LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Leidinių kategorijos
  • ŽURNALAI

Autorius: Gintautas Sakalauskas
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje pristatomos tarpdalykinės kriminologijos magistrantūros studijos Vilniaus universitete. Šių studijų projektas kuriamas nuo 2006 m. vasaros iki šiol. Aptariama kriminologijos mokslo reikšmė, bendros raidos tendencijos ir jo poreikis Lietuvoje; remiamasi konkrečiais nusikalstamo elgesio kontrolės ir jo socialinio vertinimo pavyzdžiais.

Autorius: Vaidas KALPOKAS
Temos kategorija: Kriminologija

Informacinės technologijos atvėrė naują žmonijos egzistavimo matmenį, vadinamąją skaitmeninę erdvę, kurioje 2011 metų pradžioje bus daugiau nei 2 milijardai gyventojų. Deja, svaiginančios galimybės, viliojančios į šią erdvę vis daugiau naujakurių, neišvengiamai susijusios su tam tikromis grėsmėmis ir pavojais.

Autorius: Simonas NIKARTAS
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje, remiantis užsienio šalyse atliktais moksliniais tyrimais, analizuojamas religijos kaip neformalios socialinės kontrolės veiksnio prevencinis poveikis nusikalstamumui, pagrindinės tokio poveikio formos bei sąlygos. Prevencinis religijos poveikis analizuojamas trimis lygmenimis: religijos kaip socialinio reiškinio, individualiojo religingumo ir kryptingos religinės veiklos.

Autorius: Svetlana Justickaja, Aušra Gavėnaitė
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje apžvelgiama Lietuvos situacija recidyvinio nusikalstamumo tyrimo srityje ir siūlomos galimos tolesnės tokių tyrimų plėtojimo kryptys. Parodoma, kad nepaisant recidyvinio nusikalstamumo analizės svarbos ir poreikio, informaciniai šaltiniai apie šį reiškinį Lietuvoje yra labai riboti.

Autorius: Margarita DOBRYNINA
Temos kategorija: Kriminologija

Šiame straipsnyje aptariama viena aktualiausių šiuolaikinių kriminologinių problemų – nusikaltimų baimė. Atsiradusi prieš keturis dešimtmečius, ši tema užėmė pakankamai tvirtas pozicijas tiek politiniame, tiek profesiniame, tiek viešajame diskursuose.

Autorius: Vaidas Kalpokas
Temos kategorija: Kriminologija

Sparti naujųjų technologijų raida, su ja susiję visuomenės bei kasdienio žmonių gyvenimo pokyčiai, plačiai aptariami socialinių teoretikų, randa atgarsį ir teisinių bei kriminologinių tyrinėjimų srityse. Skaitmeninėje erdvėje, neretai vadinamoje nauja socialine realybe, vykstančioms socialinėms sąveikoms suprasti ir paaiškinti ne visuomet tinka tos pačios teorinės schemos, kurios, atrodytų, nepriekaištingai veikia mums įprastame „žemiškame“ pasaulyje.

Autorius: Ilona MICHAILOVIČ
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje nusikalstamumo baimė, kaip bendresnio visuomenės nerimo dalis, nagrinėjama plačiuoju netikrumo ir nesaugumo, susijusio su gyvenimu miesto sąlygomis, kontekstu bendrame rizikos modernioje visuomenėje diskurse. Kalbant apie paradoksalų nusikalstamumo baimės pobūdį šiuolaikinėje visuomenėje, pabrėžiama, kad vis mažiau aišku, kuria apimtimi už šią baimę yra „atsakingas“ pats nusikalstamumas, jo paplitimas, kuria dalimi – šio fenomeno tyrinėjimai, o kuria – politikų, kurie formuoja ir panaudoja jį savo tikslams, veikla. Pabrėžiama nusikalstamumo prevencijos per aplinkos dizainą strategija.

Autorius: Svetlana JUSTICKAJA
Temos kategorija: Kriminologija

Praėjusio amžiaus pabaigoje suaktyvėję nusikaltimų prevencijos veiksmingumo tyrimai pakeitė požiūrį į prevencijos projektų ir priemonių veiksmingumą. Esminis skirtumas tarp požiūrių atsispindi atsakant į klausimą, ar galima iš anksto tikėtis vienos ar kitos prevencijos priemonės veiksmingumo. Ankstesniame nusikaltimų prevencijos etape vyravo vadinamoji prevencinių priemonių veiksmingumo prezumpcija. Buvo tikima, kad „viskas veikia“, kad bet kokios pastangos užkirsti kelią nusikaltimams duoda tam tikrą rezultatą.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.