LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2016
  • Leidiniai
TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ IR KITŲ TARPTAUTINIO POBŪDŽIO SUSITARIMŲ SUDARYMAS: PRAKTINIAI ASPEKTAI IR POREIKIO TOBULINTI REGULIAVIMĄ LIETUVOJE VERTINIMAS

Šioje mokslo monografijoje, analizuojant mokslinę literatūrą ir konkrečius praktinius pavyzdžius, tiriama Lietuvos ir užsienio šalių tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinių susitarimų sudarymo praktika.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Agnė LIMANTĖ, Aistė AUGUSTAUSKAITĖ
Recenzentai:
prof. dr. Saulius Katuoka, dr. Vygantė Milašiūtė

Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą

Ši knyga yra proginis leidinys, parengtas minint Lietuvos teisės instituto veiklos 25-metį. Leidinyje pateikiama vienuolika Instituto veiklos įvairovę atspindinčių straipsnių iš daugelio sričių: konstitucinės teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamosios politikos, baudžiamojo proceso teisės, administracinės teisės, darbo teisės, patentų teisės ir netgi kalbotyros.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Lina Beliūnienė, Juozas Galginaitis, Dalia Gedzevičienė, Gintaras Goda, Aurelijus Gutauskas, Danutė Jočienė, Justas Namavičius, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Petras Ragauskas, Gintautas Sakalauskas, Arūnas Želvys
Recenzentai:
prof. dr. Edita Gruodytė, prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

EKSPLICITINIS RĖMIMASIS KONSTITUCIJOS PREAMBULE LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Šio tyrimo tikslas – nustatyti Teismo rėmimosi Konstitucijos preambule bruožus ir plėtojimą, taip susitelkiant į kelis klausimus: kokiais bruožais pasižymi naudojimasis preambulės nuostatomis aiškinant Konstituciją, ją taikant? Ar šis naudojimasis turi ypatumų? Kokia yra konstitucinės jurisprudencijos apie Konstitucijos preambulę plėtojimo kryptis ar kryptys? Ar yra ir jei taip, kokios preambulės aiškinimo ribos?

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina BELIŪNIENĖ
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Vytautas Sinkevičius

DEMOKRATIJOS SAMPRATOS ATSPINDŽIAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Vakarų civilizacijos erdvei priskiriamose valstybėse demokratijos vertingumas šiandien yra nekvestionuotina konstanta. Demokratijos konstrukto (ir jo interpretavimo, ypač oficialaus) svarba abejoti neleidžia ir galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau vadinama – Konstitucija) tekstas: demokratinis valstybės pobūdis postuluojamas revizijos požiūriu praktiškai neįveikiamame 1-ajame straipsnyje, taip pat atspindimas Seimo nario – Tautos atstovo –…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Petras RAGAUSKAS
Recenzentai:
doc. dr. Haroldas Šinkūnas, doc. dr. Tomas Berkmanas