LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2010
  • ŽURNALAI

Autorius: Salomėja ZAKSAITĖ, Ieva LUKOŠIŪTĖ-STANIKŪNIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojama neteisėto disponavimo dopingu (sporte draudžiamomis medžiagomis ir metodais) samprata, teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse. Atsižvelgiant į teismų praktiką bei mokslinius biomedicininius ir kriminologinius tyrimus, analizuojamas minėtų veiksmų pavojingumas bei paplitimas, nubrėžiamos kriminalizavimo gairės Lietuvos Respublikai ir siūlomi konkretūs Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymai bei pakeitimai.

Autorius: Mantas LIESIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojamos dažniausiai literatūroje aptariamos prevencinės priemonės, taikomos asmenims, padariusiems lytinius nusikaltimus prieš vaikus: chirurginė kastracija, cheminė kastracija, specialus asmenų, padariusių lytinius nusikaltimus, registras, analizuojamos šių prevencinių priemonių taikymo galimybės Lietuvoje. Taip pat siūlomos naujos Baudžiamojo kodekso nuostatos, leisiančios efektyviau užkardyti lytinius nusikaltimus prieš vaikus, apžvelgiamos kliūtys, trukdančios efektyviai lytinių nusikaltimų prieš vaikus prevencijai Lietuvoje. Straipsnyje akcentuojamas tinkamas lytinis švietimas, kaip viena efektyviausių priemonių, galinčių sumažinti seksualinį smurtą prieš vaikus.

Autorius: Laura ŪSELĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje nagrinėjama baudžiamosios teisės, kriminologijos, psichologijos bei sociologijos mokslų sankirta, atsiradusi 2003 m. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, numačius jame galimybę jauniems pilnamečiams (18–20 m.), padariusiems nusikalstamą veiką, taikyti kai kuriuos nepilnamečiams skirtus baudžiamosios atsakomybės ypatumus, kai jauno pilnamečio socialinė branda prilygsta nepilnamečio brandai.

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos teisės moksle ilgai buvęs iš esmės „pamirštas“, bet praktikoje (ypač pastaruoju metu) itin aktualiu tapęs baudžiamosios atsakomybės senaties institutas. Analizuojamos baudžiamosios justicijos moksle žinomos senaties instituto pagrindimo teorijos ir kai kurie iš jų išplaukiantys įvairių senaties teisinio reguliavimo modelių ypatumai.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.