LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Administracinė teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Laura ŪSELĖ
Temos kategorija: Administracinė teisė
, Baudžiamojo proceso teisė

Straipsnyje nagrinėjama, kaip Nepilnamečių justicijos 2009–2013 m. programos vykdymo metu Lietuvoje keičiami teisės aktai, kurie reguliuoja nepilnamečių justiciją, ir ar tie pokyčiai sistemingi, pakankami, atitinkantys programos keliamus tikslus bei uždavinius. Apžvelgus bendras tendencijas, koncentruojamasi į vieną mažiausiai pokyčių paliestą sritį – nepilnamečio, pažeidusio teisę, atžvilgiu vykdomo baudžiamojo ir administracinio proceso teisės normas, jų atitiktį tarptautiniams vaiko teisių apsaugos standartams bei nuoseklumą ir darną tarp administracinės ir baudžiamosios justicijos. Analizuojami teisėjų ir kitų pareigūnų, dalyvaujančių procese, specializacijos, nepilnamečių privatumo apsaugos, specialistų dalyvavimo proceso metu bei alternatyvių (neteisminių) būdų spręsti nepilnamečių bylas klausimai.

Autorius: Skirmantas BIKELIS, Renata GIEDRYTĖ-MAČIULIENĖ, Judita VENCKEVIČIENĖ
Temos kategorija: Administracinė teisė
, Kriminologija

Straipsnyje pristatomi pažeidėjų, nubaustų už neteisėtą cigarečių apyvartą (cigarečių kontrabandą, ATPK 210 str., ir cigarečių įsigijimą, laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką, ATPK 1632  str.), kai kurie socialiniai ir demografiniai požymiai.

Autorius: Joanna LEMAŃSKA, Marcelina STOLARSKA
Temos kategorija: Administracinė teisė

Viešojo intereso ir piliečių teisėtų interesų santykis yra vienas svarbiausių Lenkijos administracinės teisės klausimų. Šio straipsnio autorės pabandė pristatyti pagrindines su šiuo santykiu siejamas problemas, ypač tas, kurios susijusios su galima kolizija tarp viešojo intereso ir piliečių teisėtų interesų. Siekdamos paaiškinti šiuos klausimus, autorės rėmėsi Lenkijos teisės aktais, Lenkijos teismų praktika bei Lenkijos doktrina, aiškinančia viešąjį interesą, teisėtus piliečių lūkesčius bei ryšių tarp jų pobūdį.

Autorius: Laura ŪSELĖ
Temos kategorija: Administracinė teisė

Straipsnyje nagrinėjama, kaip Nepilnamečių justicijos 2009–2013 m. programos vykdymo metu Lietuvoje keičiami teisės aktai, kurie reguliuoja nepilnamečių justiciją, ir ar tie pokyčiai sistemingi, pakankami, atitinkantys programos keliamus tikslus bei uždavinius. Apžvelgus bendras tendencijas, koncentruojamasi į vieną mažiausiai pokyčių paliestą sritį – nepilnamečio, pažeidusio teisę, atžvilgiu vykdomo baudžiamojo ir administracinio proceso teisės normas, jų atitiktį tarptautiniams vaiko teisių apsaugos standartams bei nuoseklumą ir darną tarp administracinės ir baudžiamosios justicijos. Analizuojami teisėjų ir kitų pareigūnų, dalyvaujančių procese, specializacijos, nepilnamečių privatumo apsaugos, specialistų dalyvavimo proceso metu bei alternatyvių (neteisminių) būdų spręsti nepilnamečių bylas klausimai.