LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Leidinių kategorijos
  • ŽURNALAI

Autorius: Simonas NIKARTAS
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje, remiantis užsienio autorių atliktais moksliniais tyrimais, analizuojami bendruomeninės nusikaltimų prevencijos aspektai. Aptariama bendruomeninės nusikalstamumo prevencijos samprata bei pagrindinės įgyvendinimo formos. Svarbiausias dėmesys skiriamas šios nusikaltimų prevencijos rūšies veiksmingumo aspektams.

Autorius: Aušra Pocienė
Temos kategorija: Kriminologija

Miesto saugumo problemas galima spręsti ne tik organizuotomis policijos pastangomis, bet ir puoselėjant socialinę ir fizinę tvarką bei iš anksto apgalvojant miesto plėtrą. Į šią veiklą turėtų būti įtraukti ir miesto planuotojai bei architektai. Saugumas, ir ypač saugumo jausmas, yra vienas svarbesnių gyvenimo kokybės mieste elementų, tačiau jį lemia ne vien reali kriminogeninė situacija, bet ir socialinės tvarkos būklė bei vietos bendruomenės sutelktumas.

Autorius: René van SWAANINGEN
Temos kategorija: Kriminologija

Sutinkamai su konferencijos tema, kuria šis straipsnis remiasi, jame nagrinėjami tarpdisciplininio požiūrio iššūkiai ir sunkumai kriminologijoje. Iš pradžių trumpai aprašoma kriminologijos istorija, taip atkreipiant dėmesį į jos gana silpną epistemologinę istoriją

Autorius: Svetlana JUSTICKAJA, Renata GIEDRYTĖ-MAČIULIENĖ
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje aptariami Lietuvoje atlikto tarptautinio nepilnamečių delinkvencinio elgesio ir viktimizacijos tyrimo rezultatai apie ryšį tarp moksleivių delinkvencinio elgesio ir viktimizacijos bei ypatumus tos moksleivių grupės, kurie tapo ir nusikaltimų aukomis, ir yra padarę nusikalstamų veikų.

Autorius: Svetlana JUSTICKAJA
Temos kategorija: Kriminologija

Praėjusio amžiaus pabaigoje suaktyvėję nusikaltimų prevencijos veiksmingumo tyrimai pakeitė požiūrį į prevencijos projektų ir priemonių veiksmingumą. Esminis skirtumas tarp požiūrių atsispindi atsakant į klausimą, ar galima iš anksto tikėtis vienos ar kitos prevencijos priemonės veiksmingumo. Ankstesniame nusikaltimų prevencijos etape vyravo vadinamoji prevencinių priemonių veiksmingumo prezumpcija. Buvo tikima, kad „viskas veikia“, kad bet kokios pastangos užkirsti kelią nusikaltimams duoda tam tikrą rezultatą.

Autorius: Margarita DOBRYNINA
Temos kategorija: Kriminologija

Šiame straipsnyje aptariama viena aktualiausių šiuolaikinių kriminologinių problemų – nusikaltimų baimė. Atsiradusi prieš keturis dešimtmečius, ši tema užėmė pakankamai tvirtas pozicijas tiek politiniame, tiek profesiniame, tiek viešajame diskursuose.

Autorius: Vaidas Kalpokas
Temos kategorija: Kriminologija

Sparti naujųjų technologijų raida, su ja susiję visuomenės bei kasdienio žmonių gyvenimo pokyčiai, plačiai aptariami socialinių teoretikų, randa atgarsį ir teisinių bei kriminologinių tyrinėjimų srityse. Skaitmeninėje erdvėje, neretai vadinamoje nauja socialine realybe, vykstančioms socialinėms sąveikoms suprasti ir paaiškinti ne visuomet tinka tos pačios teorinės schemos, kurios, atrodytų, nepriekaištingai veikia mums įprastame „žemiškame“ pasaulyje.

Autorius: Ilona MICHAILOVIČ
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje nusikalstamumo baimė, kaip bendresnio visuomenės nerimo dalis, nagrinėjama plačiuoju netikrumo ir nesaugumo, susijusio su gyvenimu miesto sąlygomis, kontekstu bendrame rizikos modernioje visuomenėje diskurse. Kalbant apie paradoksalų nusikalstamumo baimės pobūdį šiuolaikinėje visuomenėje, pabrėžiama, kad vis mažiau aišku, kuria apimtimi už šią baimę yra „atsakingas“ pats nusikalstamumas, jo paplitimas, kuria dalimi – šio fenomeno tyrinėjimai, o kuria – politikų, kurie formuoja ir panaudoja jį savo tikslams, veikla. Pabrėžiama nusikalstamumo prevencijos per aplinkos dizainą strategija.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.