LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Renata Giedrytė-Mačiulienė
  • Leidiniai
Jaunimo delinkvencinis elgesys ir nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje

Nepilnamečių delinkvencija – ne tik potencialios kriminalinės karjeros užuomazga, bet ir savita bendro nusikalstamumo pradžia, potencialus jo rezervas ir prognozės modelis ateičiai. Valstybės ir visuomenės investicijos į vaikus ir jaunimą, jų asmenybės formavimą šeimoje, švietimą, moralinį, teisinį ugdymą ir socialinį saugumą yra veiksniai, lemiantys sėkmingą valstybės raidą, o kartu nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sėkmę bei…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Svetlana Justickaja, dr. Jolanta Aleknevičienė, Vaidas Kalpokas, Renata Giedrytė-Mačiulienė, Alina Mickevič, dr. Laima Žilinskienė, dr. Tautvydas Žėkas
Recenzentai:
prof. dr. Gintautas Valickas, dr. Alfredas Kiškis

Raidos ir gyvenimo eigos kriminologiniai tyrimai užsienyje ir perspektyvos Lietuvoje

Ši mokslo studija – tai siekis sukurti teorinį pagrindą raidos ir gyvenimo eigos kriminologiniam tyrimui Lietuvoje. Lietuvoje atliekama nemažai tyrimų, kuriuose analizuojamas delinkventinis ir nusikalstamas paauglių elgesys, visi atliekami tyrimai praturtina mūsų žinojimą apie delinkventinio ir nusikalstamo paauglių elgesio paplitimą, būklę ir struktūrą, tačiau dažniausiai jie neužčiuopia delinkventinio ir nusikalstamo elgesio ištakų, neparodo delinkventinio ir nusikalstamo elgesio kitimo…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Renata Giedrytė, Judita Venckevičienė, Ieva Labanauskaitė
Recenzentai:
doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, prof. dr. Rita Žukauskienė