LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2016
  • ŽURNALAI

Autorius: Kristina BERNOTAITĖ
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė

Straipsnyje analizuojamos energinio vartojimo efektyvumo teisinio reguliavimo normos ir iš jų kylančios nacionalinės iniciatyvos, gilinamasi į šių normų įgyvendinimo ginčijamus ir diskutuojamus Lietuvoje klausimus, išskiriant teisinio reguliavimo problematiką, susijusią su viešųjų pastatų energiniu efektyvumu, svarstomi galimi atsakymai remiantis kitų valstybių teisėkūros ir regionines praktikos pavyzdžiais.

Autorius: Renata GIEDRYTĖ-MAČIULIENĖ, Judita VENCKEVIČIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Kriminologija

Straipsnyje analizuojama mediacijos baudžiamojoje justicijoje Lietuvoje praktika – Vilniaus apygardos probacijos tarnybos projekto „Mediacijos įgyvendinimas probacijos tarnybose (MIPT)“ vykdymas.

Autorius: Skirmantas BIKELIS, Renata GIEDRYTĖ-MAČIULIENĖ, Judita VENCKEVIČIENĖ
Temos kategorija: Administracinė teisė
, Kriminologija

Straipsnyje pristatomi pažeidėjų, nubaustų už neteisėtą cigarečių apyvartą (cigarečių kontrabandą, ATPK 210 str., ir cigarečių įsigijimą, laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką, ATPK 1632  str.), kai kurie socialiniai ir demografiniai požymiai.