LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2008
  • ŽURNALAI

Autorius: Eglė Kavoliūnaitė
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Baudžiamosios teisės politika

Turto konfiskavimas yra viena poveikio priemonių, kuria, viena vertus, siekiama nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, ir, antra vertus, užkardyti ekonominių nusikalstamų veikų ar kitų pažeidimų darymą. Pagal tai, kuriam tikslui valstybė teikia pirmenybę, yra konstruojamos turto konfiskavimą reguliuojančios įstatymo nuostatos. Ir Jungtinių Tautų dokumentais, ir Europos Sąjungos pamatiniais sprendimais valstybės skatinamos nustatyti tokias priemones, kad visa nusikaltimu gauta nauda būtų konfiskuota. Viena iš tokių priemonių, įtvirtinta 2005 m. Tarybos pamatiniame sprendime, yra išplėstinis konfiskavimas. Straipsnyje analizuojami konfiskavimo reguliavimo ypatumai, atsižvelgiant į turto konfiskavimo, kaip teisinės priemonės, tikslus, bei galimybė ir poreikis išplėstinį konfiskavimą numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Autorius: Skirmantas Bikelis, Gintautas Sakalauskas
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Baudžiamosios teisės politika, Bausmių vykdymo teisė

Straipsnyje analizuojami laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų lygtinio paleidimo tarptautiniai standartai, užsienio šalių teorija ir praktika, pristatoma teisinė ir praktinė situacija Lietuvoje, pateikiami siūlymai, kaip ją reikėtų ir būtų galima keisti.

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje nagrinėjamas netiesioginės tyčios valinis momentas, kurio aiškinimą daugelis baudžiamosios teisės specialistų ir Lietuvos teismų praktika laiko pagrindiniu raktu atribojant tyčinę ir neatsargią nusikalstamą veiką. Apibendrinus mėginimus paaiškinti netiesioginės tyčios valinio momento pozityvų psichologinį turinį, prieinama prie išvados, kad šių bandymų rezultatai, kaip ir pats jų metodinis pagrindas, yra nepriimtini baudžiamajai teisei. Kartu daroma išvada, kad nėra tikslinga baudžiamojoje teisėje išskirti pozityvų netiesioginės tyčios valinį momentą. Netiesioginę tyčią ir nusikalstamą pasitikėjimą galima atriboti remiantis jų intelektiniu momentu.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.