INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
Commercial Law
  • JOURNALS

Author: Lauras BUTKEVIČIUS, Mindaugas CIVILKA
Topic category: Commercial Law

Straipsnyje nagrinėjama Konkurencijos tarybos praktika taikant koncentracijų kontrolės teisės normas konkrečiai sandorių rūšiai - komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriams, vertinamos šios praktikos susiformavimo priežastys ir pateikiami siūlymai dėl iškeltų teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo. Pagrindinis analizuojamas klausimas – tinkamas komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandorio kvalifikavimas koncentracijų kontrolės tikslais. Straipsnyje parodoma, kad atsakymas į šį klausimą neišvengiamai susijęs su kompleksine konkretaus sandorio ir jo sudarymo bei vykdymo aplinkybių visumos analize. Taigi siekiant visapusiškai atskleisti nagrinėjamą problematiką, nagrinėjami esminiai koncentracijos ir kontrolės įgijimo sampratos elementai, kontrolės įgijimo būdo – nekilnojamojo turto nuomos – ypatumai, kontrolės objekto – nekilnojamojo turto kaip ūkio subjekto ar jo dalies – kokybinės ir kiekybinės savybės, taip pat įgyjamo turto sąsajumas su padėtimi atitinkamoje rinkoje ir tokios rinkos apibrėžimo svarba bei pajamų priskyrimas nekilnojamajam turtui.

Author: Zigmas GARALEVIČIUS
Topic category: Commercial Law

Contrat de franchisage est un moyen de la distribution des marchandises de point de vue juridique d’une part très simple, d’autre part très complexe. Simplicité de contrat franchisage en tant que technique contractuelle repose sur le fait que le contrat de franchisage est régit par le code civil lituanien où nous trouvons entre autre des clauses contractuelles ad exemplum.