INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
2012
  • JOURNALS

Author: Ilona MICHAILOVIČ
Topic category: Criminology

The article deals with the problems of the fear of crime in the modern urban society. Various types of insecurities present in big cities have increasingly become a theme of research in criminology and urban sociology.

Author: Dovilė PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ
Topic category: Human Rights

In recent years many European countries revised their national institutions of incapacitation in the light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which was adopted in 2006 December 13. Although in Lithuania this Convention entered into force in 2010 September 17, the real situation of incapacitated persons so far has not changed, though the State has taken some steps to improve the situation of these persons.

Author: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Topic category: Matrimonial and Family Law

Aim of the article is to examine the situation of creation and implementation of the public family policy in Lithuania, to identify main deficiencies and create guidelines for improvement of family policy in accordance with the previous articles on the purpose, aims, trends of family policy in European Union and criteria determined for successful family policy.

Author: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ, Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ, Vytautas MIZARAS
Topic category: Matrimonial and Family Law
, Human Rights

The article analyses substance of legal category of “family”, as well what are the guidelines for the establishment of this category within the national laws in accordance with the necessity to ensure human rights provided for in case law of the European Court of Human Rights.

Author: Lauras BUTKEVIČIUS, Mindaugas CIVILKA
Topic category: Commercial Law

Straipsnyje nagrinėjama Konkurencijos tarybos praktika taikant koncentracijų kontrolės teisės normas konkrečiai sandorių rūšiai - komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriams, vertinamos šios praktikos susiformavimo priežastys ir pateikiami siūlymai dėl iškeltų teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo. Pagrindinis analizuojamas klausimas – tinkamas komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandorio kvalifikavimas koncentracijų kontrolės tikslais. Straipsnyje parodoma, kad atsakymas į šį klausimą neišvengiamai susijęs su kompleksine konkretaus sandorio ir jo sudarymo bei vykdymo aplinkybių visumos analize. Taigi siekiant visapusiškai atskleisti nagrinėjamą problematiką, nagrinėjami esminiai koncentracijos ir kontrolės įgijimo sampratos elementai, kontrolės įgijimo būdo – nekilnojamojo turto nuomos – ypatumai, kontrolės objekto – nekilnojamojo turto kaip ūkio subjekto ar jo dalies – kokybinės ir kiekybinės savybės, taip pat įgyjamo turto sąsajumas su padėtimi atitinkamoje rinkoje ir tokios rinkos apibrėžimo svarba bei pajamų priskyrimas nekilnojamajam turtui.

SHOW MORE

Turinio pabaiga.