LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
  • Leidiniai
Socialinės, ekonomonės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros

Monografiją sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmojoje nagrinėjamas šeimos kaip teisinės kategorijos turinys pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, o antrojoje tiriama Lietuvos šeimos politikos priemonių sistema.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai:  prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras (tyrimo vadovas), Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Kristina Ambrazevičiūtė, doc. dr. Vytautas Gavelis, Evaldas Visockas
Recenzentai: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, dr. Jolanta Aleknevičienė

Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai

Lietuvos teisės institutas išleido monografiją „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“. Leidinyje, tiriant viešojo intereso atpažinimo problemą ir siekiant pateikti viešojo intereso apibrėžtumo gaires, pagrindinis dėmesys skiriamas Lietuvos teismų praktikos analizei dviem kryptimis – kriterijų (elementų, požymių, pagal kuriuos atpažįstamas viešasis interesas) ir…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai:  dr. Lina Beliūnienė, Milda Burnytė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Egidijus Krivka, Mindaugas Lankauskas, dr. Rūta Latvelė, dr. Rita Matulionytė
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė

Galimybės siaurinti teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese

Mokslo studijoje analizuojama galimybė perduoti teismo kompetencijai priklausančių administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), nagrinėjimą iš teismų neteisminėms institucijoms (privaloma ikiteismine tvarka), tuo siaurinant teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Evelina Agota Vitkutė, dr. Rūta Latvelė
Recenzentai:
dr. Irmantas Jarukaitis, doc. dr. Rytis Krasauskas, prof. dr. Algimantas Urmonas

Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir paplitimas tam tikrose srityse

Nors tarptautiniai, supranacionaliniai ir Lietuvos nacionaliniai teisės aktai oficialiai įvardija, o socialinių mokslų atstovai ir politikos bei visuomenės veikėjai kalba apie korupciją privačiame sektoriuje, neturime ne tik bendro sutarimo, kas tai yra, bet ir aiškumo, ką šiam reiškiniui derėtų priskirti.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Petras Ragauskas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Evelina Agota Vitkutė
Recenzentai:
prof. dr. Aleksandras Dobryninas, dr. Skirmantas Bikelis, dr. Eglė Mauricė

Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas

Reaguodami į besikeičiančias aktualijas, autoriai šiam tyrimui pasirinko ne tik ilgėlesnį tyrimo laikotarpį, kitokią žmogaus teisių užtikrinimo problemų tyrimo taktiką, leidžiančią kryptingiau ir labiau į jas įsigilinti, bet ir kitaip atnaujino savo ankstesnį darbą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Kristina Ambrazevičiūtė, Mindaugas Lankauskas, dr. Eglė Mauricė, Matas Mulevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Darius Šneideris, dr. Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, prof. dr. Toma Birmontienė, prof. dr. Justinas Žilinskas

Notarų veiklos liberalizavimo galimybės Europos Sąjungos lotyniškojo notariato tradicijos valstybėse

Darbe analizuojami argumentai, kuriais grindžiamas poreikis liberalizuoti lotyniškojo notariato paslaugų rinką, bei lotyniškosios tradicijos notariato specifika, kuria remiantis priešinamasi liberalizavimui.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
doc. dr. Laura Gumuliauskienė, prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras, prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Darbas, šeima ir socialinė apsauga: žmogaus teisių užtikrinimo 2008 – 2012 metais problemos

Ši studija skirta identifikuoti ir išnagrinėti problemiškiausias žmogaus socialinių teisių reguliavimo ir praktinio užtikrinimo sritis įgyvendinant teisę į darbą, teisę į socialinę apsaugą bei valstybės pareigą užtikrinti šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė
Recenzentai:
prof. dr. Genovaitė Dambrauskienė, doc. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė

Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos

Studijoje identifikuojamos bei analizuojamos turinčios trūkumų ir todėl pirmiausia valstybėje koreguotinos su teise tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį ir su rinkimų teise susijusios teisinio reguliavimo bei jų praktinio užtikrinimo sritys.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
dr. Jolanta Bieliauskaitė, doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė

Teisės mokslo tyrimų poreikis ir perspektyvos Lietuvoje

Studijoje analizuojama teisės mokslo tyrimų įvairovė, požiūrių į teisės objektą skirtumai, teisės mokslo tyrimų skaitytojų vertinimai apie tai, kokio pobūdžio, teisinių tyrimų Lietuvoje reikia, kokie šiems tyrimams turėtų būti keliami reikalavimai, vertinimo kriterijai. Analizuojama, kokiais požiūriais remiantis bei kokia apimtimi teisė gali būti tiriama, kiek teisės tyrimams taikytini bendrieji mokslo metodai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
dr. Lina Aleknaitė van der Molen ir dr. Ramūnas Birštonas

Teisė į sveikatos apsaugą: probleminiai sveikatos priežiūros ir sveikos aplinkos užtikrinimo aspektai

Šioje studijoje identifikuojamos bei analizuojamos turinčios trūkumų ir todėl pirmiausia koreguotinos teisės į sveikatos apsaugą (sveikatos priežiūros ir sveikos aplinkos aspektais) teisinio reguliavimo ir jų praktinio užtikrinimo sritys. 

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
prof. dr. Danguolė Jankauskienė, prof. dr. Dainius Pūras

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.