LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Darius Šneideris
  • Leidiniai
Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas

Reaguodami į besikeičiančias aktualijas, autoriai šiam tyrimui pasirinko ne tik ilgėlesnį tyrimo laikotarpį, kitokią žmogaus teisių užtikrinimo problemų tyrimo taktiką, leidžiančią kryptingiau ir labiau į jas įsigilinti, bet ir kitaip atnaujino savo ankstesnį darbą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Kristina Ambrazevičiūtė, Mindaugas Lankauskas, dr. Eglė Mauricė, Matas Mulevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Darius Šneideris, dr. Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, prof. dr. Toma Birmontienė, prof. dr. Justinas Žilinskas

Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje

Monografija yra skirta specifinei atkuriamojo teisingumo problematikai aptarti, kuria siekiama sukurti išsamų mokslinį pagrindą atkuriamajam teisingumui taikyti Lietuvoje ir vienai iš jo formų – nusikalstamos veikos aukos ir kaltininko mediacijai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. I. Michailovič (vad.), dr. S. Bikelis, dr. A. Čepas, dr. M. Dobrynina, dr. R. Simaitis, D. Šneideris, L. Ūselė, J. Venckevičienė
Recenzentai:
doc. dr. G. Goda, doc. dr. J. Sondaitė

Teisės į teisingą teismą užtikrinimo problemos

Šioje studijoje identifikuojamos ir analizuojamos aktualiausios teisės į teisingą teismą Lietuvoje užtikrinimo problemos. Detaliau aptariami šie teisės į teisingą teismą turinio elementai: teisės būti išklausytam, greito proceso užtikrinimo problemos, nepagrįstas bylinėjimasis ir piktnaudžiavimas procesu, keletas teisės į teisingą teismą užtikrinimo aspektų administracinėje teisenoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas, Mindaugas Lankauskas, Darius Šneideris
Recenzentai:
doc. dr. Artūras Panomariovas, doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė