LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
dr. Algimantas Čepas
  • Leidiniai
Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje

Monografija yra skirta specifinei atkuriamojo teisingumo problematikai aptarti, kuria siekiama sukurti išsamų mokslinį pagrindą atkuriamajam teisingumui taikyti Lietuvoje ir vienai iš jo formų – nusikalstamos veikos aukos ir kaltininko mediacijai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. I. Michailovič (vad.), dr. S. Bikelis, dr. A. Čepas, dr. M. Dobrynina, dr. R. Simaitis, D. Šneideris, L. Ūselė, J. Venckevičienė
Recenzentai:
doc. dr. G. Goda, doc. dr. J. Sondaitė

Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės

Šio leidinio tikslas – padėti organizuoti savanorišką veiklą nuteistųjų integracijos srityje, ją skatinti ir plėsti, apibendrinti įgytą patirtį, apžvelgti probacijos sistemą ir joje vykstančius pokyčius. Jis skiriamas nuteistųjų integracija užsiimančioms organizacijoms ir institucijoms bei jų dabuotojams, dirbantiems su savanoriais (savanorių koordinatoriams), taip pat patiems savanoriams – ir esantiems, ir norintiems jais tapti.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir mokslinis redaktorius), dr. Algimantas Čepas, dr. Simonas Nikartas, Laura Ūselė
Recenzentai:
dr. Marta Gavrilovienė, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Remigijus Šimašius