LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2007
  • ŽURNALAI

Autorius: Andrius Bielinis
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Atsižvelgiant į Vokietijos baudžiamosios teisės teorijos svarbumą Lietuvos baudžiamosios teisės sistemai,  šiame straipsnyje analizuojama nusikalstamos veikos, kuri sudaro baudžiamosios atsakomybės pagrindą, sąvoka Vokietijos baudžiamojoje teisėje ir sulyginama su nusikalstamos veikos sąvoka Lietuvos baudžiamojoje teisėje.

Autorius: Algimantas Čepas
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Tarptautinė teisė

Straipsnyje nagrinėjama tarptautinės baudžiamosios teisės normas įtvirtinančių sutarčių taikymo Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisenoje problematika. Vadovaudamasis loginės analizės metodu, autorius argumentuoja, kad, tarptautinių sutarčių normas perkeliant į nacionalines teisines sistemas, kinta jų turinys.

Autorius: Gintautas Sakalauskas, Laura Ūselė
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Teisėkūra

Straipsnyje analizuojama fizinių bausmių taikymo vaikams socialinė ir teisinė problematika. Atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas, užsienio šalių patirtį, taip pat socialinės, kultūrinės, pedagoginės ir teisinės raidos tendencijas Lietuvoje, daroma išvada, jog įstatyminis draudimas vaikams taikyti fizines bausmes yra neišvengiama būtinybė, formuosianti naują visuomenės požiūrį.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.