LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Judita Venckevičienė
  • Leidiniai
Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje

Monografija yra skirta specifinei atkuriamojo teisingumo problematikai aptarti, kuria siekiama sukurti išsamų mokslinį pagrindą atkuriamajam teisingumui taikyti Lietuvoje ir vienai iš jo formų – nusikalstamos veikos aukos ir kaltininko mediacijai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. I. Michailovič (vad.), dr. S. Bikelis, dr. A. Čepas, dr. M. Dobrynina, dr. R. Simaitis, D. Šneideris, L. Ūselė, J. Venckevičienė
Recenzentai:
doc. dr. G. Goda, doc. dr. J. Sondaitė

Raidos ir gyvenimo eigos kriminologiniai tyrimai užsienyje ir perspektyvos Lietuvoje

Ši mokslo studija – tai siekis sukurti teorinį pagrindą raidos ir gyvenimo eigos kriminologiniam tyrimui Lietuvoje. Lietuvoje atliekama nemažai tyrimų, kuriuose analizuojamas delinkventinis ir nusikalstamas paauglių elgesys, visi atliekami tyrimai praturtina mūsų žinojimą apie delinkventinio ir nusikalstamo paauglių elgesio paplitimą, būklę ir struktūrą, tačiau dažniausiai jie neužčiuopia delinkventinio ir nusikalstamo elgesio ištakų, neparodo delinkventinio ir nusikalstamo elgesio kitimo…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Renata Giedrytė, Judita Venckevičienė, Ieva Labanauskaitė
Recenzentai:
doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, prof. dr. Rita Žukauskienė

Kriminologinė atsakomybė už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė: nuteistųjų socialinis demografinis portretas

Remiantis 2009–2012 m. Lietuvos Respublikos pirmosios instancijos teismuose priimtais teismo nuosprendžiais, šiame darbe pateikiama kriminologinė atsakomybės už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Judita Venckevičienė
Recenzentai:
dr. Jolanta Aleknevičienė, dr. Alfredas Kiškis, dr. Aušra Pocienė