LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Bausmių vykdymo teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Raimundas Kalesnykas
Temos kategorija: Bausmių vykdymo teisė

Lietuvos teisės instituto vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Roko Uscilos mokslo studija „Dinaminio saugumo koncepcija laisvės atėmimo vietose“ (toliau – mokslo studija) skirta spręsti aktualią ir tuo pat metu sudėtingą bausmių vykdymo sistemos pokyčių problemą, susijusią su dinaminio saugumo koncepcijos suvokimu ir jos įdiegimu laisvės atėmimo vietose.

Autorius: Simonas NIKARTAS, Sonata MALIŠAUSKAITĖ-SIMANAITIENĖ, Gintautas SAKALAUSKAS
Temos kategorija: Bausmių vykdymo teisė
, Kriminologija

Straipsnyje analizuojama įkalinimo įstaigų privatizavimo praktika užsienio valstybėse, vertinama tokios praktikos nauda ir trūkumai, aptariamos jos taikymo Lietuvoje galimybės ir perspektyvos. Pirmajame šio straipsnio skyriuje apžvelgiama bendra įkalinimo įstaigų privatizavimo praktika užsienio valstybėse, supažindinama su privatizavimo formomis. Antrajame skyriuje analizuojama daug diskusijų ir prieštaringų vertinimų sukėlusi visiško kalėjimų privatizavimo forma, labiausiai paplitusi Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Didžiojoje Britanijoje. Aptariamas Vokietijoje itin pabrėžiamas visiško įkalinimo įstaigų privatizavimo (ne)konstitucingumo aspektas. Remiantis užsienio autorių moksline literatūra, vertinamas įkalinimo įstaigų privatizavimo tikslų įgyvendinimas šiose valstybėse. Paskutiniame skyriuje, remiantis šiame darbe atlikta užsienio valstybių praktikos analize, siekiama įvertinti privačių įkalinimo įstaigų formavimo Lietuvoje tikslingumą bei galimybes.

Autorius: Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija:
Bausmių vykdymo teisė

Mokslo straipsnyje analizuojama, kaip Lietuvos Respublikoje reglamentuojami dirbančių nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo klausimai, taip pat aptariamos teisinio reguliavimo šioje srityje tobulinimo galimybės. Straipsnyje aptariama valstybinio socialinio draudimo samprata, nuteistųjų darbo specifika ir skirtumai nuo įprastų darbinių santykių, taip pat galiojančio teisinio reguliavimo atitiktis žmogaus teisėms. Siekiant platesnio požiūrio analizuojama ir užsienio valstybių praktika nagrinėjamoje srityje. Reziumuojant pateikiamos rekomendacijos dėl galimybių plėsti dirbančių nuteistųjų socialines garantijas juos plačiau įtraukiant į valstybinio socialinio draudimo sistemą.

Autorius: Skirmantas Bikelis, Gintautas Sakalauskas
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Baudžiamosios teisės politika, Bausmių vykdymo teisė

Straipsnyje analizuojami laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų lygtinio paleidimo tarptautiniai standartai, užsienio šalių teorija ir praktika, pristatoma teisinė ir praktinė situacija Lietuvoje, pateikiami siūlymai, kaip ją reikėtų ir būtų galima keisti.