LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2013
  • Leidiniai
Kriminologinė atsakomybė už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė: nuteistųjų socialinis demografinis portretas

Remiantis 2009–2012 m. Lietuvos Respublikos pirmosios instancijos teismuose priimtais teismo nuosprendžiais, šiame darbe pateikiama kriminologinė atsakomybės už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Judita Venckevičienė
Recenzentai:
dr. Jolanta Aleknevičienė, dr. Alfredas Kiškis, dr. Aušra Pocienė

Darbas, šeima ir socialinė apsauga: žmogaus teisių užtikrinimo 2008 – 2012 metais problemos

Ši studija skirta identifikuoti ir išnagrinėti problemiškiausias žmogaus socialinių teisių reguliavimo ir praktinio užtikrinimo sritis įgyvendinant teisę į darbą, teisę į socialinę apsaugą bei valstybės pareigą užtikrinti šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė
Recenzentai:
prof. dr. Genovaitė Dambrauskienė, doc. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė

Europos Žmogaus Teisių Teismo argumentavimas remiantis ankstesniais savo sprendimais

Teismų sprendimų motyvavimas remiantis teismų precedentais yra vienas iš būdų pasiekti teisės taikymo vienodumą ir prognozuotumą. Precedentų naudojimas skatintinas kaip spekuliatyvaus argumentavimo, kuris nėra grindžiamas iš anksto paskelbtais oficialiais teisės šaltiniais, alternatyva.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas
Recenzentai:
prof. dr. (HP) Egidijus Kūris ir doc. dr. Ernestas Spruogis

Skaitmeninės bibliotekos: kūrinių našlaičių direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje

Šia mokslo studija siekiama įvertinti 2012 m. spalio 25 d. Direktyvos dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių  teisių  kūrinių  naudojimo (2012/28/EU) pranašumus ir trūkumus, identifikuoti potencialias Direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę ir taikymo praktikoje problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Rita Matulionytė LL.M
Recenzentai:
dr. Petras Ragauskas, prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras, LL.M., ir prof. dr. Jūratė Ūsonienė

Teisė į sveikatos apsaugą: probleminiai sveikatos priežiūros ir sveikos aplinkos užtikrinimo aspektai

Šioje studijoje identifikuojamos bei analizuojamos turinčios trūkumų ir todėl pirmiausia koreguotinos teisės į sveikatos apsaugą (sveikatos priežiūros ir sveikos aplinkos aspektais) teisinio reguliavimo ir jų praktinio užtikrinimo sritys. 

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
prof. dr. Danguolė Jankauskienė, prof. dr. Dainius Pūras

Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos

Studijoje identifikuojamos bei analizuojamos turinčios trūkumų ir todėl pirmiausia valstybėje koreguotinos su teise tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį ir su rinkimų teise susijusios teisinio reguliavimo bei jų praktinio užtikrinimo sritys.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
dr. Jolanta Bieliauskaitė, doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė

Teisės mokslo tyrimų poreikis ir perspektyvos Lietuvoje

Studijoje analizuojama teisės mokslo tyrimų įvairovė, požiūrių į teisės objektą skirtumai, teisės mokslo tyrimų skaitytojų vertinimai apie tai, kokio pobūdžio, teisinių tyrimų Lietuvoje reikia, kokie šiems tyrimams turėtų būti keliami reikalavimai, vertinimo kriterijai. Analizuojama, kokiais požiūriais remiantis bei kokia apimtimi teisė gali būti tiriama, kiek teisės tyrimams taikytini bendrieji mokslo metodai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
dr. Lina Aleknaitė van der Molen ir dr. Ramūnas Birštonas

Teisės į teisingą teismą užtikrinimo problemos

Šioje studijoje identifikuojamos ir analizuojamos aktualiausios teisės į teisingą teismą Lietuvoje užtikrinimo problemos. Detaliau aptariami šie teisės į teisingą teismą turinio elementai: teisės būti išklausytam, greito proceso užtikrinimo problemos, nepagrįstas bylinėjimasis ir piktnaudžiavimas procesu, keletas teisės į teisingą teismą užtikrinimo aspektų administracinėje teisenoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas, Mindaugas Lankauskas, Darius Šneideris
Recenzentai:
doc. dr. Artūras Panomariovas, doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė

Teisės į privatumą, minties, sąžinės, religijos laisvę ir saviraišką užtikrinimo problemos

Studijoje analizuojama, kaip Lietuvoje teoriškai ir praktiškai užtikrinama teisė į privatumą, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę ir saviraišką. Konstatuotina, kad užtikrinant šias teises bei laisves, kyla įstatyminio, institucinio ir praktinio pobūdžio problemų.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Mindaugas Lankauskas, Matas Mulevičius, dr. Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
prof. dr. Justinas Žilinskas, doc. dr. Milda Ališauskienė

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.