LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2017
  • ŽURNALAI

Autorius: Svetlana JUSTICKAJA, Renata GIEDRYTĖ-MAČIULIENĖ
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje aptariami Lietuvoje atlikto tarptautinio nepilnamečių delinkvencinio elgesio ir viktimizacijos tyrimo rezultatai apie ryšį tarp moksleivių delinkvencinio elgesio ir viktimizacijos bei ypatumus tos moksleivių grupės, kurie tapo ir nusikaltimų aukomis, ir yra padarę nusikalstamų veikų.

Autorius: Agnė LIMANTĖ
Temos kategorija: Teisėkūra

Šiame straipsnyje nagrinėjamas teisės aktų vertinimas kaip teisėkūros ciklo dalis. Siekiama apžvelgti teisės aktų vertinimo plėtotę ir sampratą, įvertinti ex ante ir ex post vertinimo skirtumus ir  aptarti aktualias EBPO rekomendacijas. Straipsnyje taip pat tiriamas teisės aktų vertinimo reglamentavimas Lietuvoje ir įvardijami reglamentavimo bei praktikos nagrinėjamoje srityje privalumai ir trūkumai.

Autorius: Vytautas NEKROŠIUS, Kristina PRANEVIČIENĖ
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė

Straipsnyje analizuojamas pilietybės kriterijus, kaip pagrindas nustatant teismingumą santuokos nutraukimo bylose, kurios nagrinėjamos pagal 2003 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo.