LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Sutarčių teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Agnė LIMANTĖ
Temos kategorija: Sutarčių teisė

Straipsnyje nagrinėjama tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinių susitarimų samprata bei lyginama jų sudarymo praktika Lietuvoje ir kitose valstybėse. Pagrindinis dėmesys skiriamas skirtingų tarptautinių susitarimų rūšių atskyrimui bei valstybių teisėje įtvirtintam jų sudarymo specifiškumui. Remiantis atliktu lyginamuoju tyrimu bei identifikavus sektinus pavyzdžius, teikiami siūlymai Lietuvos nacionalinės teisės tobulinimui.

Autorius: Laurynas Didžiulis
Temos kategorija: Sutarčių teisė

Straipsnyje, remiantis praktiniais pavyzdžiais, siekiama parodyti, kad po numatomo sutarties pažeidimo doktrinos šydu slypi itin stipri priemonė kreditoriaus teisių apsaugai užtikrinti. Tačiau šia priemone galima naudotis tik puikiai suvokiant pačią doktriną (priešingu atveju pats kreditorius bus laikomas sutarties pažeidėju) ir tiksliai ją taikant esamai problemai spręsti.