LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Evelina Agota Vitkutė
  • Leidiniai
TEISINIO REGULIAVIMO EX POST VERTINIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Atsižvelgiant į tai ir turint omenyje, jog Lietuvos pažanga ex post vertinimo srityje EBPO įvertinta kaip nepakankama, LRV ir TM ėmėsi iniciatyvos įvertinti, ką ir kaip šioje srityje būtų galima ir derėtų tobulinti. Šiame kontekste Lietuvos teisės institutui buvo pateiktas užsakymas 2017 m. atlikti tyrimą dėl teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvų Lietuvoje. Būtent šio tyrimo rezultatai ir pristatomi šioje studijoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Danguolė Bublienė, Agnė Limantė, Petras Ragauskas, Evelina Agota Vitkutė
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Raimundas Moisejevas

Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir paplitimas tam tikrose srityse

Nors tarptautiniai, supranacionaliniai ir Lietuvos nacionaliniai teisės aktai oficialiai įvardija, o socialinių mokslų atstovai ir politikos bei visuomenės veikėjai kalba apie korupciją privačiame sektoriuje, neturime ne tik bendro sutarimo, kas tai yra, bet ir aiškumo, ką šiam reiškiniui derėtų priskirti.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Petras Ragauskas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Evelina Agota Vitkutė
Recenzentai:
prof. dr. Aleksandras Dobryninas, dr. Skirmantas Bikelis, dr. Eglė Mauricė

Galimybės siaurinti teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese

Mokslo studijoje analizuojama galimybė perduoti teismo kompetencijai priklausančių administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), nagrinėjimą iš teismų neteisminėms institucijoms (privaloma ikiteismine tvarka), tuo siaurinant teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Evelina Agota Vitkutė, dr. Rūta Latvelė
Recenzentai:
dr. Irmantas Jarukaitis, doc. dr. Rytis Krasauskas, prof. dr. Algimantas Urmonas