LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Mokslo studija
  • Leidiniai
KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMŲ TEIKTI IŠVADAS OBJEKTAI IR SUBJEKTAI: TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS

Tyrimo tikslas – sistemiškai išanalizuoti poreikį, prielaidas ir galimybes modifikuoti Konstitucijoje ir KTĮ įtvirtintą reguliavimą, reglamentuojantį aptariamų įgaliojimų objektus ir subjektus (ne tik paklausimų dėl išvadų nagrinėjimo inicijavimo teisę turinčius subjektus, bet ir aptariamos rūšies bylose dalyvaujančius asmenis ir kitus proceso dalyvius).

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Recenzentai:
dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, dr. Juozas Valčiukas

GALIMOS KORUPCIJOS RIZIKOS LOBIZMO SRITYJE IR JŲ PREVENCIJOS GALIMYBĖS

Mokslo studijoje analizuojamos lobistinės veiklos sąsajos su korupciniais pažeidimais, daugiausia aptariant jos santykį su prekyba poveikiu. Darbu siekiama atsakyti į klausimą – kur egzistuoja riba, kada lobistinė veikla tampa neteisėta, kokiais kriterijais remiantis galima atskirti lobistinę veiklą nuo prekybos poveikiu, kokiais atvejais neteisėta lobistinė veikla gali virsti papirkimu, o kokiais atvejais – prekyba poveikiu, kokia linkme turėtų būti orientuojama…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Recenzentai:
doc. dr. Andrejus Novikovas, doc. dr. Remigijus Civinskas

CIVILINIO TURTO KONFISKAVIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Pagrindinis šio tyrimo klausimas – ar Lietuvos teisinėje sistemoje civilinio turto konfiskavimo mechanizmas suteiktų apčiuopiamos pridėtinės vertės, siekiant efektyviai paimti iš organizuotų, sunkių savanaudiškų, korupcinių nusikaltimų sukauptą turtą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Skirmantas BIKELIS, Simonas MIKŠYS
Recenzentai:
Algimantas Čepas, Tomas Girdenis, Gintautas Sakalauskas

DOVANOS IR KYŠIO SANTYKIS: ANTROPOLOGINĖS IMPLIKACIJOS TEISĖS SISTEMAI

Mokslo studijoje analizuojami argumentai, paaiškinantys neformalių mainų, prieštaraujančių teisės normoms, prigijimą visuomenėje, ir pateikiamos įžvalgos bei siūlomi kriterijai, pagal kuriuos būtų galima atskirti kyšį nuo pateisinamos dovanos, kokių veiksmų reikėtų imtis norint mažinti smulkiosios korupcijos paplitimą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
doc. dr. Tomas Girdenis, prof. dr. Aurelijus Gutauskas

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE ANALIZĖ: ESAMOS PRAKTIKOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Šioje studijoje tęsiamas 2017 m. publikuotoje teorinėje studijoje pradėtas darbas, siekiant empiriškai ištirti aukščiau išvardintus probleminius reabilitacijos priemonių taikymo aspektus. Svarbu pažymėti, kad darbe pagrindinis dėmesys teikiamas ne nuteistųjų resocializacijai bendrąja prasme, bet korekcinių programų praktinio taikymo galimybėms, jų įgyvendinimo kokybei (darbuotojų motyvacijai, kvalifikacijai), taip pat programų veiksmingumo ir stebėsenos…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Rūta VAIČIŪNIENĖ, Vaidas VIRŠILAS
Recenzentai:
prof. dr. Snieguolė Matulienė, doc. dr. Laima Žilinskienė

ATSAKOMYBĖS UŽ KORUPCIJĄ PRIVAČIAME SEKTORIUJE TEISINIS REGULIAVIMAS

Tyrimo tikslu įvardintinas esamo baudžiamosios atsakomybės ir atsakomybės pagal darbo teisę už korupciją privačiame sektoriuje teisinio reguliavimo tinkamumo (pakankamumo) įvertinimas.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ, Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ, Petras RAGAUSKAS
Recenzentai:
doc. dr. Rytis Krasauskas, doc. dr. Tomas Girdenis

PROBACIJOS PAREIGŪNŲ DISKRECIJA INDIVIDUALIZUOJANT SPRENDIMUS DĖL PROBUOJAMŲJŲ PAŽEIDIMŲ: EMPIRINIS TYRIMAS

Šioje studijoje, remiantis atlikto empirinio tyrimo duomenimis, nagrinėjami Lietuvos probacijos pareigūnų diskrecijos aspektai. Pagrindinis dėmesys skiriamas probacijos pareigūnų diskrecijos dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų aspektams.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Simonas NIKARTAS, Gintarė RINKEVIČIŪTĖ
Recenzentai:
dr. Aušra Pocienė, doc. dr. Alfredas Kiškis

TEISINIO REGULIAVIMO EX POST VERTINIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Atsižvelgiant į tai ir turint omenyje, jog Lietuvos pažanga ex post vertinimo srityje EBPO įvertinta kaip nepakankama, LRV ir TM ėmėsi iniciatyvos įvertinti, ką ir kaip šioje srityje būtų galima ir derėtų tobulinti. Šiame kontekste Lietuvos teisės institutui buvo pateiktas užsakymas 2017 m. atlikti tyrimą dėl teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvų Lietuvoje. Būtent šio tyrimo rezultatai ir pristatomi šioje studijoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Danguolė Bublienė, Agnė Limantė, Petras Ragauskas, Evelina Agota Vitkutė
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Raimundas Moisejevas

TEISMO EKSPERTIZĖS IR OBJEKTŲ TYRIMO REGLAMENTAVIMO BAUDŽIAMAJAME PROCESE LIETUVOJE PAKANKAMUMAS, ATSIŽVELGIANT Į EUROPOS SĄJUNGOS STANDARTUS

Mokslo studijos tikslas – įvertinti teismo ekspertizės ir objektų tyrimo reglamentavimo baudžiamajame procese Lietuvoje pakankamumą, atsižvelgiant į Lietuvos ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo poreikius bei Europos Sąjungos standartus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Giedrė MASLAUSKAITĖ, Sofia KHATSERNOVA
Recenzentai:
prof. dr. Snieguolė Matulienė, doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.