LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
dr. Margarita Dobrynina
  • Leidiniai
Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje

Monografija yra skirta specifinei atkuriamojo teisingumo problematikai aptarti, kuria siekiama sukurti išsamų mokslinį pagrindą atkuriamajam teisingumui taikyti Lietuvoje ir vienai iš jo formų – nusikalstamos veikos aukos ir kaltininko mediacijai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. I. Michailovič (vad.), dr. S. Bikelis, dr. A. Čepas, dr. M. Dobrynina, dr. R. Simaitis, D. Šneideris, L. Ūselė, J. Venckevičienė
Recenzentai:
doc. dr. G. Goda, doc. dr. J. Sondaitė

Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų taikymo 18-20 metų jaunuoliams Lietuvoje tyrimas

Jauniems pilnamečiams skirta norma Lietuvos baudžiamojoje teisėje gyvuoja vos septynerius su puse metų, todėl nėra keista, kad teorinių veikalų, teismų praktikos, net statistinių duomenų apie šią asmenų grupę tiek baudžiamąja, tiek kriminologine prasme Lietuvoje nėra gausu.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Laura Ūselė, Margarita Dobrynina
Recenzentai:
dr. Skirmantas Bikelis, dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė