LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2013
  • ŽURNALAI

Autorius: Modestas SRIUBAS
Temos kategorija: Teisėkūra

Tik tinkamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės sąvoką sudarančių sąlygų ir kriterijų turinio atskleidimas leidžia nustatyti, ar yra pažeista paciento teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, todėl pagrindinis šio straipsnio autoriaus tikslas – paciento teisės į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas teorinė turinio analizė. Autorius straipsnyje pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų ir teismų praktikos šioje srityje analizę, taip pat kitų valstybių teisinio reguliavimo ir teismų praktikos pavyzdžių.

Autorius: Johanas BALTRIMAS
Temos kategorija: Teisės teorija

Straipsnyje nagrinėjama teismo precedento taikymo ir aiškinimo metodologija. Glaustai aptarus konceptualųjį jos aspektą, analizuojami atskiri kanonai. Siekiant pateikti nešališką vaizdą, pateikiami atskirų taisyklių trūkumai, galimos grėsmės ir esminiai pranašumai. Šitaip analizuojant aptinkama, kad deramam vadovavimuisi teismų precedentais kartais gali nepakakti vien eksplicitiškai juose pateiktų teisės išaiškinimų ar bylų panašumo kriterijaus. Tarp aptariamų metodų išskirtinis dėmesys skiriamas klausimui, kaip nustatyti teismo precedente implicitiškai įtvirtinto teisinio nurodymo (normos) turinį. 

Autorius: Marius MATIUKAS
Temos kategorija: Civilinė teisė
, Teisės teorija

Straipsnyje analizuojamas vienas iš mažiausiai Lietuvos teisės doktrinoje tirtų daiktinės teisės institutų – užstatymo teisės institutas. Šis institutas kontinentinės teisės tradicijos valstybėse susiformavo dėl poreikio nukrypti nuo vieno iš esminių daiktinės teisės principų – superficies solo cedit, reiškiančio, kad statiniai turi priklausyti žemės sklypo, ant kurio jie yra pastatyti, savininkui.

Autorius: Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija: Baudžiamosios teisės politika

Straipsnyje analizuojami narkotikų kontrolės teisinių režimų ypatumai Europoje ir Lietuvos Respublikoje, aptariamos kai kurios šios srities teisinio reguliavimo tobulinimo galimybės, nagrinėjama, kokios atsakomybės rūšys numatomos už disponavimą skirtingomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.