LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Baudžiamoji teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Teisėkūra

Nusikalstamą veiką padaręs asmuo, be jam paskirtos bausmės ar kitų baudžiamųjų arba auklėjamųjų priemonių, dažniausiai turi atlyginti ir savo veika padarytą žalą. Šiuo metu Lietuvoje iš kaltininko reikalaujama atlyginti tik su konkrečia nusikalstama veika susijusią tiesioginę žalą.

Autorius: Andrius Bielinis
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Atsižvelgiant į Vokietijos baudžiamosios teisės teorijos svarbumą Lietuvos baudžiamosios teisės sistemai,  šiame straipsnyje analizuojama nusikalstamos veikos, kuri sudaro baudžiamosios atsakomybės pagrindą, sąvoka Vokietijos baudžiamojoje teisėje ir sulyginama su nusikalstamos veikos sąvoka Lietuvos baudžiamojoje teisėje.

Autorius: Eglė Kavoliūnaitė
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Baudžiamosios teisės politika

Turto konfiskavimas yra viena poveikio priemonių, kuria, viena vertus, siekiama nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, ir, antra vertus, užkardyti ekonominių nusikalstamų veikų ar kitų pažeidimų darymą. Pagal tai, kuriam tikslui valstybė teikia pirmenybę, yra konstruojamos turto konfiskavimą reguliuojančios įstatymo nuostatos. Ir Jungtinių Tautų dokumentais, ir Europos Sąjungos pamatiniais sprendimais valstybės skatinamos nustatyti tokias priemones, kad visa nusikaltimu gauta nauda būtų konfiskuota. Viena iš tokių priemonių, įtvirtinta 2005 m. Tarybos pamatiniame sprendime, yra išplėstinis konfiskavimas. Straipsnyje analizuojami konfiskavimo reguliavimo ypatumai, atsižvelgiant į turto konfiskavimo, kaip teisinės priemonės, tikslus, bei galimybė ir poreikis išplėstinį konfiskavimą numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Autorius: Inga DAUKŠAITĖ, Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Baudžiamosios teisės srityje Lietuva yra saistoma ne tik Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatų, bet ir yra įsipareigojusi laikytis kai kurių tarptautinių dokumentų. Vienas jų – Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją (toliau – JTKPK arba Konvencija). Prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų nuostatos turi būti įtvirtintos ne tik atitinkamuose teisės aktuose, bet ir tinkamai vykdomos.

Autorius: Johanas BALTRIMAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Teisėkūra, Teisės teorija

Straipsnyje pristatoma teisinė atsakomybė už akademinį nesąžiningumą. Pagrindinis straipsnyje tiriamas klausimas yra, ar atsakomybės sistema yra nuosekli ir nesudaro prielaidų už vienodai pavojingus pažeidimus taikyti skirtingą atsakomybę.

Autorius: Algimantas Čepas
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Tarptautinė teisė

Straipsnyje nagrinėjama tarptautinės baudžiamosios teisės normas įtvirtinančių sutarčių taikymo Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisenoje problematika. Vadovaudamasis loginės analizės metodu, autorius argumentuoja, kad, tarptautinių sutarčių normas perkeliant į nacionalines teisines sistemas, kinta jų turinys.

Autorius: Vaidas KALPOKAS, Renata MARCINAUSKAITĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojamas vienas iš sukčiavimo elektroninėje erdvėje etapų – neteisėtas disponavimas konfidencialiais asmens tapatybę elektroninėje erdvėje patvirtinančiais duomenimis. Straipsnyje apžvelgti ne tik technologiniai asmens identifikavimui elektroninėje erdvėje naudojamų duomenų neteisėto gavimo būdai, bet ir pagrindinės tokio pobūdžio nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos. Taip pat, atsižvelgiant į teismų praktiką, pasiūlyti kylančių tapatybės vagystės kvalifikavimo problemų sprendimo variantai.

Autorius: Gintautas Sakalauskas, Laura Ūselė
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Teisėkūra

Straipsnyje analizuojama fizinių bausmių taikymo vaikams socialinė ir teisinė problematika. Atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas, užsienio šalių patirtį, taip pat socialinės, kultūrinės, pedagoginės ir teisinės raidos tendencijas Lietuvoje, daroma išvada, jog įstatyminis draudimas vaikams taikyti fizines bausmes yra neišvengiama būtinybė, formuosianti naują visuomenės požiūrį.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.