LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Mokslo studija
  • Leidiniai
LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE TAIKOMŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS ANALIZĖ, PROBLEMINIAI TAIKYMO ASPEKTAI

Šio tyrimo tikslas – remiantis teisės aktais, teorine literatūra ir tyrimais išanalizuoti laisvės atėmimo vietose taikomas socialinės reabilitacijos priemones ir atskleisti šių priemonių taikymo probleminius aspektus, pasitelkiant kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžius aptarti tinkamiausius probleminių klausimų sprendimo būdus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Rūta VAIČIŪNIENĖ, Vaidas VIRŠILAS
Recenzentai:
doc. dr Laimutė Žilinskienė, prof. dr. Aurelijus Gutauskas

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA IŠIEŠKANT SKOLAS NE TEISMO TVARKA: UŽSIENIO VALSTYBIŲ PATIRTIS

Tyrimo tikslas: ištyrus pasirinktų užsienio šalių teisinį reguliavimą atrinkti gerosios praktikos pavyzdžius, susijusius su vartotojų teisių apsauga, kai skolų išieškojimo įmonės vykdo skolų išieškojimą iš vartotojų ne teismo tvarka, bei pateikti pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo skolų išieškojimo ne teismo tvarka srityje Lietuvoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Salvija KAVALNĖ, Kristina BERNOTAITĖ
Recenzentai:
doc. dr. Lina Novikovienė, doc. dr. Skirgailė Žalimienė

ĮRODYMAIS PAGRĮSTOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS SRITYJE: UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS IR JOS PRITAIKYMO LIETUVOJE GALIMYBĖS

Mokslo studijoje analizuojami dabartiniu metu vykstantys pagrindiniai nusikaltimų prevencijos srities pokyčiai. Aptariama įrodymais pagrįstos nusikaltimų prevencijos esmė, teoriniai nusikaltimų prevencijos programų veiksmingumo vertinimo patikimumo klausimai bei nusikaltimų prevencijos sistemos organizavimui keliami reikalavimai. Daug dėmesio skirta užsienio šalių patirties įgyvendinant įrodymais pagrįstą politiką nusikaltimų prevencijos srityje analizei,…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Svetlana Justickaja
Recenzentai:
doc. dr. Algimantas Čepas, doc. dr. Alfredas Kiškis

EKSPLICITINIS RĖMIMASIS KONSTITUCIJOS PREAMBULE LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Šio tyrimo tikslas – nustatyti Teismo rėmimosi Konstitucijos preambule bruožus ir plėtojimą, taip susitelkiant į kelis klausimus: kokiais bruožais pasižymi naudojimasis preambulės nuostatomis aiškinant Konstituciją, ją taikant? Ar šis naudojimasis turi ypatumų? Kokia yra konstitucinės jurisprudencijos apie Konstitucijos preambulę plėtojimo kryptis ar kryptys? Ar yra ir jei taip, kokios preambulės aiškinimo ribos?

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina BELIŪNIENĖ
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Vytautas Sinkevičius

DEMOKRATIJOS SAMPRATOS ATSPINDŽIAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Vakarų civilizacijos erdvei priskiriamose valstybėse demokratijos vertingumas šiandien yra nekvestionuotina konstanta. Demokratijos konstrukto (ir jo interpretavimo, ypač oficialaus) svarba abejoti neleidžia ir galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau vadinama – Konstitucija) tekstas: demokratinis valstybės pobūdis postuluojamas revizijos požiūriu praktiškai neįveikiamame 1-ajame straipsnyje, taip pat atspindimas Seimo nario – Tautos atstovo –…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Petras RAGAUSKAS
Recenzentai:
doc. dr. Haroldas Šinkūnas, doc. dr. Tomas Berkmanas

Prekyba žmonėmis ir sisteminis požiūris kaip problemos sprendimas

Lietuvos teisės institutas išleido mokslo studiją  „Prekyba žmonėmis ir sisteminis požiūris kaip problemos sprendimas“. Prekyba žmonėmis – tai neteisėta veika, šiurkščiai pažeidžianti prigimtines žmogaus teises. Šiuo nusikaltimu pažeidžiama ne tik asmens laisvė, bet ir beveik visos teisinėje valstybėje įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Igoris Bazylevas, Virgilijus Pajaujis
Recenzentai:
prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, doc. dr. Andrej Gorbatkov

Probacijos veiksmingumo vertinimas

Lietuvos teisės institutas išleido mokslo studiją „Probacijos veiksmingumo vertinimas“. Šios mokslo studijos tikslas – įvertinti Lietuvoje probacijos veiksmingumo vertinimui naudojamus kriterijus, aptarti jų pranašumus ir trūkumus, išanalizuoti pagrindinius probacijos veiklos rodiklius, išnagrinėti užsienio šalyse taikomus probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo modelius bei kriterijus ir pateikti rekomendacijas dėl probacijos…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas, Liubovė Jarutienė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Rokas Uscila

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.