LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
dr. Simonas Nikartas
  • Leidiniai
ĮTARIAMŲJŲ IR KALTINAMŲJŲ VAIKŲ INDIVIDUALUS VERTINIMAS: įžvalgos formuojant gerąją praktiką Direktyvos (ES) 2016/800 kontekste

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Rūta Vaičiūnienė, dr. Simonas Nikartas, dr. Jolanta Apolevič, Vita Povilaitytė, assist. prof. dr. Dora Dodig Hundrić, doc. dr. Neven Ricijaš, assist. prof. dr. Anja Mirosavljević, dokt. Sabina Mandić, prof. dr. Angelika Pitsela, dr. Georgios Nouskalis, dr. Charalampos Karagiannidis, dokt. Anastasia Giagkou, Christine Mavrou
Recenzentai: doc. dr. Ivana Borić, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, dr. Tautvydas Žėkas

MOTERYS LIETUVOS BAUDŽIAMOJO TEISINGUMO SISTEMOJE: NUO BAUDIMO PRAKTIKŲ IKI BAUSMĖS PATIRČIŲ

Šioje monografijoje analizuojami moterų ir vyrų baudimo tendencijų panašumai ir skirtumai bei gilinamasi į įkalintų ir probuojamų moterų patirtis. Joje patei­kiamas platesnis socialinis baudimo praktikų ir bausmės atlikimo patirčių kontekstas, kuriame lytis – vienas iš svarbiausių veiksnių: iš kriminologinės analizės periferijos lytis perkeliama į centrą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Artūras Tereškinas, dr. Rūta Vaičiūnienė, dr. Simonas Nikartas, dr. Liubovė Jarutienė
Recenzentai: doc. dr. Ilona Michailovič, doc. dr. Gintautas Sakalauskas, dr. (HP) Alina Žvinklienė

VEIKSMINGOS TEISINĖS PAGALBOS LINK: TARPTAUTINIAI TEISINIAI IR PRAKTIKOS STANDARTAI

Teisinės pagalbos kokybei skiriama vis daugiau dėmesio ne tik tarptautinių organizacijų lygmeniu, bet ir nacionalinėse sistemose. Tačiau teisinės pagalbos kokybė vis dar lieka abstrakčia sąvoka, kuri įvairiose valstybėse suprantama skirtingai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Agnė Limantė, prof. dr. Danutė Jočienė, dr. Simonas Nikartas, Laurynas Totoraitis
Recenzentai: doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, doc. dr. Laurynas Biekša

PROBACIJOS PAREIGŪNŲ DISKRECIJA INDIVIDUALIZUOJANT SPRENDIMUS DĖL PROBUOJAMŲJŲ PAŽEIDIMŲ: EMPIRINIS TYRIMAS

Šioje studijoje, remiantis atlikto empirinio tyrimo duomenimis, nagrinėjami Lietuvos probacijos pareigūnų diskrecijos aspektai. Pagrindinis dėmesys skiriamas probacijos pareigūnų diskrecijos dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų aspektams.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Simonas NIKARTAS, Gintarė RINKEVIČIŪTĖ
Recenzentai:
dr. Aušra Pocienė, doc. dr. Alfredas Kiškis

Gyventojų dalyvavimas užtikrinant saugumą bendruomenėse: kriminologinės ir teisinės prielaidos

Monografija parengta disertacijos „Bendruomenių dalyvavimas nusikaltimų prevencijoje“ pagrindu. Monografijoje pateikiami atnaujinti disertacijos tyrimo duomenys, parengtas naujas skyrius apie gyventojų dalyvavimo, užtikrinant bendruomenių saugumą, teisinį reguliavimą. Naujais duomenimis, įžvalgomis papildytos ir kitos monografijos dalys.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Simonas Nikartas
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, doc. dr. Artūras Petkus, dr. Eglė Vileikienė

Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas

Reaguodami į besikeičiančias aktualijas, autoriai šiam tyrimui pasirinko ne tik ilgėlesnį tyrimo laikotarpį, kitokią žmogaus teisių užtikrinimo problemų tyrimo taktiką, leidžiančią kryptingiau ir labiau į jas įsigilinti, bet ir kitaip atnaujino savo ankstesnį darbą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Kristina Ambrazevičiūtė, Mindaugas Lankauskas, dr. Eglė Mauricė, Matas Mulevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Darius Šneideris, dr. Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, prof. dr. Toma Birmontienė, prof. dr. Justinas Žilinskas

Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės

Šio leidinio tikslas – padėti organizuoti savanorišką veiklą nuteistųjų integracijos srityje, ją skatinti ir plėsti, apibendrinti įgytą patirtį, apžvelgti probacijos sistemą ir joje vykstančius pokyčius. Jis skiriamas nuteistųjų integracija užsiimančioms organizacijoms ir institucijoms bei jų dabuotojams, dirbantiems su savanoriais (savanorių koordinatoriams), taip pat patiems savanoriams – ir esantiems, ir norintiems jais tapti.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir mokslinis redaktorius), dr. Algimantas Čepas, dr. Simonas Nikartas, Laura Ūselė
Recenzentai:
dr. Marta Gavrilovienė, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Remigijus Šimašius

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.