 2013-2015, Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai, Lietuvos mokslo taryba, pagal programą „Mokslininkų grupių projektai“, Projekto mokslo darbuotojas. 2012-2013, Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas. Lietuvos mokslo taryba pagal mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas.   Tarptautiniai projektai: 2017-2019, Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims, Europos komisija. Projekto vadovas ir vyresnysis mokslo darbuotojas. 2020-2021, Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD). Europos Komisija, projekto vyresnysis mokslo darbuotojas. 2019-2020, Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės (IA-CHILD), Europos komisija. Projekto vyresnysis mokslo darbuotojas. 2018-2020, Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas. Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal „Dvynių“ programą. Projekto ekspertas – vykdyti mokymai apie smurto artimoje prevenciją anglų kalba. 2013-2015, Nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų resocializacija ES: pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas. Europos komisija, Baudžiamosios justicijos programa. Projekto tyrėjas. 2017-2019, Overview of the availability, comparability and consistency of administrative statistical data on recorded crime and on the stages of the criminal justice process. Europos Komisija. Projekto nacionalinis ekspertas. 2014-2015, Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime (AMOC). Finansuota Europos komisijos. Nacionalinis ekspertas, atsakingas už duomenų rinkimą, (teisinį reguliavimą ir statistiką), apklausų atlikimą ir duomenų analizę. European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, 4th and 5th editions. Nacionalinis ekspertas, atsakingas už baudžiamosios justicijos statistikos duomenų rinkimą ir adaptavimą. 2011, JUSTICE Projektas “Material Detention Conditions, Execution of Custodial Sentences and Prisoner Transfer in the EU Member States”. Nacionalinis ekspertas, atsakingas už duomenų apie įkalinimo teisinį reguliavimą Lietuvoje rinkimą ir analizę. 2009-2011, EC ISEC Projektas “Community Engagement for Civic Order, Policing and Security”. Projekto šalys: Jungtinė Karalystė, Italija, Prancūzija, Lietuva. Tyrėjas.   Užsakomieji tyrimai: „Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) sistemos efektyvumo ir kokybės vertinamoji galimybių studija“. Užsakovas „Vyriausybės strateginės analizės centras“. Parengti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos efektyvumo ir kokybės vertinimo kriterijai ir jų taikymo metodologija.   Kita akademinė veikla: 2014-2016, Lietuvos kriminologų asociacijos pirmininkas.   Konferencijų organizavimas: 2017, Mokslinė konferencija „Resocializacija be įkalinimo: poreikis korekcijos sistemos reinvesticijai“, 2017 m. lapkričio 9 d., Vilnius. 2016, Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija „Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: kai mokslas susitinka su praktika“ 2016 m. balandžio 8 d., Teisingumo ministerija. 2015, Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija „Kriminologija Lietuvoje: teorija ir praktika“ 2015 m. birželio 26-27 d., Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022, 22-oji metinė Europos kriminologų draugijos konferencija. Pranešimas „Lithuanian offenders experiences of punishment in England“.

Dr. Catherine Appleton

Dr. Catherine Appleton Vyriausioji mokslo darbuotojacatherine.appleton@teise.org   Catherine Appleton yra Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. Ji taip pat yra vyriausioji mokslo darbuotoja Norvegijos NTNU Psichikos sveikatos departamente ir Saugumo tyrimų ir švietimo, kalėjimų ir teismo psichiatrijos centro St Olavs universiteto ligoninėje ir mokslo bendradarbė Notingamo universiteto Teisės mokykloje. Tyrėjos moksliniai interesai koncentruojasi laisvės įkalinimo gyvos galvos skyrimo ir vykdymo aspektus. Jos knyga „Įkalinimas iki gyvos galvos“ (2019), kurią parašė kartu su profesoriumi emeritu Dirku van Zylu Smitu, 2020 metais Europos ir Amerikos kriminologų draugijų buvo įvertinta “išskirtinės knygos” apdovanojimu. Ji yra patarėja eksperte organizacijose „Amnesty International“, Europos Taryboje, Helsinkio komitete Armėnijoje, Norvegijos teisinės valstybės misijoje Moldovoje ir Jungtinėse Tautose. Ji yra „Penal Reform International“ vykdomosios valdybos narė ir organizacijos prisonHEALTH direktorė.   Publikacijos Knygos Van Zyl Smit, D., Appleton, C. and VuCong, G. (2023) Life Imprisonment in Asia. Shanghai: Palgrave Macmillan. Van Zyl Smit, D. and Appleton, C. (2019) Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis. Cambridge, MA: Harvard University Press (currently being translated into Spanish). Awarded the 2020 Outstanding Book Award 2020 of the Division of International Criminology of the American Society of Criminology and the 2020 European Society of Criminology Book Award. Van Zyl Smit, D. and Appleton, C. (eds.) (2016) Life Imprisonment and Human Rights. Oxford: Hart/Bloomsbury. Appleton, C. (2010) Life after Life Imprisonment. Oxford: Oxford University Press. Awarded the 2011 British Society of Criminology Book Prize. Burnett, R. and Appleton, C. (2004) Tackling Youth Crime In Partnership. Oxford: Russell House Publishing. Skyriai knygose Van Zyl Smit, D. and Appleton, C. (2023) ‘Asian Life Imprisonment in Worldwide Perspective’ in D. van Zyl Smit, C. Appleton and G. VuCong (eds.) Life Imprisonment in Asia. Shanghai: Palgrave Macmillan. Appleton, C. and van Zyl Smit, D. (2016) ‘The Paradox of Reform: Life Imprisonment in England and Wales’, in D. van Zyl Smit and C. Appleton (eds). Life Imprisonment and Human Rights. Oxford: Hart/Bloomsbury. Van Zyl Smit, D., Appleton, C. and Benford, G. (2016) ‘Introduction’, in D. van Zyl Smit and C. Appleton (eds). Life Imprisonment and Human Rights. Oxford: Hart/Bloomsbury. Appleton, C. (2015) ‘Lone Wolf Terrorism in Norway’, in C. Walker (ed.) Contingencies, Resilience and Legal Constitutionalism. Abingdon, Oxon: Routledge. Appleton, C. and Walker, C. (2015) ‘The Penology of Terrorism’, in G. Lennon and C. Walker (eds.). Routledge Handbook of Law and Terrorism. Abingdon, Oxon: Routledge. Straipsniai mokslo žurnaluose Appleton, C. and Gilman, H. (2022) ‘When life means death: Some reflections on whole life orders’, Prison Service Journal, July 2022: 261: 4-8. Van Zyl Smit, D. and Appleton, C. (2018) ‘Life Imprisonment: The Modern Ultimate Penalty?’ New Philosopher, February-April 2018: 88-93. Appleton, C. (2015) ‘Life without Parole’, Oxford Handbooks Online, Oxford University Press. Appleton, C. (2014) ‘Lone wolf terrorism in Norway’, Special Issue on ‘Legal Perspectives on Contingencies and Resilience in an Environment of Constitutionalism’, International Journal of Human Rights, 18(2): 127-142. Appleton, C. and Grøver, B. (2007) ‘The pros and cons of life without parole’, British Journal of Criminology, 47(4): 597-615.   

Dr. Skirmantas Bikelis

Dr. Skirmantas Bikelis Vyresnysis mokslo darbuotojas, vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas, LEKOSTRA projekto vadovas(+370) 600 02517skirmantas.bikelis@teise.org  Darbo institute pradžia – nuo 2008-04-18. Mokslinių tyrinėjimų sritys: Organizuotųi ir korupcinių nusikaltimų kontrolė, nusikalstamų būdu gauto turto konfiskavimas, narkotikų kontrolės politika, suėmimas ir intensyvi elektroninė priežiūra.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:     Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Bikelis Skirmantas (2020), Pakartotinis įtartinos turto kilmės vertinimas – pateisinama viešojo intereso apsaugos priemonė ar žmogaus teisių pažeidimas? Kriminologijos studijos 2020, vol. 8, p. 38–56. Bikelis Skirmantas (2020), Modeling the Patterns of Civil Confiscation: Balancing Effectiveness, Proportionality and the Right to Be Presumed Innocent, Baltic Journal of Law & Politics 13:2 (2020), p. 24-48. Bikelis Skirmantas (2021), Chasing Criminal Wealth: Broken Expectations for the Criminalization of Illicit Enrichment in Lithuania, Journal of Money Laundering Control, 21 Oct. 2021. Bikelis Skirmantas, Nauburaitis Dainius (2019), Įstatymo taikymo atgal dilema ir civilinio turto konfiskavimo atvejis // Teisės problemos Nr. 2 (98). Bikelis Skirmantas (2019), Nusikaltimo padarymo priemonių konfiskavimo problematika bylose dėl neatsargių nusikaltimų // Teisės problemos. 2019. Nr. 1(97). Bikelis Skirmantas, Mikšys Simonas (2018), Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje. Mokslo studija. Lietuvos teisės institutas. Bikelis Skirmantas (2018), Suėmimo taikymo pokyčiai Lietuvoje: teisinės kultūros perspektyva // Kriminologijos studijos, 2018/2. Bikelis Skirmantas (2018), Nusikaltimo padarymo priemonės dalies konfiskavimas ar jos vertės dalies išieškojimas iš proporcingumo principo perspektyvos // Teisės problemos. 2018. Nr. 2 (96). Bikelis Skirmantas (2018), Kardomosios priemonės – užstato – reguliavimo ir taikymo vertybinės ir praktinės dilemos // Teisės problemos. 2018. Nr. 1 (95).   Projektinė mokslo veikla: 2022 Turino universitetas ir partneriai, FORCE – Freezing ORders and Confiscation orders: Effort for common standards, co-funded by the European Commission (EC-GRANT AGREEMENT No 101046569). Tyrėjas. 2016-2017 Institut fur Rechs- und Kriminalsoziologie (Wien) DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. Tyrėjas. 2014-2016 Lietuvos teisės institutas ,,Neteisėta akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis reiškinys ir jo kontrolės problemos’’ Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas, MIP-092/2014. Tyrimo vadovas. 2013-2015 Parmos universitetas, Italija FIDUCIA: naujieji Europos nusikaltimai ir pasitikėjimu grįsta baudžiamoji politika FP7 mokslo tyrimų projektas. Tyrėjas (segmentas: Kontrabanda). 2013-2014 Lietuvos teisės institutas ,,Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje’’ Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas, MIP-016/2013. Tyrėjas. 2012-2013 Lietuvos teisės institutas „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“ Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas, SIN-14/2012. Vadovas.   Užsakomieji tyrimai: 2022, Vilnius, EBPO konsultacijos rengiant analitinį raportą su rekomendacijomis rengiamam Lietuvos Antikorupcijos nacionalinės darbotvarkės 2022-2023 veiksmų planą. 2022, Molėtai, Nacionalinė teismų administracija, mokymai teisėjams Turto konfiskavimas, išplėstinis turto konfiskavimas. 2021, Molėtai, Nacionalinė teismų administracija, mokymai teisėjams Civilinis turto konfiskavimas: fundamentiniai ir taikomieji klausimai. 2020, Vilnius, Generalinė prokuratūra, mokymai prokurorams Civilinis turto konfiskavimas: fundamentiniai ir taikomieji klausimai. 2014, Kišiniovas, Moldova, Pasaulio Banko StAR iniciatyva kartu su Moldovos teisingumo ministerija, teisėjų, prokurorų ir antikorupcijos tarnybos pareigūnų mokymai, Atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą taikymas.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022 Malaga, Ispanija, 22nd European Cnference of the Criminology Society, Label Versus Content: Issues with the Recognition of Civil Confiscation Orders In Europe. 2022 Vilnius, Lietuva, 34th Baltic Criminological Seminar, Confiscating Proceeds from Latent Crime: Shift from Legal Precision towards Criminological Knowledge. 2021 ZOOM the 21st annual European Society of Criminologists conference. Fresh laws on civil confiscation in Lithuania and Ukraine: common issues, different approaches, disputable solutions. 2019 St. Peterburgas, Rusija, XXXII International Baltic Criminological Conference. „Social control over crime: what to do?“ Eight Years of Criminalization of Illicit Enrichment: The Lithuanian Experience. 2019 Vilnius, Lietuva, Civilinis turto konfiskavimas Lietuvoje: žingsnis pirmyn ar atgal? //VU Civilinio turto konfiskavimo teisinio reguliavimo tikslingumo Lietuvoje klausimai.   Narystės Profesinėse asociacijose: Lietuvos kriminologų asociacija.   Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose: Kriminologijos studijos. Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.): 2022.11.09 Skirmantas Bikelis. Kanapės, tabakas ir alkoholis: kokios baudos buvo, yra ir bus? 2022.08.29 18:30 Skirmantas Bikelis. Jei būtų visuomenės valia, kokios baudos būtų numatytos už nedidelį kanapės dūmą? 2022.04.26 08:59 Skirmantas Bikelis. Kyšis ar ne kyšis – štai (bylos) klausimas! 2021.10.10 08:00 Skirmantas Bikelis. Damoklo kardas teisei į informaciją? 2020.07.01 13:02 Skirmantas Bikelis. Civilinis turto konfiskavimas: ar konfiskuotinas turtas turi būti nusikalstamos kilmės?